IoT vauhdittaa prosesseja

Kilpailu kovenee, laatuvaatimukset kiristyvät ja toimitusajat lyhenevät. Myös nykyinen maailmantilanne kirittää teollisuutta ja palveluntuottajia toimimaan tehokkaammin, nopeammin ja tarkemmin. IoT, eli tavaroiden internet, auttaa tekemään työt fiksummin. Ferrometal on aina ollut ensimmäisenä tuomassa toimialalle uusia palvelumalleja, ja kehityskaari on ollut huikea. Nyt pientarvikkeiden tilaus-toimitusketju voidaan hoitaa täysin automatisoidusti.
Sensorit ja muut älykkäät mittalaitteet on yhä useammin upotettu teollisiin prosesseihin, mikä mahdollistaa uusien, vallankumouksellisten toimintojen kehittämisen. Koronan myötä monet yritykset ovat heränneet IoT:n mahdollisuuksiin, kun fyysisiä kontakteja ja matkustamista on ollut pakko rajoittaa. Ferrometal on hyödyntänyt esineiden internetin mahdollisuuksia jo aiemmin: se on valjastanut sensorit mittaamaan tavaramääriä ja tekemään täydennystilaukset automaattisesti. CleverSystem, sisä- ja tulologistiikan tilausjärjestelmä, vaikuttaa positiivisesti niin tuotannon tehokkuuteen ja läpimenoaikaan, kuin liiketoiminnan kannattavuuteen ja kustannustehokkuuteenkin.


Kehitystyötä kohti täysautomaatiota

Ferrometal panostaa vahvasti älykkäiden teknologioiden kehittämiseen kyetäkseen palvelemaan asiakkaitaan paremmin ja luo-maan heille lisäarvoa tuottavia palveluja. OVT eli organisaatioiden välinen tiedonsiirto on ollut tärkeitä askeleita tässä kehitystyössä, ja Ferrometal otti sen käyttöönsä ensimmäisten joukossa. Nyt jopa 70 % tilausriveistä tulee taloon automaattisesti, mikä nopeuttaa molempien osapuolten toimintaa huimasti. Tilausmäärät ovat kasvaneet sellaista vauhtia ja toimitussykli tilauksesta toimitukseen on nopeutunut niin paljon, että ihmiskädet eivät enää riittäisikään niiden naputteluun.

Vuonna 2007 Ferrometal toi viivakoodiluennan kahden laatikon Kanban-järjestelmiin. Tämä tarkoitti sitä, että tilauksista vastaava kävi lukemassa loppuneen tavaran viivakoodin ja teki täydennystilauksen. Sinänsä hieno ja toimiva järjestelmä vaati kuitenkin manuaalista työtä.
Ferrometal otti tästä askeleen eteen-päin ja korvasi viivakoodiluennan RFID-järjestelmällä. Hyllyttäjän ei enää tarvitse käydä tekemässä asiakkaan luona tarviketilauslukuja, vaan tyhjä laatikko laitetaan tilausaseman päälle, ja siitä muodostuu täydennystilaus ERP-järjestelmään. Voidaan puhua puoliautomaattisesta järjestelmästä. Kanban RFID oli toimialan ensimmäinen ratkaisu, ja se on patentoitu Euroopan laajuisesti.

Ferrometalin systemaattisen ja pitkäjänteisen järjestelmäkehityksen ansiosta vihdoin vuonna 2020 voitiin siirtyä täysin automatisoituun ja IoT-pohjaiseen tulo- ja sisälogistiikan palveluratkaisuun, CleverSystemiin. Sensori valvoo tavaramääriä ja generoi täydennystilauksen ERP-järjestelmään automaattisesti tilauspisteen alittuessa. Järjestelmä toimii myös paikkariippumattomasti – vaikka työpisteellä, asennusautoissa tai projektikonteissa.

Optisen sensorin ympärille rakennetun Clever-palveluratkaisun kehittäminen alkoi alun perin teollisten asiakkaiden tarpeista. Halutaan vähentää hukkaa, kuten odottelua, viivästyksiä ja haeskelua. Ennakoiva ja automatisoitu CleverSystem hoitaa tilausrutiinin lean-periaatteiden mukaan niin, että ihminen voi keskittyä omaan työhönsä. Järjestelmän avulla on helppo ottaa tavoitteeksi esimerkiksi pientarvikevaraston arvon puolittaminen. Vapautuvat resurssit voidaan ottaa vaikka tuotantokäyttöön, kun kenenkään ei tarvitse tarkkailla hyllyjä, ja myös tilaa säästyy.


Rajattomasti sovellusmahdollisuuksia

Ferrometal on huomannut samanlaisia tarpeita muillakin toimialoilla, ja esimerkiksi CleverStore-sovellus toimii myymälöissä. Siellä on todella tärkeää, että tavara ei pää-se loppumaan; asiakkaat tarvitsevat tavaran heti eivätkä palaa, jos hyllypaikka on tyhjänä. Tähän voidaan varautua isojen varastojen avulla, mutta se ei ole optimaalista resurssien käyttöä. Jos täydennystilausten tekemistä ei ole annettu teknologian avulla automaattisesti hoidettavaksi, myymälähenkilökunta ei pääse keskittymään asiakaspalveluun ja myyntityöhön, sillä aikaa menee hyllyjen inventointiin ja tilausrutiineihin.

IoT-infrastruktuurin päälle rakennettu CleverSystem-järjestelmä tuo monia etuja. Nopeus ja ennakointi ovat niistä tärkeimpiä. Uuden teknologian avulla myös tarkkuus paranee, sillä järjestelmä toimii kellontarkasti. Varastojen arvot pienenevät eivätkä sido niin paljon pääomia. Inhimilliset virheet ja viiveet ovat historiaa, kun manuaaliset työvaiheet jäävät pois. Järjestelmä skaalautuu kustannustehokkaasti isoihin tai pieniin tarpeisiin. IoT:n tunnuspiirteisiin kuuluu läpinäkyvyys, ja data on luettavissa ­reaaliajassa missä päin vain. CleverContainer-projektityömailla on oiva esimerkki tästä. Kun työntekijä hakee kontista tavaroita, oikea-aikainen tilaus siirtyy automaattisesti Ferrometalille. Esimerkiksi työnjohto voi halutessaan seurata saldotilannetta mobiilisti tai tietokoneelta. Ihminen vain valvoo ja tarvittaessa säätää tilauspisteitä.


Tulevaisuus

Data virtaa antureilla varustettujen laitteiden sekä yrityksen ja asiakkaiden tietojärjestelmien välillä helpottaen päivittäistä työtä. Ferrometal jatkaa kehitystyötään laadun ja tuottavuuden uuden aikakauden nimissä ja on sitoutunut pitämään asiakkaansa kansainvälisen tuottavuuskilpailun eturivissä.

Ferrometal Oy
• Kotipaikka Nurmijärvi
• Perustettu 1976
• 120 työntekijää
• Liikevaihto 40,7 miljoonaa euroa

www.ferrometal.fi

IoT, Internet of Thing, esineiden internet
Esineiden internetillä tarkoitetaan järjestelmiä, jotka perustuvat teknisten laitteiden suorittamaan automaattiseen tiedonsiirtoon sekä kyseisten laitteiden etäseurantaan ja -ohjaukseen internetverkon kautta. Teollisen internetin tuottama lisäarvo perustuu sen avulla kerättyyn ja tuotettuun tietoon. Oikeanlaisten prosessien avulla teollisen internetin tuottama tieto saadaan jalostettua helposti hyödynnettävään muotoon. Tietoverkon avulla saadaan automaattinen, reaaliaikainen analytiikka järjestämään valtavaa tietomassaa käyttökelpoisiksi tunnusluvuiksi ja tilannekatsauksiksi.