Jaksaa, jaksaa…

…painaa, painaa. Nämä ikoniset sanat ovat tuttuja monille ”urheilun käskyttäjille”. Valmentajien ja PT-ohjaajien sanavarastot ja keinot ovat vuosien varrella kehittyneet ja muuttuneet maksimaalisen tuloksen pusertamiseksi urheilijoista, mutta parhaan mahdollisen tehon ulosmittaamiseksi varmasti kaikki keinot käytetään hyväksi.

Kaikki keinot on käytettävä myös yrityselämässä parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi. Mutta ihan helppoa ei ole johtaa ja motivoida työntekijöitä oikealla tavalla, heille kuitenkaan henkistä taakkaa aiheuttamatta. Paineita nykyihmiselle kertyy monista tekijöistä, eivätkä jatkuvat isot ja ennalta-arvaamattomat uutiset maailmalta ainakaan helpota ihmisten henkistä taakkaa. Esimerkiksi Ukrainan sota aiheuttaa varmasti monelle ihmiselle pelkotiloja, epävarmuutta ja turvattomuutta. Turvallisuuden tunne kuitenkin luo parhaan henkisen tilan positiivisten asioiden luomiseen, niin vapaa-aikana kuin työelämässä. Hyvinvoiva ihminen pystyy varmasti antamaan paremman panoksen työyhteisössä, kuin ihminen, joka ei voi hyvin.

Psyykkisten voimavarojen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä itsensä johtaminen jää hybridityömallissa, jossa työntekijä puurtaa paljolti etänä yksin, yhä enemmän yksilön itsensä varaan. Pahimpana peikkona saattaa olla syrjäytyminen työyhteisöstä ja sen myötä jopa eristäytyminen yhteiskunnasta. Psyykkisten taitojen hallitsemisella onkin yhä suurempi merkitys ja näillä taidoilla luodaan menestysedellytykset kaikkeen tekemiseen. Tämän myös useat tutkimukset ovat osoittaneet.

Uudet kehittyvät työntekemisen mallit tuovat mukanaan paljon hyvää, mutta niillä saattaa olla varjopuoletkin. Onkin tärkeää tarkastella työyhteisöä uudesta näkökulmasta, jotta yhteisöllisyys ja yhdessä tekemisen hyödyt pystytään edelleen hyödyntämään. Isoja kirkkoja ei kukaan yksin rakenna. Tai ei ainakaan kovin nopeasti.

Menestystä ja terveyttä vuodelle 2023,
Petri Kuhlman, päätoimittaja