Kaksi INDEX G220 -monitoimisorvia sykkii Abloyn uuden tuotantosolun sydäminä

Abloy Oy teki mittavan investoinnin teräs­riippu­­lukko­runkojen valmistuksen tehostamiseen. Uuden tuotanto­solun kokonais­toimituksesta vastasi INDEX Nordic AB:n Suomen yksikkö. Solun ydin­koneina lastuavissa tehtävissä toimii kaksi INDEX G220 -moni­toimisorvia.


Viime vuoden lopulla Abloy Oy:n tuotantokäyttöön saatu teräsriippulukkojen runkojen valmistamiseen käytettävä tuotantosolu muodostuu kahdesta INDEX G220 -monitoimisorvista, Vossi Group Oy:n toimittamasta ExactCut TAC 105 Circular Saw CNC-pyörösahasta sekä pesulinjasta, johon laitteeksi valikoitui TEIJO KT-300 x 150-13SS-TB-DRY-SPEC, 3-stage. Näitä laitteita palvelee konenäöllä varustettu teollisuusrobotti FANUC Industrial robot M-20iA/12L. Kokonaisvastuun tuotantosolun projektitoimituksesta kantoi INDEX Nordic AB:n Suomen yksikkö. – Tämä tuotantosolu oli yksi historiamme haasteellisimmista investoinneista ja halusimme, että yksi toimija ottaa kokonaisvastuun toimituksesta. Luotimme tämän tehtävän pitkäaikaiselle konetoimittajallemme INDEX Nordic AB:n Suomen yksikölle. Projekti oli pitkä ja haastava, mutta INDEX selviytyi tehtävästä hyvin, kiittelee tuotantopäällikkö Jukka Pitkänen.


Solun toiminta

Valmistusprosessissa profiiliaihio syötetään sahalle, joka sahaa sen halutun mittaiseksi. Robotti siirtää sahatut aihiot kahdelle eri kuljettimelle, joista ne siirtyvät INDEX-koneiden portaalipanostajan alle. Portaalipanostajat nostavat aihiot kuljettimelta koneistukseen ja sen jälkeen palauttavat ne takaisin kuljettimelle, josta ne menevät pesulinjan läpi puskurivarastoon.
Solussa on myös mahdollisuus robotin hakea erillisestä puskurivarastosta suoraan jo valmiiksi sahattuja aihiota asiakkaan tuotantotarpeen mukaan.


Valmistusprosessissa profiiliaihio syötetään sahalle, joka sahaa sen halutun mittaiseksi. Robotti siirtää sahatut aihiot kahdelle eri kuljettimelle, joista ne siirtyvät INDEX-koneiden portaalipanostajan alle.


INDEX-koneista pitkä kokemus

Abloy Oy:n Joensuun tehtaan tuotanto rakentuu noin 300 koneyksikön ympärille. Tärkeämpiä lastuvia koneita on noin viisikymmentä. – Meillä vuosikymmenten varrelta on pitkä ja hyvä kokemus INDEX-koneista. Tällä hetkellä arsenaalissamme on kymmenkunta INDEX-konetta. Hyvien ja tehokkaiden koneiden lisäksi olemme tyytyväisiä myös INDEX:n tarjoamiin jälkimarkkinointipalveluihin, jotka toimivat erinomaisesti. Luonnollisesti näillä positiivisilla kokemuksilla oli painoarvoa uuden tuotantosolun työstökoneiden sekä solun kokonaistoimittajan valinnassa, kertoo Pitkänen vuosikymmenien Abloy-kokemuksella.

INDEX-monitoimisorvien portaalipanostajat nostavat aihiot kuljettimelta koneistukseen ja sen jälkeen palauttavat ne takaisin kuljettimelle, josta ne menevät pesulinjan läpi puskurivarastoon.


OEE 90–100 % välillä

– Uusi solu päätettiin hankkia, kun näitä tehtäviä hoitanut 70-luvulta peräisin oleva kone alkaa olemaan tiensä päässä – tosin tuo kone on vieläkin tuotantokäytössä. Vanhalla koneella pystyi tekemään vain muutamaa tuotetta ja nekin kolmessa vaiheessa. Niin ikään vanha kone oli joustamaton uusille konsepteille. Toinen syy tuotantosolun hankintaan oli uusien sähkömekaanisten tuotteiden jalkautuminen tuotantoon. Niissä on haasteelliset konstruktiot ja tiukat toleranssit. Kolmantena syynä on uusien tuotteiden volyymien kasvu, joihin pystymme uudella solulla ja tehokkailla sekä monipuolisilla INDEX CNC-monitoimisorveilla vastaamaan. Edellisillä koneilla pystyimme tekemään kolmea tuotetta, nyt uudet 5-akselikoneet mahdollistavat monipuolisen valmistusskaalan. Teräsriippulukkomalleja tälle koneelle on kaikkiaan 12, joista kahdeksan on jo saatu aseteltua uudessa solussa ajettavaksi, taustoittaa Pitkänen uuden tuotantosolun hankintaan johtaneita syitä.

Tärkeänä seikkana Pitkänen nostaa myös esiin automaatioasteen noston. – Automaatioasteen nostaminen on meillä tärkeässä roolissa ja sitä pitää koko ajan kehittää edelleen. Tätä päämäärää varten meillä on erillinen tuotannonkehitysosasto. Riippulukkojen tuotantosolu on taas yksi askel kohti korkeampaa automaatioastetta.
– Riippulukkojen tuotantosolu on saatu toimimaan todella tehokkaasti. Pystymme hyödyntämään kahta b-akselilla ja pyörivillä työkaluilla varustettua INDEX G220 -monitoimisorvia täysimääräisesti: koneet sylkevät ulos valmiita tuotteita sekä pää- että vastakaralta. G220-koneissamme on 140 työkalun makasiini ja alarevolverissa on 18 työkalupaikkaa. Koneissa on myös Probe-mittapää miehittämätöntä ajoa silmällä pitäen. Tuotannon tehokkuutta mittaavan OEE-tunnusluvun olemme saaneet solussa näillä tehokkailla INDEX G220 -monitoimisorveilla 90–100 % tasolle. Kaksi identtistä konetta mahdollistavat myös tuotteiden siirron helposti koneelta toiselle, kertoo Pitkänen.


Teräsriippulukkojen runkojen tuotantosolun investointihankkeen yhteystyö sujui mutkattomasti tämän kolmikon välillä: INXEX Nordic AB:n projektipäällikkö Reiner Starzmann, Abloy Oy:n tuotantopäällikkö Jukka Pitkänen ja myyntijohtaja Sakari Palho, INDEX Nordic AB.


Tarkka ja joustava INDEX G220

– Halusimme ehdottomasti, että tämän uuden tuotantosolun työstökonetoimittaja ottaa kokonaisvastuun projektista. Näin siksi, että pystymme kommunikoimaan yhden toimijan kanssa. Täten rajapintaongelmat eri toimittajien välillä hoitaa projektin kokonaisuudesta vastaava toimija. Työstökoneiden toimittajaa puntaroimme usean eri merkin välillä. Valinnan kriteereissä totta kai hinta oli yksi tärkeä kriteeri, mutta vaakakuppia INDEX G200 -koneisiin painoi joustavuus erityyppisiin ratkaisuihin sekä asettamisen nopeus ja joustavuus erilaisiin mitoituksiin. INDEX G220 -ominaisuudet mahdollistavat myös teräslaadun vaihtamisen. Riippulukkojen valmistaminen vaatii yllättävän tarkat toleranssit, sijaintitoleranssit ovat erittäin tarkat. INDEX G220 vastaa myös näihin vaatimuksiin, perustelee Pitkänen toimittajan valintaa.
– Uuden teräsriippulukkojen tuotantosolun investoinnin myötä monipuolisuutemme, joustavuutemme, nopeutemme sekä automaatioasteemme nousi, mikä mahdollistaa miehittämättömän työstön. Kiteyttäen voisi todeta, että tämän investoinnin myötä olemme nyt entistä parempia tekijöitä riippulukon valmistuksessa, päättää Pitkänen.


Valtava tuotesortimentti vahvuus ja haaste

– Meillä on pitkän historiamme aikana valmistunut valtava määrä erilaisia tuotteita. Yhtä aikaa haasteenamme sekä vahvuutenamme on palvella edelleen koko historian kaari taaksepäin todella laajaa tuotesortimenttiamme 90 eri maahan kohtuullisella toimitusajalla. Tämä joustavuutemme ja kykymme pohjautuu jokaisen työntekijämme palveluhenkiseen ajattelutapaan, arvioi ­Pitkänen.


Projektin toimittajat

Kokonaisvastuun tuotantosolun projektitoimituksesta kantoi siis INDEX Nordic AB:n Suomen yksikkö yhteistyökumppaneinaan ExactCutin sahan toimittanut Vossi Group Oy, Robotion Oy, joka hoiti varsinaisen solun rakentamisen robotteineen, pesulinjan soluun toimitti Teijo Pesu Oy ja lastuavien työkalujen toimituksesta vastasi Iscar Finland Oy.


Uuden tuotantosolun lastuavina koneina häärii kaksi identtistä b-akselilla varustettua INDEX G220 -monitoimisorvia. Työkalunmakasiinin koko on 140 ja alarevolverissa on 18 työkalupaikkaa. Koneissa on myös Probe-mittapää miehittämätöntä ajoa silmällä pitäen.

Abloy Oy
www.abloy.com

INDEX-työstökoneista:
INDEX Nordic AB
Sakari Palho
myyntijohtaja
puh. 010 843 2005
sakari.palho@index-traub.fi
www.index-group.com

Abloy Oy on turvallisuuden ja lukituksen suunnannäyttäjä, jonka tavoitteena on lisätä luottamusta maailmassa. Yhdistämällä digitaalisen ja mekaanisen osaamisensa Abloy kehittää nykyaikaisia, alan johtavia turvallisuusratkaisuja ihmisten, omaisuuden ja liiketoiminnan suojaamiseksi. Abloy on edelläkävijä edistyneissä lukitus- ja kulunhallintajärjestelmissä ympäri maailman. Abloy toimittaa laaturatkaisuja nykyaikaisesta tehtaasta ja päätoimipaikastaan Joensuusta, kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. 750 huippuammattilaista Suomessa ja toiset 240 ulkomailla vaalivat Abloyn kulttuuria, jossa laatu, kestävä kehitys ja innovaatio ovat aina etusijalla. Liikevaihtoa Abloy Oy:n toiminta tuotti vuonna 2022 noin 220 miljoonaa euroa. Asiantuntevasta ja täsmällisestä palvelusta vastaa maailmanlaajuinen 90 maata kattava jakeluverkosto. Suomessa asiakkaita palvelee 150 Abloy-valtuutettua lukkoliikettä. Abloy on osa ASSA ABLOY -konsernia, joka on maailman johtava kulunhallintaratkaisujen toimittaja.