Jatkoa hienoille tarinoille

Eurometallille alkanut uusi vuosikymmen tarkoittaa jo seitsemättätoista vuosikertaa. Tänä aikana lehtemme on saavuttanut Taloustutkimuksen viime syksynä tekemän tutkimuksen mukaan metallialan julkaisuiden joukossa ylivoimaisesti luetuimman lehden aseman.

Isossa roolissa lehtemme suosiolle arvioni mukaan on pysyminen ajan hermolla ja konepajojen arjessa, joiden tekemisistä ja etenemisistä haluamme kertoa lehtemme lukijoille ylivoimaisesti Suomen suurimman, alan ammattilaisille kohdennetun 40 000 kappaleen osoitteellisen jakelulevikin välityksellä. Tässäkin numerossa on uutisia eri puolella maatamme sijaitsevista konepajoista, heidän etenemisestään, menestystekijöistä ja tulevaisuuden suunnitelmista.

Itse monen näistä uutisen tekijänä olen onnekkaassa asemassa, kun minulla on mahdollisuus kuulla yritysten erilaisista toimintamalleista, joita johdetaan hyvinkin erilaisten persoonien luomilla elementeillä.
Suomesta löytyy alalta pitkät perinteet ja esimerkiksi tässä vuoden ensimmäisessä numerossamme on uutisia vuosikymmeniä vanhoista yrityksistä ja jopa yli 100 vanhasta toimijasta. Nämä konepajat jatkavat edelleen etenemistään elinvoimaisina ja tulevaisuuteen vahvasti uskovina toimijoina. Näitä tarinoita Suomi tarvitsee, jotta yksi maamme teräsjaloista metalliteollisuus luo jatkossakin työpaikkoja ja rakentaa hyvinvointiyhteiskuntaamme.

Yhden yhdistävän tekijän olen näiden 17 vuoden aikana Eurometalliin uutisia tehdessäni huomannut: jokaisen menestyvän yrityksen avaintekijöihin kuuluu koneinvestointien jatkumo. Menestyjien joukosta erottuvat erityisesti ne yritykset, jotka uskaltavat investoida myös hiljaisempina talouden aikoina. Eli nämä yritykset osaavat katsoa myös talouskuoppien yli ja näkevät, että hiljaisempina aikoina on hyvä aika kasvattaa kilpailukykyä uusilla teknologioilla, jolloin taas uuden nousun koittaessa prosessit ovat entistä tehokkaampia.

Arvioni mukaan tilanne kentällä on tällä hetkellä varsin hyvä ja muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen konepajoissa tehtävien investointien määrä on selkeästi kasvanut. Hyvä!

Menestykästä vuotta, Petri Kuhlman, päätoimittaja