Hertek Custom Solutions

Hertek Oy tuo asiakkailleen uuden Custom Solutions -palvelumallin, jonka tarkoituksena on tehostaa asiakkaiden spesiaalityökalujen hankintaa.

-Olemme yrityksemme alkuajoista lähtien olleet yksi Suomen suurimpia erikoistyökalujen toimittajia ja nyt aiomme nostaa toimintamme vielä korkeammalle tasolle. Toimialasta riippumatta yrityksillä on aina omat vahvuus­alueensa, eikä monikaan toimija pysty tarjoamaan parasta osaamista kovinkaan laajalla sektorilla. Näin on myös erikoistyökalujen valmistuksessa. Työkaluja valmistavat kumppanimme Hertek Custom ­Solutions -palvelumallissa on valittu juuri tätä silmällä pitäen. Olemme onnistuneet kokoamaan ammattitaitoisen ja luotettavan joukon eurooppalaisia erikoistyökaluvalmistajia. Vierailimme kuluneen vuoden aikana koko kumppaniverkostomme tuotantotiloissa varmistaen huippuluokan olosuhteet ja edellytykset vaatimustemme täyttymiseksi. Asiakkaan lähtötilannekartoituksen jälkeen ammattitaitoinen henkilöstömme valitsee kumppaniverkostostamme kohteen mukaisesti parhaiten soveltuvan valmistajan. Monipuolista verkostoa hyödyntäen pystymme siis lupaamaan aina tehokkaat ratkaisut laadun, suorituskyvyn ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi ilman kompromisseja, kertoo Hertek Oy:n ­toimitusjohtaja Jari Sih­vonen.

Räätälöityjä työkaluratkaisuja asiakkaan kilpailukyvyn vahvistamiseen
Hertek Custom Solutions palvelee konepajoja räätälöidyillä, asiakaskohtaisilla ratkaisuilla tuotannon optimoinnissa. Asiakastarpeiden kartoituksen pohjalta tuotevalikoimaan sekä erikoistyökaluihin ja -ratkaisuihin on panostettu voimakkaasti. Pohjanmaan aluemyyntipäällikkö Pekka Hautamäki kertoo konseptista ja sen taustoista.
– Konepajateollisuus on kehittynyt valtavasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Myös työkalutoimittajan pitää kehittyä konepajojen rinnalla, muuten emme pysty vastaamaan nykypäivän vaatimustasoon. Kehityksen myötä on myös mahdollista tarjota asiakkaille uudenlaisia ratkaisumalleja, joita ennen ei ole pystytty hyödyntämään.
– Lähdimme kehittämään Custom ­Solutions -pakettia, joka nimensä mukaisesti toimii pohjana erilaisille asiakaskohtaisesti räätälöidyille työkaluratkaisuille. Suunnitteluvaiheessa tavoitteiksi määriteltiin, että tarjoamme asiakkaillemme kustannustehokkuutta luotettavasti sekä parhaalla palvelulla ja päämiehillä. Kävimme läpi sen hetkiset päämiehet ja kartoitimme jokaiselta parhaat vahvuudet. Seuraavaksi tarkastelimme mahdollisia tarpeita uusille ratkaisuille ja parhaita mahdollisia päämiehiä, joiden avulla voimme tarjota niitä.
– Koska kyse on ratkaisumallista, siihen voi sisältyä niin erikoistyökaluja, tuotannon optimointia kuin myös tavallisia työkaluja. Kaikki tehdään asiakaslähtöisesti etusijaistaen asiakkaan tavoitteet. Asiakkaiden vastaanotto on ollut hyvää ja mielenkiintoa on riittänyt. Ongelmatilanteissa asiakkaat arvostavat työkalutoimittajalta saatua lisäarvoa ongelman ratkaisuun. Näiden kokemuksien myötä olemme saavuttaneet asiakkaan luottamuksen ja saaneet myös uusia toimeksiantoja.

Ongelmanratkaisu on systemaattista työtä
Asiakassuhteen hoito on jatkuva prosessi, mutta projektitoimituksissa on selkeää syklisyyttä, jonka ansiosta aina välillä voidaan todeta, että tietty toimitus on saatu onnistuneesti valmiiksi ja haasteeseen on löytynyt ratkaisu.
– Kaikki asiakasprojektit ovat ainutlaatuisia, mutta niissä on tietyt perusvaiheet, jotka toistuvat lähes aina. Käymme aluksi asiakkaan kanssa läpi alkutilanteen ja analysoimme ongelman yhdessä niin, että molemmilla on sama käsitys tilanteesta. Samalla käydään läpi referenssejä vastaavista tapauksista. Näiden avulla voidaan jo aikaisessa vaiheessa muodostaa käsitys mahdollisesta ratkaisusta. Päämiehemme kanssa käytävässä keskustelussa määritetään kohdekuvan pohjalta oikeanlainen ratkaisumalli. Leikkaavien teräpalojen osalta valinnat suorittaa ammattitaitoinen myyjämme. Näiden tietojen perusteella suunnitellaan työkalu ja lasketaan tarjous. Käymme asiakkaan kanssa läpi ehdotetun ratkaisun, jossa kertaamme asetetut raja-arvot ja tavoitteet. Työkalu tilataan asiakkaan vahvistettua kaupan. Toimituksen jälkeen olemme tarvittaessa myös mukana työkalun käyttöönotossa.
– Neuvotteleminen ja keskustelu korostuvat räätälöidyissä työkaluratkaisuissa, sillä silloin tehdään kauppaa tuotteesta, jota ei varsinaisesti ole vielä olemassa, vaan se tehdään yhdessä asiakkaan kanssa.
– Projekteissa on kyse löytää ratkaisuja asiakkaiden haasteisiin, ei pelkästään tiettyjen valmiiden tuotteiden myynnistä. Monesti räätälöidyt työkalut ovat tuoneet suurimman lisäarvon ongelman ratkaisussa. Näin haastavissa projekteissa hyvä osaaminen on myös Hertekin kannalta elinehto. Hertekin henkilöstöllä on kokemusta tuotannon kehityksestä ja menetelmäsuunnittelusta. Asiakkaat haluavat meiltä apua ja se edellyttää meiltä kykyä olla luottamuksen arvoisia.
– Erikoistyökaluihin liittyvissä asioissa palvelutarjontamme on laaja. Ota rohkeasti yhteyttä myyjiimme, kerromme mielellämme lisää tarjoamistamme mahdollisuuksista, sanoo toimitusjohtaja Jari Sihvonen. ●

INFO

Hertek Oy
puh. 019 483 050
asiakaspalvelu@hertek.fi
hertek.fi