Seco Toolsin teroituspalvelun käyttö yli 30 % kasvussa

Seco Toolsin täyskovametallisten työkalujen teroitus- ja kunnostuspalvelu on yksi nopeimmin kasvavista varsijyrsin- ja poraussovellusten segmenteistä yrityksen palveluvalikoimassa. Palvelun käyttö kasvoi yli 30 prosenttia vuonna 2022. Asiakkaiden huomattavien kustannussäästöjen lisäksi Secon kunnostama työkalu saavuttaa 85–95 % alkuperäisestä suorituskyvystään verrattuna uusiin työkaluihin. Parametrien säätöihin puuttumatta ja suorituskyvystä tinkimättä kunnostetun työkalun suorituskyky vastaa tämän päivän edistyksellisiä työstöstrategioita, kuten dynaamista jyrsintää, jossa vain pientä osaa työkalun halkaisijasta hyödynnetään jyrsinnässä. Valmistajat myös edistävät kestävää kehitystä ja auttavat vähentämään sekä kappalekohtaisia päästöjä että päästöjä, jotka liittyvät uusien täyskovametallisten työkalujen valmistamiseen ensiöraaka- aineista.


Kunnostus verrattuna uudelleenhiontaan

Hionnassa teroitetaan työkalun lastuamissärmät. Secon kunnostamana täyskovametalliset työkalut puolestaan palautetaan lähelle niiden alkuperäistä kuntoa niin ominaisuuksien kuin suorituskyvynkin osalta. Secon tarjoama laatutakuu on juuri sitä, mitä tämän päivän konepajat vaativat, erityisesti kun otetaan huomioon automatisoitujen ja miehittämättömien toimintojen prosessien vakaus.


Secon prosessin edut

Secon palvelussa työkalun kunnostamiseen käytetään samaa prosessia kuin uuden työkalun valmistuksessa. Työkalu hiotaan vaihe vaiheelta samantyyppisellä koneella, samoilla ohjelmilla ja samoilla laikkatyypeillä. Työkalu saa myös saman pinnoitteen, jota käytettiin sen valmistuksessa uutena. Seco tunnistaa työkalun ja sen kunnostusohjelman, joka vastaa kaikkia alkuperäisiä tai uutta vastaavia teknisiä ominaisuuksia ja kunnostaa työkalun kaikkien tarvittavien ­mikro- ja geometriaominaisuuksien mukaisesti.

Lisäksi Seco voi kunnostaa saman työkalun yleensä kaksi tai kolme kertaa, mikä pidentää sen käyttöikää merkittävästi. Seco Toolsin globaalin kunnostuspäällikön Ruud Zandersin mukaan kustannukset ovat puolet tai jopa kolmasosa uuden työkalun hinnasta. Hänen mukaansa säästöt lasketaan yksinkertaisesti yhtälöllä 1 + 3 = 2, jossa yhden uuden työkalun kustannus plus kolme kunnostusta vastaavat kahden uuden työkalun hintaa.


Kunnostus edistää kiertotaloutta

Seco Toolsin kunnostusohjelma auttaa konepajoja maksimoimaan täyskovametallisten työkalujen käyttöiän, pitämään tuotteet käytössä pidempään ja vähentämään ympäristökuormitusta. Tämä on kiertotalouden kolmen perusperiaatteen (jätteen ja saasteiden poisto, tuotteiden ja materiaalien kierto ja luonnon uusiutumiskyky) mukainen ratkaisu. Työkaluja voidaan käyttää uudelleen kunnostamalla, ja lopulta ne voidaan kierrättää.

Lisätietoja Secon työkalujen kunnostus­palvelusta on osoitteessa
www.secotools.com

Seco Tools on perustettiin Ruotsissa, Fagerstassa ja toimintaa on tällä hetkellä yli 75 maassa. Se on johtava konepajatyökalujen valmistaja, joka tarjoaa lastuavia työkaluja ja ratkaisuja vaihtopalajyrsimiin, täyskovametallisiin jyrsimiin, sorvaukseen, reikien valmistukseen, kierteitykseen ja työkalujärjestelmiin. ­Seco Tools on ihmisläheinen yritys, joka on toiminut yli 80 vuoden ajan pyrkimyksenään tarjota erinomaista laatua koneistusprosessin kaikissa vaiheissa valmistamalla tarkkoja työkaluja ja laadukkaita tuotteita. Lisätietoja, miten innovatiiviset Seco-tuotteet, asiantuntijapalvelut, osaaminen ja kokemus tuovat menestystä valmistajille eri teollisuudenaloilla, on osoitteessa www.secotools.com