Haavisto kotiuttaa Mazak-investointiensa siivittämänä töitä maailmalta Suomeen

Kotkalainen perheyritys Juhani Haavisto Oy on edennyt viimeisen vuosikymmenen poikkeuksellisen kovassa kasvuvauhdissa. Yhtenä merkittävänä osana tätä kasvutarinaa ovat viimeisen neljän vuoden aikana tehdyt yhdeksän miljoonan euron investoinnit, joiden keskiössä ovat uudet Mazak-työstökoneet ja niihin liittyvät automaatioratkaisut. Uuden konekaluston siivittämänä yritys on saanut kotiutettua töitä jopa Kiinasta Suomeen, mikä on merkityksellistä koko maamme kansantaloudelle.

Haaviston kasvutarina hakee vertaistaan. Parin miljoonan liikevaihto vuodelta 2010 on kasvanut tämän päivän kolmeentoista ja puoleen miljoonaan euroon. Mistä kasvun siemen kumpuaa, toimitusjohtaja Jarkko Haavisto?
– Olemme tehneet asioita valtavirrasta poiketen hieman eri tavalla, minkä ansiosta asiakaskuntamme ydintä edustavat isot teollisuuden laitevalmistajat ovat keskittäneet toimintojaan meille – koko tuotannon ulkoistus, kokoonpanoa myöten. Tekeminen on muuttumassa enemmän tähän suuntaan, enää ei riitä pelkkä alihankkijan rooli, vaan kohdallamme puhutaan enemmänkin kumppanuus-/sopimusvalmistajasta. Eli tyytyväisyys meitä kohtaan on johtanut asiakkaitamme luottamaan meille koko ajan isompien kokonaisuuksien toteutuksia. Tätä kautta vientikin on auennut meille. Tänä päivänä suora vienti muodostaakin noin 10 % liikevaihdostamme.
Tärkeimpiä vientimaita Haavistolle ovat Ruotsi ja yllättäen Unkari, eli Juhani Haavisto Oy:n konsepti on kilpailukykyinen jopa halvemman kustannustason maihin verrattuna. – Olemme onnistuneet saamaan lähiaikoina myös töitä, jotka aiemmin valmistettiin Kiinassa, iloitsee toista polvea yrityksessä edustava Jarkko Haavisto.

Laaja tuotantotekniikoiden kirjo
Haaviston osaamisalue on poikkeuksellisen laaja – kappalekoot alkavat nyrkin kokoisista päätyen aina auton kokoisiin. Myös tuotantomenetelmien hallinta on yrityksessä poikkeuksellisen laaja. Haavisto toteuttaa omassa tuotannossaan paitsi haastavat koneistukset, myös niihin liittyvät levytyöt ja hitsaukset (sisältäen robotisoidut hitsausprosessit ja manipulaattorit) aina vaativimpia materiaaleja myöten. Talosta löytyy esimerkiksi kolme titaanihitsaajaa. Ainoastaan pintakäsittelyt yritys on ulkoistanut. Paljon yrityksen erikoismateriaalien osaamisesta kertoo se, että Jarkko Haaviston mukaan yritys on suurin 1.4460 Duplex -materiaalin ostaja Pohjoismaissa. – Vaikka meiltä löytyy erikoisosaamista esimerkiksi prosessiteollisuuteen tehtävien akselimaisten kappaleiden työstäjänä puolen metrin pituudesta ylöspäin, voisi todeta, että meillä on hyvin laajamittainen osaaminen kaikkiin konepajatekniikoihin. Tämä yhdistettynä kumppanuusverkostomme osaamiseen tekee meistä varteenotettavan kokonaisuuksien valmistajan, arvioi Haavisto.
– Meillä on todella osaava 62 ihmisen joukko toteuttamassa asiakkaidemme haastavimpiakin projekteja. Ja kun viime vuonna tänne Kotkan Mussaloon muuttamisen jälkeen saimme kaikki toiminnot samalle tontille kahteen halliin yhteensä 7 000 neliömetrin tiloihin, pystymme hyödyntämään korkean osaamisen täysimääräisesti, kun layout pystyttiin rakentamaan täydellisesti prosessejamme palvelevaksi. Muuton ansiosta materiaalivirrat saatiin optimoitua ja myös tulevaisuuden investoinneille ja edelleen kasvulle on tilaa, jatkaa Haavisto.

Koneinvestoinneista avaimet menestykseen
Haaviston mukaan koneiden ja laitteiden on edustettava markkinoiden uusinta teknologiaa, muuten suomalainen konepajateollisuus ei voi pärjätä kansainvälisessä kilpailussa. – Koneinvestoinneissa on oltava ennakointia, tarkkaa suunnittelua ja ajatusta, jotta osataan ja pystytään hyödyntämään uusimpien teknologioiden mahdollisuudet täysimääräisesti.
Juhani Haavisto Oy:n arsenaaliin kuuluu reilut parikymmentä työstökonetta. Määrän arvostusta nostaa tutustuminen hieman syvemmälle konelistan antiin, josta löytyy esimerkiksi avarruskoneita ja massiivinen Zayer-pitkänjyrsinkone ja peräti kuusi Mazak Integrex -monitoimikonetta. – Hyödyntämällä monipuolista konekantaamme ja automatisoitua tuotantoamme saamme kappaleet kerralla valmiiksi yhdellä koneella kustannustehokkaasti, eikä kappaleiden kiinnityksiin tai siirtelyihin kulu ylimääräistä aikaa. Hyödynnämme automaatiota tehokkaasti myös isojen kappaleiden valmistuksessa, sanoo Haavisto.
– Mazakit ovat valikoituneet tuotantoomme, koska koneet ovat hyviä, luotettavia ja Mazakilta on löytynyt tarpeisiimme sopivia monipuolisia ratkaisuja. Etua tuottaa myös seikka, että Mazakin ja Wihurin kanssa toimiessamme saamme usein myös automaatioratkaisut samalta toimittajalta. Lisäksi arvostamme maahantuoja Wihurin roolia: tekninen tuki, käyttökoulutukset ja jälkimarkkinointipalvelut toimivat heillä moitteettomasti. Wihurin kanssa meillä on hyvä ja syvällinen kumppanuus, valaisee Haavisto merkkiuskollisuuttaan.
Mazakit ovat tuoneet Juhani Haavisto Oy:lle myös konkreettisesti mitattavaa hyötyä. – Mazakin monitoimikoneilla tuotantoajoista on pudonnut usein puolet pois. Ilman tätä tuotantotehokkuutta ei olisi ollut mahdollista kääntää töitä esimerkiksi Kiinasta täällä meille tehtäviksi. Uudet Mazakit ja niiden tarjoamat ominaisuudet ja automaatiotaso ovat mahdollistaneet meille myös täysin uusia asiakkuuksia. Viime vuoden lopussa käyttöönotettu uusin investointikokonaisuutemme on tähän mennessä historiamme mittavin. Siihen kuuluu pari vuotta sitten hankitun vaakakaraisen koneistuskeskuksen Mazak HCN10800II:n rinnalle hankittu 5-akselinen monitoimipystysorvi ­Mazak Integrex e-1600V/10 ja nämä koneet yhteen integroiva automaattinen 16-palettinen Mazakin Palletech-järjestelmä. Tämän kokoluokan kappaleille toteutettu Mazakin valmistama automaatiojärjestelmä on ainutlaatuinen Suomessa ja harvinainen jopa Euroopan mittakaavassa, kertoo Haavisto.
Koneet yhdistävän Palletechin palettikoot ovat neliönä 1 000 x 1 000 tai pyöreänä halkaisijaltaan 1 400 mm. Mazak Integrex e-1600V/10 on suurin Suomeen toimitettu Mazakin 5-akselinen pystymonitoimisorvi. Sillä voi sorvata kappaleita halkaisijaltaan aina kahteen metriin asti ja siitä löytyy lisäksi poraus-, kierteitys- ja jyrsintäominaisuudet aina täydelliseen 5-akselikoneistukseen. Kone soveltuu niin raskaaseen rouhintaan kuin tarkkaan viimeistelyyn.

Rakkaudesta lajiin
– Nämä viimeiset investoinnit mukailevat viimeiset kymmenen vuotta vallalla ollutta linjaamme, jossa haemme järjestelmällisesti uutta kapasiteettia, tehoa ja toimitusvarmuutta tuotantoomme. Uusia investointeja tehdessämme mietimme aina myös tulevaisuutta, ei pelkästään vallitsevaa hetkeä. Nyt esimerkiksi on koronan vuoksi erilainen aika kuin vuosi sitten, mutta muutos on pysyvä tila, sen aiheuttajat ja seuraukset vain vaihtuvat. Näiden muutoksien kanssa pitää pystyä elämään ja kyetä sopeutumaan aina vallitsevaan tilaan. Rakkaudesta lajiin tätä tehdään, muuten on vaikea selviytyä, kiteyttää yrittäjäfilosofiansa tulevaisuuteen positiivisin ajatuksin katsova Haavisto.

INFO

Juhani Haavisto Oy
toimitusjohtaja
Jarkko Haavisto
puh. 0500 959 336
https://juhanihaavisto.fi