DuraMax 555 -mittakone takaa työstön laadun G-Tronic Oy:n Solu-ohjelman välityksellä

Lyhyidenkin sarjojen yhteydessä laadunvalvonta on tärkeä osa tuotantoketjua. G-Tronic Oy:n toimitusjohtaja Janne Mäntyharju on kehittänyt yrityksen käyttöön ja myös myyntiin tarkoitetun Solu-ohjelmiston, jonka avulla niin lämpötilojen muutokset, kuin teräpalojen kulumiset otetaan huomioon työstösarjan ollessa käynnissä. Tosiaikaisesti tapahtuva työstöarvojen säätö suoraan työstökoneelle on arvokas toiminto laadun varmistamisessa.

-Olemme tehneet Huttusen Olavin kanssa yhteistyötä jo vuosia ja tälläkin kertaa kilpailutuksesta huolimatta Carl Zeiss oli ainoa kunnolla meidän tarpeeseemme soveltuva mittalaite. Se on ainoa aidosti ja ongelmitta suoraan meidän tehdasympäristöömme soveltuva mittalaite, jonka toiminta ei häiriinny työstönesteistä tai pölystä, kertoo toimitusjohtaja Janne Mäntyharju.

Konepajaolosuhteisiin soveltuva mittalaite
Huolellisesti suojattu rakenne myös johteen osalta takaa mittakelkan sujuvan toiminnan. – Kuulalaakereilla kulkeva mittapää tukeutuu työstökeskuksista tuttuun johderatkaisuun, eikä ole huolellisen suojauksen ansiosta herkkä ympäristön haitoille. Myös laitteen sisäinen kalibrointi on toteutettu erittäin älykkäästi ja se on yksi ratkaiseva tekijä, miksi DuraMax ei tarvitse tasalämpöistä mittahuonetta ympärilleen. Ihan normaalit työstökeskuksen olosuhteet käyvät varsin loistavasti ja silti mittatarkkuus on aina hämmästyttävän hyvä, kehuu Mäntyharju mittalaitetta.

Solu-ohjelmistolle käytännön sanelema tilaus
Toleranssien ulkopuolelle mennyt työstö on aina se kallein vaihtoehto etenkin suuremmissa kappaleissa tai isommissa susi-erissä. Siksi ’säästöä’ pyritään saamaan teräpalojen vaihtovälin säilyttämisellä riittävän lyhyenä.
– Kyllästyimme tasaiseen tahtiin tuleviin susikappaleisiin, jotka johtuivat pääasiallisesti teräpalojen kulumisesta, jos vaihtosykli pääsi liian pitkäksi. Meitä ei myöskään innostanut vain puoliksi käytetyt teräpalat, kun ei haluttu ottaa riskiä susikappaleiden syntymiseksi. Tämä synnytti ajatuksen kehittää järjestelmä, joka valvoo tuotantosolun töitä automaattisesti koko työstösarjan ajan. Näin syntyi kehittämäni Solu-ohjelmisto, Mäntyharju summaa ohjelmiston tarvetta.
– Tuotantosolussa on kaksi työstökonetta ja Carl Zeiss Oy:n DuraMax 555 -mittalaite, joita robotti syöttää työstösyklin mukaisesti. Valintamme oli moneltakin kannalta selkeästi juuri tämä DuraMax-tuote, koska se on kokemuksemme mukaan parhaiten työstökoneen viereen konepajaolosuhteisiin soveltuva laite. Suurimmat kappaleet ovat myös kooltaan sellaisia, että robotin mahdollisuus asettaa kappale mittalaitteelle ja noutaa se seuraavaan työstökiertoon, on vaativa. DuraMax 555 on kolmelta sivulta auki, mikä helpottaa kappaleen vientiä robotilla.

Automaattinen työkalukorjaimien muutos
Ensimmäisen työstösyklin läpikäynyt raskas valukappale siirtyy robotin kourissa mittalaitteelle, joka suorittaa tarkistukset. Työstökoneen alkaessa työstää seuraavaa kappaletta, suoritetaan mittaukset ja havaitut mittamuutokset korjataan lähettämällä uudet työkalukorjaimet työstökoneen ohjaukselle siten, että aloitetun työstön jälkeen muutokset astuvat voimaan.
– Työstö- ja mittatarkistussykli vuorottelevat. Kun työstökeskus saa työstön valmiiksi, robotti siirtää kappaleen joko mitattavaksi tai valmiiden pinoon. Solu-ohjelmiston käyttöönoton jälkeen ei tuotannosta ole tullut yhtään mittahylkyä.
– Käytössämme oleva DuraMax 555 on käyttöömme jopa tarpeettoman tarkka mittalaite, josta ei tosin ole haittaakaan. Sen antaman informaation perusteella saamme tehtyä korjaukset aina erittäin tarkasti teräpalojen kulumisen mukaan kalibroituna ja annettua työstökoneen ohjaukselle sopivat korjaukset toleransseissa pysyvän työstön varmistamiseksi. Yksi mainitsemisen arvoinen asia on myös mittalaitteen 100 kg kantokyky. Se riittää meillä työstettävien isoimpien kappaleiden kanssa. Olemme jälleen erittäin tyytyväisiä Zeissin meille toimittamaan mittalaitteeseen. On todennäköistä, että jatkossakin valintamme osuu samaan toimittajaan, Mäntyharju toteaa.

Solu-ohjelmistosta on moneksi
Parhaat ideat ovat monesti varsin yksinkertaisia, kuten Mäntyharjun kehittämä Solu-ohjelmisto. Toki sen rakenne on haastava ja toiminnot laajat sekä jatkuvasti kehittyvät, mutta tuotannossa testattuna se on erittäin yksinkertainen käyttää. Fiksusti rakennettu tuote on modulaarinen, eli se voidaan yhdistää toimimaan minkä tahansa työstö- ja mittakoneen sekä robottimallin kanssa pienin muutoksin. Tällä hetkellä valmiit ratkaisut löytyvät Fanuc-, HAAS- ja Mazak-merkeille.
– Tällä hetkellä on käytössä tämä työstökalukorjaimien automaattinen säätö yhdessä tuotantosolussamme. Viereen rakennettavassa solussa otetaan käyttöön toisenlainen sovellus, jossa kuormalavan päällä olevasta kappaleesta otetaan ensin valokuvat robotin yhteydessä olevalla kameralla, josta kappaleen asentotieto välitetään työstökeskukselle. Työstökeskus kääntää ohjelmiston koordinaatit automaattisesti siten, että se työstää oikeasta kohdasta kappaleessa olevat reiät. Tällöin valukappaleiden asennolla ei lähtökohtaisesti ole merkitystä, vaan se tutkitaan konenäöllä automaattisesti, toimitusjohtaja Janne Mäntyharju kertoo Solu:sta.
– Näkemyksemme mukaan tällaisille toiminnoille on varmasti tilausta erittäin laajalla sektorilla jopa pk-yrityksissä. Solu:n mahdollisuus lähettää hälytys tekstiviestinä koneistajalle robotin tai työstökoneiden häiriötilanteista tuo varmuutta ja turvallisuutta miehittämättömään ajoon iltaisin ja viikonloppuisin. Kun ohjelmiston ominaisuuksiin kuuluu vielä nopea ohjelman vaihto eri kappaleille, -usean eri työstökoneen samanaikainen ohjaus mittatulosten perusteella, helppo sääntöjen luonti, käyttö selaimen kautta sekä useita käyttökieliä, niin se löytänee helposti tiensä monen koneistavan yrityksen sydämiin.

INFO
G-Tronic Oy
Janne Mäntyharju
toimitusjohtaja
puh. 044 297 8506
www.g-tronic.fi
Carl Zeiss Oy
Olavi Huttunen
myyntipäällikkö
puh. 040 356 2109
www.zeiss.fi