Koneiden riskienhallinnassa riittää parannettavaa

Kun teollisuusyritys investoi automaatioon, se tekee lähes poikkeuksetta työpaikan turvallisuusselvityksen ja työn riskien arvioinnin. Selvityksen ja arvioinnin avulla pyritään varmistamaan turvallinen työympäristö ja terveelliset työolosuhteet. Tämä ei kuitenkaan riitä, sanoo satoja automaatio­laitteistojen riskienarviointeja­ tehnyt kokkolalainen Apex ­Automation.

Koneenrakennus on vastuullista toimintaa, jossa koneen valmistajan, maahantuojan ja käyttäjän on minimoitava käyttöön liittyvät riskit. Riittävä turva saavutetaan vasta koneen riskienarvioinnilla. Hyvässä riskienarvioinnissa käydään läpi kaikki koneen toiminnot eri tilanteissa, ja pyritään varmistamaan, että se ei missään olosuhteissa aiheuta vaaraa ihmiselle.
“Onneksi nykyään koneturvallisuuteen kiinnitetään enemmän huomiota ja riskienarviointeja tehdään entistä enemmän. Se on ainut tapa, jolla kone saadaan turvalliseksi ja määräystenmukaiseksi”, Apex Automationin koneturvallisuuden suunnittelupäällikkö Pasi Kiuru sanoo. “Usein pelätään, että koneen käytettävyys laskee turvallistamisen vuoksi, mutta hyvällä suunnittelulla tämä voidaan välttää”.


Sertifikaatti on osoitus korkeasta osaamisesta

Koneturvallisuuteen liittyy monia näkökulmia, joista tärkein on henkilöturvallisuus. Lait, direktiivit ja standardit on pakko huomioida, eikä vaatimuksia voida sivuuttaa. Toisaalta huolellisesti suunnitellut turvaratkaisut tuottavat monia taloudellisia hyötyjä, kuten parantavat tuottavuutta, lisäävät käytettävyyttä ja turvaavat investointeja.
Hyvää koneen riskienarviointia johtaa kokenut koneturvallisuusasiantuntija. Apexilta löytyy kolme Kiwa Inspectan akkreditoimaa koneturvallisuuden ammattilaista: toimialajohtaja Jouni Känsälä, pääsuunnittelija Tero Hautala sekä Jukka Muuraiskangas. Hautalalla ja Muuraiskankaalla on lisäksi tuore Siemens Factory Automation Safety -pätevyys. Siemensin sertifiointiohjelmaan osallistui ammattilaisia kahdesta yrityksestä, jotka ovat nyt Siemensin ensimmäiset sertifioidut koneturvallisuuspartnerit Suomessa.


Näin riskienarviointi tehdään

Koneturvallisuusasiantuntija Tero Hautala korostaa, että konetta ei voida todentaa turvalliseksi ilman hyvin tehtyä koneen riskienarviointia.
“Kun esimerkiksi yhteistyörobottiin asennetaan työkalu tai se nostaa tuotannossa tarvittavaa osaa, robottisolun turvallisuus voi heikentyä. Turvallisuus voidaan tällöinkin varmistaa riskienarvioinnilla”, hän sanoo.
Riskiarviointia tekevään tiimiin kootaan kolmesta kuuteen jäsentä: Joihin asiantuntijan lisäksi voi kuulua mm. koneen suunnittelija, tuleva käyttäjä, työprosessin tuntija sekä työsuojeluvastaava.

Apexilla riskienarvioinnissa pyritään alentamaan koneen vaaratekijöiden riskien tasot vähintään alle 30 pisteen (siedettävä riski), skaalan ollessa maksimissaan 5 pistettä (olematon riski) – yli 500 pistettä (sietämätön riski).
Ensimmäiseksi pohditaan, miten koneen luontaisesti turvalliset suunnittelutoimenpiteet mahdollistavat sen turvallisen toiminnan.

Jos ne eivät riitä, turvallisuutta lisätään suojausteknisillä toimenpiteillä tai täydentävillä suojaustoimenpiteillä. Näitä ovat esimerkiksi turva-aidat, käyntiovien turvalukot tai valosähköiset turvalaitteet. Näiden jälkeen koneen turvallisuus tulisi olla vähintään siedettävällä tasolla.
Viimeisenä keinona mahdolliset jäännösriskit on mainittava käyttöä koskevissa tiedoissa. Mm. käyttäjien perehdytys, varoituskyltit tai tarvittavat henkilösuojaimet.

”Koneen riskitasot saadaan vähintään siedettävälle tasolle lähes poikkeuksetta hyvän työryhmän ja asiantuntijan opastuksella. Asiasta ei ole tehty tutkimusta, mutta uskoaksemme, käytössä olevia koneita, joissa siedettävä riskitaso ylittyy, on Suomessa paljon”, Hautala sanoo.


Dokumentointiin oma ohjelmisto

Riskienarvioinnin tekemisessä ja dokumentoinnissa Apex käyttää luomaansa web-pohjaista KoRiHa-työkalua. KoRiHa perustuu voimassa oleviin koneen riskienhallinnan ja koneen ohjausjärjestelmien standardeihin.
“Jos tuotannossa tapahtuu koneella tapaturma, niin viranomaisille täytyy pystyä todentamaan koneessa käytetyt turvallistamistoimenpiteet. Silloin on hyvä olla tallessa säädösten ja standardien mukaisesti tehty riskienarviointidokumentti”, Muuraiskangas sanoo.

Apex Automation Oy
Marko Kiviniemi
myyntijohtaja
puh. 0400 866 852
marko.kiviniemi@apexautomation.fi
www.apexautomation.fi

Kuvassa Tero Hautala (vas.), Pasi Kiuru ja Jukka Muuraiskangas.