Woikoski – kaasua jo vuodesta 1912

Oy Woikoski Ab on Suomen teollistumisen alkuvuosina, vuonna 1882, perustettu suomalainen perheyritys, joka on ollut saman perheen omistuksessa koko olemassaolonsa ajan. Yritys on yhtäjaksoisesti tuottanut kaasuja jo vuodesta 1912. 

Woikoski tunnetaankin kaasuistaan, joita valmistetaan ja toimitetaan terveydenhoitoalalle sekä lähes kaikkeen teolliseen tuotantoon, kuten esim. metalli-, kemian- ja elintarviketeollisuuteen. Koko nykyinen yhteiskuntamme on täysin riippuvainen näistä kaasuista.
Yritys kehittää osaamistaan ja toimintaansa kouluttamalla henkilöstöä jatkuvasti sekä kotimaassa että ulkomailla. Lisäksi se käyttää alansa viimeisintä ja parasta tekniikkaa.
”Kaiken tekemisen takana on motivoitunut ja aktiivinen henkilökunta.”

Kantavana teemana asiakaslähtöisyys
Vuodesta 2019 Woikosken teemana on ollut asiakaslähtöisyys. Asiakkaat voivat keskittyä omaan ydintehtäväänsä, kun Woikoski huolehtii sen mahdollistamisesta tar­joamalla tuotteita ja kokonaispalveluratkaisuja suunnittelusta käytännön toteutukseen ja huoltopalveluihin sekä jatkuvaan kilpailukykyiseen kestävään kehitykseen ja turvallisuuteen.
Kaiken tekemisen takana on motivoitunut ja aktiivinen henkilökunta, joka tuottaa asiakkaille turvallisia ja taloudellisia järjestelmiä sekä palveluita omalla, jatkuvasti kehittyvällä osaamisellaan, huomioiden digitalisaation avaamat uudet näkymät ja maailmalla tapahtuvan kehityksen. Asiak­kaan saaman hyödyn tulee aina olla suurempi kuin heidän maksamansa hinta.
Mahdollistamalla asiakkaidensa ja kumppaniensa jatkuvan ja kestävän kehityksen, myös Woikoski kehittyy ja voi tarjota yhä uusia ratkaisuja vahvistaakseen molempien menestyksen, yhdessä Suomea rakentaen.

www.woikoski.fi