GibbsCAM lanseeraa version 2022 keskittyen tuotteiden laatuun ja ydinvahvuuteen

Johtava CAD/CAM-innovaattori tuotannon koneistusteollisuudessa on julkaissut uuden GibbsCAM 2022 -version. GibbsCAM:n varapresidentti Nick Spurrett sanoo: ”Viimeisimmät kehityssuunnat korostavat edelleen loppukäyttäjien tuottavuutta kaikilla tuotannon osa-alueilla. GibbsCAM jatkaa alan edelläkävijänä edistyneiden koneistuskeskusten ohjelmoinnissa, ja halusimme keskittyä tuotteen ehdottomaan laatuun ja ydintoimintoihin säilyttäen samalla GibbsCAM:n helppokäyttöisyyden. Tavoitteenamme on aina lunastaa lupauksemme: Powerfully Simple, Simply Powerful.”

Uusin julkaisu sisältää useita CAD-parannuksia solidi- ja pintamallinnukseen mm. useiden muotojen pursotus (solidimallinnus) kertavalinnalla. Pursotustoimintoa on laajennettu mahdollisuudella pursottaa useita muotoja älykkäällä ”Boolen operaatio” -toiminnolla (järjestelmä tietää, mitä pursottaa ja mitä vähentää). Näin solidi voidaan luoda yhdellä komennolla. Pursota geometria pinnaksi (pintamallinnus) – pintamallinnusta on laajennettu uudella pursotustoiminnolla. Useita lieriömäisiä muotoja voidaan nyt myös pursottaa samanaikaisesti esimerkiksi automatisoimaan Opticam-lankasahauksen aloitusreikien paikat. Lisäkehitykseen kuuluu uusia kohdistusominaisuuksia, joiden avulla solidin suorat reunat voidaan helposti kohdistaa työkoordinaattijärjestelmään koneistusta varten.

GibbsCAM 2022:n useiden CAM-lisäysten joukossa on useita käytettävyysparannuksia, kuten automatisoitu monimuotoinen esiporaus ja laajennettu hallinta profiilityöstön aloitus- / päätepisteille. Sorvaus­rouhinnan ulkokulmista on nyt mahdollista jättää pois sädeliikkeitä, mikä helpottaa rouhinnassa kriittisten halkaisijamittojen säätämistä ja G-kooditiedostojen tulostuskoon pienentämistä. VoluMill on parantunut ja tuottaa merkittäviä, jopa 60 %:n, aikasäästöjä laskettaessa jäännösmateriaaliratoja monimutkaisella geometrialla. Lisäksi voit nyt hallita myös symmetristen työstöjen ensisijaista lähtöpaikkaa, joka auttaa lastunpoistossa ja vähentää pikaliikkeitä syvempiin taskuihin.

5-akselimoduulin lisäyksiin kuuluu uusi rotaatiotyöstöstrategia, jolla ohjelmoidaan osia, joissa on lieriömäinen tai kartiopohja, esimerkiksi syöttöruuvit. Työkalun kehittyneeseen hallintaan kuuluu keskilinjan ulkopuolella oleva rouhinta sekä työkalupisteen etu- tai takaosan sitoutuminen automaattisella nurkan siirtymällä. Uusia 5-akselisia jäysteenpoistoparannuksia ovat kyky tuottaa useita lastuja viisteen tai pyöristyksen ohjelmointiin kaksoiskaarevissa pintareunoissa. Kaksoiskaarevien pintareunojen viisteytyksessä on nyt myös mahdollista käyttää lieriömäisiä tai kartiomaisia työkaluja ja valita tietty kontaktipiste. Työstöratojen laatua on parannettu myös 5-akselisissa geodeettisissa toiminnoissa alueilla, joilla usean pinnan normaalit ohjaavat työstörataa. Muita 5-akselisia päivityksiä ovat automaattinen kallistus lähestymistörmäyksen välttämiseksi, mahdollisuus valita automaattiset kallistusrajat tai asettaa kiinteä kallistuskulma suhteessa valittuun pinnan normaaliin.

Kehittynyt simulointiympäristö, kuten jyrsintä/sorvaus tai TMS-monikappaletyöstössä simulointi, on keskeinen komponentti. GibbsCAM 2022 esittelee useita aikaa säästäviä parannuksia, joihin sisältyy ominaisuus piilottaa osan monistus kaikissa simulointitiloissa – tämä lyhentää merkittävästi simulointiaikaa monikappale simuloinnissa. MTM-koneiden simulointiaikaa on saatu nopeutettua tietyissä tilanteissä jopa 25-kertaisesti. Lisäksi aivan uuden ominaisuuden avulla käyttäjä voi aloittaa simuloinnin mistä tahansa operaatiosta monikanavaisilla MTM- tai Swiss-monitoimikoneilla.

Koneiden konfigurointia on parannettu huomattavasti. Uusi versio mahdollistaan koneen erilaiset kinematiikkakokoonpanot samalla koneen määritystiedostolla (MDD) ja samalla postprosessorilla. Esim. 6-akselinen keskus (työkaluryhmässä X-, Y-, Z-, B-akselit, pöydässä C- ja A-akselit): 1. konfiguraatio ilman pyöröpöytiä, 2. konfiguraatio A-akselilla, 3. konfiguraatio C-akselilla. Tämä tekniikka voidaan myös laajentaa monimutkaisempiin MTM- ja Swiss-pitkäsorvauskoneiden kokoonpanoihin tukemaan erilaisia osia tai työkalujärjestelyjä – yksi osa, yksi postprosessori, yksi MDD ja yksi konesimulaatiomalli.

Lopuksi Spurrett sanoo: ”GibbsCAM 2022 tarjoaa lisää jyrsintä- ja sorvausominaisuuksia sekä laajennettuja konesimulaatiotoimintoja asiakkaillemme. Tämä ohjelmistojen ja CNC-koneistuskeskusten välisen kommunikoinnin parantaminen auttaa parantamaan tuottavuutta ja lyhentää samalla koneistusaikaa.”

Simuloinnin parannukset monikaraisissa koneissa voivat lyhentää MTM-kokoonpanojen simulointiaikaa jopa 25 kertaisesti.
Laajennettu ohjaus profiili-työstöratojen alku-/päätepisteille.

Tietoja CAMBRIO-organisaatiosta

CAMBRIO on johtava CAD/CAM-innovaattori valmistus-, työkaluvalmistus- ja tuotantokoneistusteollisuudessa. GibbsCAM:n, Cimatronin ja SigmaNESTin laaja tuotevalikoima tarjoaa monipuolisen joukon ÄLYKKÄITÄ alusta loppuun -ohjelmistoratkaisuja suunnitteluun ja koneistukseen, jotka auttavat asiakkaita laajentamaan potentiaaliaan ja edistämään tuotannon tulevaisuutta. Lähes neljän vuosikymmenen vahvan valmistushistorian, konesidonnaisen lähestymistavan ja laajan integrointikyvyn ansiosta CAMBRIO tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia asiakkaille kaikilla tärkeimmillä teollisuuden aloilla. CAMBRIOlla on suora edustus yli 15 maassa ja yli 100 tuotteen jälleenmyyjää, joten asiakaslähtöisyyttä tukee maailmanlaajuinen ammattilaisten ja kokeneiden tuoteasiantuntijoiden tiimi.

Tietoja GibbsCAMista

GibbsCAM on suunniteltu tehostamaan tuotantokonepajoja, joissa kannattavuutta ohjaavat GibbsCAM-työstöradat ja postprosessorit, jotka optimoivat CNC-koneen tehokkuuden. GibbsCAM integroituu kaikkiin tärkeimpiin CAD-järjestelmiin ja tukee 2-5-akselista jyrsintää, sorvausta, monitoimikoneistusta (MTM) ja lankasahausta (EDM).

Cenic Finland Oy
Petri Niittynen
puh: 040 5913395
info@cenic.fi
www.cenic.fi

5-akseliset parannukset sisältävät uuden rotaatio-koneistusstrategian sylinterimäisten tai kartiomaisten osien työstöön.
VoluMill-parannukset säästävät merkittävästi aikaa, jopa 60 %, laskettaessa jääntöjyrsintää.
GibbsCAM 2022 monikappale -simulointiaika on lyhentynyt merkittävästi.