EDISTYKSELLISTÄ VAIHDETTAVUUTTA

Tuhannet eri yhdistelmät erilaisiin koneistustarpeisiin ja työkalun vaihto ilman asetus­aikaa auttavat kehittämään tuotantoa. Iscar esitteli 2000-luvun alussa uudet kova­metalliset MULTI-MASTER-vaihtopäät pyöriville työ­kaluille, mikä oli merkittävä askel lastuavien työkalujen kehityksessä. Vaikka vaihtopäisiä työkaluja oli olemassa jo paljon aiemminkin, MULTI-MASTER-tuotesarja muutti perinteistä käsitystä niistä.

MULTI-MASTER-tuotesarjan vaihtopäissä käytetään kierrettä kiinnittämään kärki eri materiaaleista valmistettuihin varsiin. Päiden ja niiden kierteiden täyskovametalli on erittäin kovaa ja kestää hyvin kulutusta, mutta sillä on matalampi iskuvahvuus verrattuna pikateräkseen. Vaihtopään kierteeseen kohdistuu kovia voimia, jotka vaikuttavat työkalun toimintaan varsinkin silloin, kun siihen kohdistuva kuorma on jaksottaista. Lisäksi vaihtopäisissä pyörivissä työkaluissa on usein suhteellisen pieni halkaisija (yleensä 6–32 mm), mikä rajoittaa myös kiinnityksen kierteen halkaisijoita sekä kierreprofiilin korkeutta.

Edellä mainitut seikat tekevät standardikierteiden käytöstä mahdotonta, minkä vuoksi tarvitaan erikoiskierrettä, joka sopii aina tapauskohtaisesti kyseiseen työkaluun ja halkaisijaan. Tämän vuoksi kierrekiinnitteisten vaihtokärkisten työkalujen hyödyntäminen on aikaisemmin ollut varsin rajallista. Iscarin MULTI-MASTER-työkalujen erikoiskierreprofiilin ansiosta nämä haasteet on saatu ratkaistua (kuva 1). Tämän jälkeen suurin osa työkalujen valmistajista onkin kehittänyt oman kierrekiinnitteisen ratkai­sunsa.

Kuva 1 . Erikoiskierreprofiili mahdollistaa MULTI-MASTER-tuotesarjan toiminnan ja monipuolisuuden.MULTI-MASTER-tuotesarjassa käytettävä kierrekiinnitys erikoisprofiililla tekee työkaluista monipuolisempia, kestävämpiä ja käyttäjäystävällisempiä kuin tavanomaiset täyskovametalliset työkalut. Niiden vaihtopäät voidaan kiinnittää ja irrottaa ilman että työkalua tarvitsee irrottaa koneesta. Vaihtokärki asettuu paikalleen tarkasti eikä työkalua sen vuoksi enää tarvitse asettaa uudelleen, mikä säästää etenkin suuremmissa sarjoissa paljon aikaa.

Yksi MULTI-MASTER-työkalujen parhaista ominaisuuksista on laaja vaihtopäävalikoima, joka kattaa laajalti niin jyrsinnän, reiän koneistuksen, kaiverruksen kuin hammastuksen sovellukset. Jyrsinnässä työkaluilla voidaan koneistaa kulmia, tasoja, 3D-pintoja, viisteitä, poteroita ja taskuja, uria ja kierteitä niin suurilla pöytäsyötöillä kuin suurilla nopeuksillakin. Myös reiän koneistuksessa onnistuu monenlaiset sovellukset keskiöporaamisesta upotukseen. MULTI-MASTER yhdistää kaksi erilaista vaihtopäätyyppiä: kovametalliaihiosta hiomalla valmistetut ja sintraamalla muotoon prässätyt työkalut, joissa on hiottu särmä. Kun vaihtopään lisäksi valitaan sopiva varsi, adapteri ja vähennysosa, saadaan paras mahdollinen yhdistelmä metallin työstämiseen. Vaihtopäät soveltuvat myös erinomaisesti erikoistuotteiden aihioiksi, jolloin työkalusta saadaan juuri koneistustarpeisiin soveltuva ratkaisu. Kaikkien ominaisuuksiensa ansiosta MULTI-­MASTER-tuotesarjan työkalut parantavat tuottavuutta ja pienentävät kustannuksia. Vaihtopäät ovat ylipäätään paljon kustannustehokkaampi vaihtoehto ja ne tuovat tuotantoon paljon erilaisia kehitysmahdollisuuksia.

Lentokoneteollisuuden tarpeisiin on kehitetty kuusileikkuiselle varsijyrsimelle soveltuvia vaihtopäitä 8–25 mm halkaisijoille. Nämä soveltuvat titaanien, mukaan lukien β-seoksien, koneistamiseen trokoidijyrsinnän menetelmillä. Vaihtopäitä on saatavilla eri hammasjakoisilla leikkuilla ja muuttuvanousuisena, jonka avulla voidaan parantaa työkalun värinänvaimennusta. Tyypilliset lentokoneteollisuudessa tarvittavat sovellukset vaativat 50 asteen viistekulmaa. Samaa kulmaa vaaditaan usein myös lentokoneiden niittauskohdissa. MULTI-­MASTER-sarjan ratkaisu on kaksileikkuinen upotusvaihtopää (kuva 2), jossa on 100 asteen kärkikulma 9,525–19,05 mm halkaisijoissa. Nämä vaihtopäät soveltuvat myös viisteytykseen ja poraukseen.

Kuva 2. Vaihtopää 100° kärkikulmalla soveltuu erinomaisesti lentokoneiden osien tuotantoon.Viisiakselisten CNC-koneiden yleistyminen on tuonut uusia tehokkaita menetelmiä monimutkaisten 3D-muotojen jyrsintään. Tämän vuoksi myös tällaiseen tarkoitukseen soveltuvien lastuavien työkalujen, kuten tynnyrivarsijyrsinten, kysyntä on kasvanut.
Reiän koneistuksen saralla on lähiaikoina kehitetty tasapohjaisia porakärkiä matalien reikien poraamiseksi teräksiin, ruostumattomiin teräksiin ja valurautoihin (ISO P- ja K-alueet), kuten myös kaltevien tasojen reikien poraamiseen (kuva 3). Porakärjen halkaisijan toleranssi on h7 ja niillä voidaan porata 1,2xD saakka.

Kuva 3. Tehokas kaltevien tasojen poraaminen ei ole ongelma tasapohjaisille porakärjille.Yksi MULTI-MASTER-tuotesarjan eduista on erikoisprofiilit. Tuotesarjaan kuuluu lukuisia pinnoittamattomasta kovametallista valmistettuja aihioita, joista saadaan valmistettua räätälöityjä tuotteita. Aihiovalikoimaan on lisätty myös kiekkoaihiot (kuva 4), joista voidaan kätevästi räätälöidä ratkaisuja erilaisiin uran- ja kierrejyrsinnän sovelluksiin.

Nykyaikainen tuotanto avaa uusia mahdollisuuksia uusille sovelluksille. Uudet sovellukset vaativat niihin suunniteltuja työkaluja, mihin ISCARin monipuolinen työ­kalujen ja vaihtopäiden MULTI-MASTER-tuotesarja onkin erinomainen ja tuottava rat­kaisu.

Kuva 4. Kiekkoaihio sopii erinomaisesti räätälöityjen uranjyrsinnän ratkaisujen valmistukseen. Käyttämällä TORX-momenttiavainta varmistetaan kärjen luotettava kiinnitys.

Iscar Finland Oy
www.iscar.fi