Kannattavuus teollisuusyrityksessä – miten voit vaikuttaa?

Teollisuudessa kannattavuus on hiottava kohdilleen, jotta pärjää alan kovassa kilpailussa. Mihin asioihin valuu turhaan euroja? Kuinka parantaa kannattavuutta?

Jokaisen yrityksen olemisen perustana on tehdä kannattavaa liiketoimintaa. Hinnoilla kilpaillaan kovasti, mutta viivan alle ei jää mitään, jos hinnat poljetaan alas. Liiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttaa hyvin vahvasti kate. Mitä pienempi kateprosentti, sen vähemmän tulee tuloja.


Miten voit vaikuttaa katteeseen?

Suurimpia kulueriä ovat henkilötyötunnit, materiaalien ostohinnat, konekustannukset sekä kiinteät kulut. Kiinteisiin kuluihin kuuluvat kiinteät palkat hallinnon ja johdon osalta, tilitoimistokustannukset, toimitilat sekä koneet.

Teollisuudessa toimitilat ja koneet ovat pakollisia kustannuksia, ilman niitä ei ole liiketoimintaa. Sen sijaan muihin kiinteisiin kuluihin pystytään vaikuttamaan. Kun hallinnon ja johdon aika optimoidaan liiketoimintaa tukevaan työhön paperien pyörittelyn tai manuaalisen tietojen käsittelyn sijaan, saadaan siltä osin laskettua kiinteitä kustannuksia.

 

Varmista tuotannon tehokkuus

Tuotannon tehokkuus muodostuu helposta töiden järjestelystä. Samanlaiset työt tehdään peräkkäin, jolloin vältytään ylimääräiseltä asetusten tai materiaalien vaihdolta. Tuotannon muutokset ovat arkipäivää, jolloin niiden hallinta tulee olla nopeaa ja tiedon siirtyminen tuotantotiloihin saumatonta. Paperityömääräimelle jää helposti väärät tiedot ja niiden korjaaminen vaatii työjohdon työaikaa.

Virheiltä harvoin vältytään, koska aina voi jäädä tuotantoon paperi, jossa tiedot ovat jääneet muuttamatta. On sanomattakin selvää, että silloin tulee työ- ja materiaalihukkaa. Kun mitataan työvaiheita, voidaan tarkentaa tarjousta jatkossa.

Tällä hetkellä työt ovat kovasti kilpailtuja, joten yritysten tulee olla tietoisia todellisista kustannuksista. Tarjousten tulee olla tarkkoja: niitä ei luvata liian halvalla, muttei myöskään tiputa kilpailusta liian kovilla hinnoilla. Työjonojen seuranta paljastaa tuotannon pullonkaulat.

Tehostamisessa ratkaisuna voi olla esimerkiksi materiaalin järjestely lähemmäksi tuotantoa. Monesti pienistä puroista kasvaa se suurin virta. Kun osallistetaan työntekijöitä keksimään tehostamisen keinoja, saadaan työntekijät sitoutettua noudattamaan uusia toimintatapoja.


Luota dataan

Tuotekannattavuuslaskennan avulla nähdään erot suunnitellun ja toteutuneen kulun välillä. Jälkilaskennan ei kuulu teettää yritykselle ylimääräistä työtä. Tiedot tulee olla saatavilla reaaliaikaisesti, jolloin ennätetään reagoida kiireisessäkin arjessa pullonkauloihin.

Monilla yrittäjillä on kymmenien vuosien kokemus ja heillä onkin mututuntuma, mihin tulot ja kulut kohdistuvat. Yllätyksiä silti usein tulee, kun järjestelmän avulla saadut luvut eivät vastaakaan oletettua. ­Data ei valehtele eikä oleta, joten sitä kannattaa hyödyntää tehokkaasti.

Monet yritykset seuraavat yhä tilillä olevaa rahasummaa. Jos rahaa on, niin menee riittävän hyvin ja jos ei ole, niin menee huonosti. Se on kuitenkin vain yksi totuus kaikista.

Ilman reaaliaikaista järjestelmää yrityksen tuloslaskelma valmistuu tyypillisesti viiveellä ja mikäli se luetaan pdf- tai paperimuodossa, ei syyt lukujen sisällä avaudu. Monesti lukujen analysointi vaatii yritykseltä palavereita kirjanpitäjän kanssa.

Kun luvut päivittyvät reaaliaikaisesti järjestelmään, ja jokaiseen summaan on mahdollista porautua, voi yrittäjä aidosti ohjata omaa laivaansa. Porautuvat talousraportit yhdessä tuotekannattavuuslaskennan kanssa muodostavat kattavan kokonaisuuden. Siihen kun lisätään yrityksen kassavirtaennuste eli rahoituslaskelma, ei yrittäjältä jää huomaamatta mitään.

 

Tehosta töiden hallintaa

Töiden tehostaminen tuotannossa voi vaatia varaston ja koneiden sekä henkilöiden järjestelemistä uusiin paikkoihin. Tietyt työt voidaan teettää uudemmalla työntekijällä, jolloin kokeneemmat henkilöt saadaan ohjattua kustannustehokkaisiin töihin. Usein yrityksillä on ns. monta rautaa tulessa, ja arki koostuu pienistä pirstaleista.

Töiden hallinta on avainasemassa toiminnan tehostamisessa. Luvatut työt hoidetaan ajallaan, kun ei jouduta lupaamaan toimitusaikoja mututuntumalla. Kone- ja henkilökapasiteetin tehokas käyttö varmistaa, ettei synny hukkatunteja, jotka saadaan selville luotettavan seurannan avulla.

Kaiken työn kuuluisi kohdistua laskutettavaan työhön ja jos näin ei ole, on syihin hyvä porautua. Hukkaa voi syntyä, jos työntekijä ei tiedä, mitä työtä aloittaa seuraavaksi tai jos piirustukset ovat hukassa. Näihin syihin on helppo löytää ratkaisut toiminnanohjausjärjestelmän avulla.

INFO

Admicom Finland Oy
Anna-Maija Ijäs
teollisuuden toimialajohtaja
puh. 040 701 2530