Koneiden käyttöaikaseurannalla merkittäviä vaikutuksia yritysten toiminnan tehostumisessa

Koneiden käyttöaikaseurannalla on havaittu olevan merkittävä vaikutus yrityksen toiminnan tehostumisessa niin käyttöomaisuusinvestointien takaisinmaksuaikojen, kuin koko yrityksen käyttökatteen ja liiketuloksen positiivisen kehityksen osalta. Pohjalainen Tehotec Oy on tuonut syksyllä 2017 markkinoille uudentyyppisen konseptin koneiden käyttöaikaseurantaan ja tiedon visualisointiin. Palvelun perusfilosofia lähtee Lean-ajattelusta, jolla pyritään minimoimaan tuottavuuden esteitä ja lyhentämään tuotantoprosessin läpimenoaikaa. Tarkka, jatkuva ymmärrys tuotantoprosessin tehokkuudesta ja pullonkauloista mahdollistaa korjaavien toimenpiteiden tarkemman kohdentamisen sekä seurannan. Konseptin kantava idea on tarjota palveluna yrityksille faktapohjaista tietoa sisäisten prosessien toiminnasta. Palvelu on helppo budjetoida, koska kuukausierä on sama koko sopimuskauden ja esimerkiksi asennus-, käyttöönottomaksuja tai muita piilokuluja ei ole.

Toiminnassaan Tehotecin HitScan- (www.hitscan.fi) käyttöaikaseurantapalvelu hyödyntää eri tekniikoita riippuen asiakkaan tarpeista ja tiedonkeruukohteista. Tiedonsiirtoon voidaan käyttää niin LoRa-verkkoa kuin mobiilidataa ja tulossa on mahdollisuus hyödyntää hyvin kustannustehokasta NB-IoT:a (Narrowband IoT). HitScan-palvelun ydin on pilvipalveluna toimivassa tietokannassa sekä käyttöaikaseurantajärjestelmässä, joka tuottaa yrityksille visualisoitua raportointia niin koko henkilöstölle soveltuvassa muodossa, kuin esimiestason vaatimuksia vastaavana. Teknisesti käyttöaikaseurantapalvelu toimii siten, että tieto koneiden ja laitteiden toiminnasta kerätään langattomasti pilvipalvelussa toimivaan tietokantaan. Itse käyttöaikaseurantajärjestelmä toimii myös pilvipalveluna, asiakkaan käyttöliittymän ollessa webselain. Webselaimen lisäksi tieto voidaan välittää infonäyttöjärjestelmiin ja se on saatavissa myös Excel-muodossa, jolloin tietoa voidaan käsitellä ja hyödyntää yrityksen muussa toiminnassa esimerkiksi BI- tai ERP-järjestelmissä, yhdessä muiden tietolähteiden kanssa.

Havainnot ovat osoittaneet, että yrityksen operatiivinen toiminta tehostuu hyvin nopeasti palvelun käyttöönoton jälkeen, ja pidempiaikaisella käyttöaikaseurannalla saadaan ylimmän johdon päätöksentekoon tukea niin taktisen kuin strategisen tason linjauksiin. Vahvimmat muutokset toiminnan tehostumisessa on havaittu saatavan, kun käyttöaikaseurantainformaatio saatetaan henkilöstön ulottuville esim. infonäyttöjä hyödyntämällä. Käyttöaikaseuranta tarjoaa yrityksen toiminnan kehittämisen tueksi mahdollisuuden rakentaa esimerkiksi henkilöstön palkitsemisjärjestelmään faktapohjaisen käyttöaikaseurantaan perustuvan komponentin, jonka seuranta on reaaliaikaista ja tavoitteiden ymmärrettävyys yksiselitteinen koko henkilöstölle.
Pitkällä tähtäimellä käyttöaikaseurannasta kerättyä tietoa on mahdollista hyödyntää esimerkiksi investointien ja henkilöresurssien muutosten, kuin muiden merkittävien päätösten tukena. Yhdistelemällä ja analysoimalla käyttöaikaseurantatietoa muiden järjestelmien tietojen kanssa kyetään luomaan konkreettista tietoa johdon päätöksenteon pohjaksi, jolloin päätösten osumatarkkuus paranee ja siten vaikutus yrityksen kilpailukykyyn on suotuisa. Palvelun uudentyyppisellä konseptoinnilla on haettu mahdollisimman lyhyttä takaisinmaksuaikaa ja olemassa olevien kokemusten pohjalta palvelusta saatava toiminnan tehostuminen ylittää kustannukset jo ensimmäisten kuukausien aikana.

INFO
Tehotec Oy
Lassilantie 12
62100 Lapua
www.tehotec.fi
Myynti ja ratkaisut
Juha Lemponen
puh. 050 446 0030
juha.lemponen@tehotec.fi
Ari Jaatinen
puh. 044 531 9634
ari.jaatinen@tehotec.fi