Interfii tarjoaa uuden ajan vihreää starttiohjelmaa

Vuonna 2010 perustettu tekniseen maahantuontiin fokusoitunut Oy Interfii Ltd tarjoaa nyt myös Green Factory -ohjelmaa parantamaan yrityksien toimintaedellytyksiä terveyden, ympäristöystävällisyyden sekä turvallisuuden saralla. Kuudelle ensimmäiselle Green Factory -ohjelmaan mukaan lähtevälle ohjelma on ilmainen ja muutamalle mukaan haluavalle on vielä tilaa.

Interfii Oy:n kehityspäällikön Tiina Källin mukaan Green Factory -ohjelmaa kohtaan on jo nyt alkumetreillään ollut ilahduttavan paljon mielenkiintoa. – Lähdimme tarjoamaan tätä vihreää Cleantech Starttiohjelmaa viime vuoden lopulla. Alku on ollut todella räväkkä ja mukaan tähän ohjelmaan on jo nyt lähtenyt merkittävä kansainvälinen elintarviketeollisuuden toimija. Rohkaisevia keskusteluja on käynnissä useammankin teollisuusyrityksen kanssa, joten tämänkaltaiselle vihreisiin arvoihin panostavalle toimintatapojen kehittämiselle ja parantamiselle on selkeä tarve. Ohjelma sopii erinomaisesti esimerkiksi valmistavalle teollisuudelle, jonka tuotantoprosesseihin kuuluvat mm. maalaus, koneistus, kokoonpano ja hitsaus, selvittää Källi.

Monia eri hyötyjä
Ympäristöasiat ovat tänä päivänä yhä enemmän tapetilla ja ne kuuluvat myös yhä useamman yrityksen arvomaailmaan. – Monessa kohtaa ympäristön huomioiminen on jopa edellytys edes päästä mukaan tarjoamaan tiettyjä töitä, joten ympäristöarvojen huomioiminen saattaa olla yrityksille elinehto, valistaa Oy Interfii Ltd:n toimitusjohtaja Petri Aro.
– Ympäristöä rasittavien vaarallisten ja terveydelle haitallisten toimintatapojen ja aineiden poistaminen prosesseista on paitsi yritysten imagon kannalta tärkeää myös kilpailukykyä parantava asia. Vaihdettaessa tuotteet ympäristölle ja terveydelle haitallisista pois, pysyy henkilökunta terveempänä ja pidempään toimintakykyisinä eli sairauspoissaolojen määrät vähenevät ja työurat jatkuvat kauemmin. Vihreitä arvoja korostava toimintamalli edesauttaa myös rekrytoitaessa uutta henkilökuntaa: terveellinen työympäristö on varmasti houkuttelevampi vaihtoehto kuin yritys, jossa voi altistua terveydelle haitallisten kemikaalien vaikutuksille, näkee Aro.

Kustannussäästöjä
Paitsi vähentyvinä sairauspoissaolopäivinä ja paremman työviihtyvyyden kautta parantuneena työtehona, Green Factory tuo Petri Aron mukaan kustannussäästöjä yrityksille. – Kun haitalliset aineet vaihdetaan edustamiimme vähintään vaadituilta ominaisuuksilta yhtä hyviin tai parempiin ei haitallisiin tuotteisiin, saattavat niiden hankintahinnat olla aiemmin käytettyjä tuotteita hieman korkeampia. Tarjoamamme tuotteet tulevat kuitenkin kokonaiskustannuksiltaan edullisimmiksi, koska niiden riittoisuudet ovat paremmat ja käyttöiät pidemmät.
– Interfiin kautta löytyy ”vihreämpi” korvaava aine kaikkiin tuotannon eri vaiheisiin. Tyypillisiä prosesseissa haitallisia aineita ovat liuottimet, voimakkaasti syövyttävät aineet, biologisesti ja terveydelle haitalliset sekä paloturvallisuuden kannalta vaaralliset aineet, luettelee Aro.

Apu haitallisten aineiden hallintaa
Green Factoryn tarkoituksena on herättää keskustelua käytössä olevista terveydelle haitallisista aineista ja liuottimista. – Kyselemme, kartoitamme ja autamme vaihtamaan yrityksessä käytetyt terveyttä vaarantavat aineet ja liuottimet puhtaampiin ja ympäristöystävällisempiin vaihtoehtoihin helposti, turvallisesti ja mahdollisimman kustannustehokkaasti. Me välitämme. Uskomme, että niin sinäkin. Meille ihminen on tärkein ja teemme kaikkemme, jotta jokainen työntekijänne olisi hyvinvoiva ja terve, kertoo Källi.
Green Factory -projekti käsittää neljä vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa nimetään yrityksessä ”Green Team”: työterveys, -suojelu ja -turvallisuus sekä kemikaalivastaavat. Toisessa vaiheessa tehdään tehdaskierros yhdessä henkilökunnan kanssa, tehdään tuotannon ihmisten haastattelu, suoritetaan käytettävien kemikaalien analysointi ja mahdollisesti kemikaalikartoituksen tulostaminen. Kolmantena vaiheena Green Factoryn asiantuntijat (tehdasasiantuntija Petri Aro sekä tekninen asiantuntija Juho Olanterä sekä Bio Circle Surfafe Tech-nology Germany + Laboratories of Bio Circle) etsivät uudet ekologiset, vihreät ja mahdolliset voc-vapaat aineet käytössä olleiden aineiden tilalle. Viimeisenä vaiheena tehdään aineiden testaus ja päätös aineiden vaihdosta.
– Kannattaa muistaa, että tutkimuksien mukaan vuositasolla Suomessa noin 20 000 työntekijää altistuu liuotinaineille merkittävästi. Monilla yrityksillä on varmasti halu, mutta ei aikaa tai osaamista päästä hallitusti eroon näistä ongelmista. Me tarjoamme avaimet käteen -periaatteella projektiosaamisen näiden ongelmien eliminoimiseen, päättää Tiina Källi.

INFO
Oy Interfii Ab
puh. 020 147 4500
www.interfii.com