ITA Nordicissa puhaltavat uudet tuulet

Voimakkaassa myötäisessä viime vuodet edennyt automatisoituun vaativaan koneistukseen erikoistunut ITA Nordic Oy on tehnyt isoja kehitysaskeleita. Viime syksynä yritys osti kurulaisen Carpino Oy:n liiketoiminnan. 1.8. ITA Nordic Oy:n toimitusjohtajaksi nimettiin pitkän kokemuksen alalta omaava Tommi Laakso. Yrityksen valmistamien tuotteiden laadunvarmistus on luonnollinen osa valmistusprosessia ja myös tähän osa-alueeseen on panostettu uuden ZEISS Prismo -koordinaattimittauskoneen myötä.

ITA Nordic Oy:n juuret ulottuvat 1980-luvulle, jolloin yritys aloitti toimintansa Imatran Työstöasennus -nimellä. Tänä päivänä yritys etenee toisen polven yrittäjien Tommi ja Mikko Matikaisen opein globaaliksi muodostuneeseen asiakaskenttään paremmin soveltuvalla ITA Nordic Oy -nimellä. Hyvin ovatkin Matikaisten johtamisfilosofiat toimineetkin, sillä yritys on lähes kaksinkertaistanut liikevaihtonsa viimeisen neljän vuoden aikana. Yksi voimakkaan kasvun kulmakiviä on ollut voimakas panostus henkilöstöosaamisen lisäksi kone- ja automaatioteknologiaan, joista uusimpana tuotantoon saapui kesäkuussa ZEISS Prismo -koordinaattimittauskone. Investointi on osa ITA Nordicin investointiohjelmaa, johon kuuluvat mm. myös kaksi uutta monitoimisorvia, joiden toimitukset ajoittuvat tälle syksylle ja ensi vuoden alkuun.

ZEISSin lippulaivatuote ja uutta softaa
ZEISS Prismo on tämän saksalaisen mittakonevalmistajan lippulaivatuote konepajojen tarpeisiin. ITA Nordicin Prismo on varustettu kääntyvällä ja aktiivisella skannaavalla mittapäällä, mikä mahdollistaa pitkien mittakärkiyhdistelmien käytön ja kääntämisen. Koneen mittausalue on 900 x 2400 x 650 ja tällä kokoluokalla ITA Nordic kasvattaa mittakonekokoaan merkittävästi yrityksen tuotannossa jo pidempään palvelleen Contura G2 -mallin rinnalla. Mittakoneuudistuksen yhteydessä myös Conturan mittausohjelmisto uusittiin, jolloin se on sama kuin uudessa Prismossa. – Uusi softa Conturassa on jo tuottanut paljon lisähyötyjä, kertoo tuotantopäällikkö ­Erkki Martikainen.
Kumpikin ZEISS-koordinaattimittauskone sijoitettiin viime kesänä valmistuneeseen n. 1000 m2:n laajennusosuuteen, johon on rakennettu erillinen lämpösäädelty mittaushuone. Huoneen lämpötila on 20ºC +/– 0,5 asteen toleranssilla.

Koordinaattimittauskoneiden moninaiset hyödyt
– Kasvustrategiamme on tarkkuutta vaativissa kappaleissa. ZEISS Prismo on yksi palanen, joka luo edellytykset tälle päämäärällemme, sanoo toimitusjohtaja Tommi Laakso.
– Prismon myötä mittausnopeus parani ja ZEISS Contura G2 -mittauskonetta isompi fyysinen koko mahdollistaa suurempien tuotteiden mittaamisen kerralla. Kun saamme mittahuoneen läpi nopeammin ulos kappaleita, pääsemme myös nopeammin aloittamaan tuotantoajot, kun ensimmäisen kappaleen mittatarkkuudet on todennettu. Prismon myötä niin ikään käsin tehtävien mittausten tarve vähenee. Myös asiakkaan vaatimat dokumentoidut mittapöytäkirjat saadaan ZEISS-koordinaattimittauskoneista vaivattomasti ulos käyttäen PiWeb-raportointityökalua, kiteyttää Martikainen uuden ZEISSin tuomia etuja.
– Dokumentaatiota tarvitsevien asiakkaiden määrä on yleisestikin kasvamaan päin. Tämä avaa mahdollisuuden myydä mittauspalveluita myös muille, näkee Laakso mahdollisuuden.
Martikaisen mukaan ZEISS Prismo mahdollistaa minkä tahansa lisälaitteen käytön ja esimerkiksi pinnankarheus voidaan automatisoida.
– Kaiken kaikkiaan olemme erittäin tyytyväisiä ZEISS-koordinaattimittauskoneisiin ja saimme tämänkin Prismo-mallin nopeasti ja jouheasti tuotantokäyttöön aikataulun mukaan kesäkuussa. Myös tarvittava tekninen tuki on ollut kiitettävällä tasolla, kiittelee Martikainen.

Kokenut Tommi Laakso toimitusjohtajaksi
ITA Nordic Oy:n toimitusjohtajana on 1.8. 2019 aloittanut Tommi Laakso. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus johto-, myynti- ja kehitystehtävistä konepajoista. Tommi on aikaisemmin työskennellyt sekä koneenrakennusta että sopimusvalmistusta harjoittaneissa teknologiateollisuuden yrityksissä.
Samalla nykyinen toimitusjohtaja Tommi Matikainen siirtyy yh­tiön hallituksen puheenjohtajaksi.
ITA Nordic vahvistaa tällä nimityksellä organisaatiotaan, jotta kasvuun tähtäävän strategian toteuttamiseksi on käytettävissä riittävät voimavarat. ●

INFO

ITA Nordic Oy
Tommi Laakso
toimitusjohtaja
puh. 050 332 0518
tommi.laakso@itanordic.fi


Hannu Viitikko
myyntipäällikkö
puh. 040 841 4362
hannu.viitikko@itanordic.fi
www.itanordic.fi
Alihankinta-messut, os. E321