HWR-0-pistekiinnitinratkaisut

”Tehkää nyt artikkeli näistä HWR:n 0-pistekiinnittimistä, niin minä tulen kehumaan niitä”. Tästä asiakkaamme Kari Kivilahden lauseesta intouduin kirjoittamaan artikkelin, jossa esittelen HWR-SOLIDLine®-0-pistekiinnitinjärjestelmän keskeiset tekniset edut sekä asiakkaan kokemuksia.

HWR-SOLIDLine® näyttää nopeasti katsottuna samalta, kuin muut vastaavat järjestelmät, mutta patentoitu mekaniikka on toteutettu toisin, yksinkertaisen nerokkaasti. HWR on kuitenkin täysin yhteensopiva muiden järjestelmien kanssa ja mitoituksetkin on suunniteltu siten, että työstökoneen ohjelmia ei tarvitse muuttaa vaihdettaessa HWR:ään.


HWR-SOLIDLine®-mekaniikan etuja

HWR:n pohjalevyjen ja korotuselementtien keskeinen etu on mekaniikan erittäin varmatoiminen ja yksinkertainen suunnittelu, mikä takaa myös suurimman pitovoiman, jota tämän tyyppisissä pohjalevyissä on. Kuvasta 1 näkee läpileikkauksen mekaniikasta ja nuolet, jotka havainnollistavat voimien suunnat. Mekaniikka koostuu kolmesta eri osasta: vaarnasta ja kahdesta kolmiomaisesta teräsosasta, jotka lukitsevat puristimen 0-pistetapit levyyn kiinni.

Kuva 1. HWR-SOLIDLine®-pohjalevyn mekaniikka.


HWR-pohjalevyn maksimikiristysmomentti on 45 Nm, joka välittyy 45 asteen kulmassa, 15 kN voimana puristimen jokaiseen tappiin. Käytännössä tätä voimaa vasten saa kohdistaa 20 kN suoran vedon ylöspäin levystä ilman, että puristin nousee edes paria sadasosamilliä aluslevyn pinnasta. 0,1 mm:n nousuun vaaditaan 45 kN suoraa vetoa, mikä ei tämän kokoluokan kappaleiden koneistusprosessissa käytännössä toteudu.

Pohjalevyjen mekaniikka mahdollistaa samaan pohjalevyyn reikäjaot 52 x 52 ja 96 x 96. Tuplajaollisen pohjalevy koostuu samanlaisista osista, kuin yhden jaon levy, joten varmatoimisuus on taattu tässäkin versiossa. Käyttäjälle molemmat reikäjaot yhdessä tuo huomattavan edun, koska samalla pohjalevyllä menee kaikki valmistajan puristimet sekä 4-leukapakka, eikä pohjalevyjä tarvitse vaihdella ja paikoittaa koneeseen.

Käytön turvallisuuden näkökulmasta mekanismin merkittävä etu on varmatoiminen suunnittelu. Mekaniikka on lähes mahdoton saada täysin jumiin, koska vaarna ja kolmiot ovat kierteellä suoraan yhteydessä toisiinsa ja vaarnan toisessa päässä on tulpan takana kuusiokolo. Tällöin levyn kiinnitys on mahdollista avata, vaikka vaarna olisi väännetty ruuvivääntimellä poikki. Lisäksi koko mekaniikka on hyvin edullinen ja käyttäjän vaihdettavissa muutaman minuutin työllä.


Kiinnitysreikiä melko vapaasti

SOLIDLine®-tuotteiden yksi huomionarvoinen etu on aluslevyn kiinnitysreikien varsin vapaa poraaminen. Kuvista 1 ja 2 on nähtävissä levyyn kaiverrettu ura. Uran tarkoitus on osoittaa alue, jonka ulkopuolelle on mahdollista porata kiinnitysreiät ihan mihin tahansa. Tämä on mahdollista, koska kompakti mekaniikka on levyyn jyrsityssä taskussa, eikä minkäänlaisille pitkille kanaville ole tarvetta. Täten kaksi sivua ovat täysin vapaat kiinnitysrei’ille koko pituudeltaan, joten levyn saa kiinnitettyä varmasti juuri tarvittuun kohtaan. Merkkiuran ansiosta poratessa on helppo varmistaa, ettei vahingoita mekaniikkaa.

Kuva 2. HWR-SOLIDLine®-pohjalevy 4:lle puristimelle.


HWR valmistaa pohjalevyjä myös useammille puristimille. Kahden puristimen pohjalevyssä mekaniikka on täsmälleen sama kuin yhden levyssä, mutta neljän puristimen levyssä mekaniikka on hieman erilainen. Perusperiaate on sama, eli koko levyn läpi kulkee vaarna ja siitä välitetään vain kahden nivelen kautta voima 0-pistetappeihin. 30 Nm:n kiristysmomentilla saavutetaan 10,1 kN:n pitovoima, joka on huomattavan korkea verrattuna muihin vastaaviin pohjalevyihin. Nivelet ovat kiinteästi kytketty toisiinsa ilman jousia tai vastaavia osia, joten toimintavarmuus on äärimmäisen korkea. Lisäksi tämäkin mekaniikka on kokonaisuudessaan huollettavissa ja vaihdettavissa itse.


Pikavaihtoleuoilla käytettävyyttä

Pohjalevyn mekaniikan lisäksi HWR on kehittänyt kuvassa 3 näkyvän, erittäin fiksun SOLIDClick®-pehmeäleukajärjestelmän puristimiinsa. Järjestelmästä tekee erityisen perusleuka, johon saa kiinni ruuvikiinnitteisen pehmeän leuan tai hyvin näppärän pikavaihtoleuan. Pikavaihtoleuka on erinomainen vaihtoehto myös silloin, kun tarvittavan leuan valmis muoto ei mahdollista ruuvien käyttöä. Kuvan 4 perusleuasta on nähtävissä myös, että kiinnityksen puolella on koko lähes leuan levyinen olake, jonka taakse pikavaihtoleuka kiinnittyy. Pikavaihto-ominaisuudestaan huolimatta SOLID­Click®-leuka on erittäin tukevasti kiinni eikä myötää, vaikka käyttäisi puristimen maksimikiinnitysmomenttia.

Kuva 3. HWR-SOLIDClick®-kokoonpano.
Kuva 4. HWR-SOLIDClick®-perusleuka.


SOLIDBolt®

5-akselisissa työstökeskuksissa on yleisesti tarpeen käyttää korotuselementtejä. Muissa markkinoilla olevissa järjestelmissä on ostettava sekä pohjalevy, että korotuselementti kiinnitysmekaniikalla. HWR on tuonut markkinoille myös kustannustehokkaan SOLIDBolt®-järjestelmän. SOLIDBolt®:n idea on ollut tehdä pohjalevy, jossa 0-pistetapit ovat kuvan 5 mukaisesti pystyssä ja korotuselementti, jossa on mekaniikka molempiin suuntiin. Tämä on kokonaisuutena huomattavasti edullisempi, kuin HWR:n tai muiden valmistajien järjestelmä, jossa mekaniikka on sekä aluslevyssä että korotuselementissä.

Kuva 5. HWR-SOLIDBolt®.


Tyytyväinen asiakas on paras palaute

Kuten alussa mainitsin, niin tämä artikkeli sai alkunsa asiakkaan kehotuksesta, ja olemmekin hyvin otettuja näin positiivisesta palautteesta. Kari Kivilahdella on nyt kokemuksia HWR:n aluslevystä ja korotuspaloista sekä puristimista. Erityisen tyytyväinen hän on aluslevyjen pitovoimaan ja hänen mukaansa ero on havaittavissa, kun ottaa vähän reilumpaa lastua. Lisäksi hän on tyytyväinen huoltomahdollisuudesta ja siitä, että voi tietää saavansa puristimen levystä ja korotuspalasta irti tilanteessa kuin tilanteessa. Se tuo mielenrauhaa.

Suomen Terätuonnilla ja Kari Kivilahdella on pitkä yhteinen historia lastuavien työvälineiden osalta ja nyt myös kiinnittimien tiimoilta. On hienoa saada olla osana hänen yrityksensä tarinassa ja tietää meidän onnistuneen asiakaspalvelussa, kun saamme edelleen olla hänen ensisijainen työvälinetoimittajansa. Samalla asiakaslähtöisellä otteella palvelemme kaikkia, jotka meidän puoleemme kääntyvät, joten kannattaa olla yhteydessä aina työvälinetarpeiden ilmaantuessa. 

Kirjoittaja
Suomen Terätuonti Oy / Aki Mäki
www.suomenteratuonti.fi