Kustannustenhallinnan avulla koneistuksen tuottavuus kasvuun

Tehokas tuotannon kehittäminen vaatii pohjaksi riittävästi tietoa siitä, mihin pitää ja kannattaa investoida. Iscar mahdollistaa tuottavuuden kasvattamisen järkevästi ja luotettavasti.


Tuotannon todellisten kustannusten tunteminen merkitsee usein eroa menestyvän ja toimeentulevan konepajan välillä. Menestyvät konepajat suorittavat jälkilaskentaa ja analysoivat kustannuksia, jolloin ne pystyvät painottamaan tuottavia töitä pelkkien työllistävien sijaan. Yritys, jolla ei ole kunnollista tietoa töidensä kustannuksista, panostaa helposti kannattamattomaan tekemiseen ja käyttää resurssinsa tehottomasti. Koska koneiden ja työvoiman kustannukset ovat alalla pitkälti vakioita, eroa kustannuksissa on saatavissa selkeimmin automaatiosta ja tuottavuuden kasvusta. Näitä lisäämällä saadaan kappalekohtaisia kustannuksia painettua alas niin välillisten kuin välittömien kustannusten osalta. Valmistamalla samassa ajassa useampi kappale tai automatisoimalla toimintoja robotin avulla, pystytään lisäksi vapauttamaan arvokkaita resursseja muuhun työhön.

Tehokkain tapa parantaa tuottavuutta on erikoistyökalut, joilla voidaan korvata useampi eri työkalu yhdellä ainoalla. Karsimalla vaiheita ja työkalunvaihtoja pois voidaan koneistusta nopeuttaa usein merkittävästi, ja ratkaisun hieman vakiotyökalua korkeampi hinta saadaan nopeasti kuoletettua. Sarjakoko on usein merkittävin tekijä erikoistyökalujen kannattavuutta laskiessa, vaikka joissain tapauksissa erikoisratkaisu voi olla myös ainoa vaihtoehto kappaleen valmistamiseksi. Omien tuotteiden menetelmien kehitykseen panostaminen kannattaa usein työn jatkuvuuden vuoksi jo pienemmilläkin vuosivolyymeillä.

Asiakaskohtaisten ratkaisuiden avulla tuottavuutta voidaan parantaa usein huomattavasti. Iscar toimittaa aina työkalunsa toimivuustakuulla, jolloin investointi on asiakkaalle riskitön.


Menetelmän lisäksi myös teräpalojen pitää olla toimivia, sillä erikoistyökalu on osiensa summa. Pelkästään hyvä rungon suunnittelu ei takaa toimivuutta käytössä, vaan myös käytettävät vaihtoterät ja laadut tulevat soveltua tehtävään ja materiaalille. Valmistajan on pystyttävä hahmottamaan työkalun kokonaisuus, eri osiin kohdistuvat voimat ja lämmönhallinta, jotta voidaan kehittää luotettava ja tuottava ratkaisu, jolla päästään riittäviin työstöarvoihin ja käyttöikään. Työkalujen suunnittelu vaatii, että ­asiakkaan tarpeet ja ympäristö ymmärretään oikein, sen vuoksi Iscar uskaltaakin antaa aina tuotteilleen toimivuustakuun. Tavoiteltava toimintataso sovitaan etukäteen asiakkaan kanssa ja työkalu ajetaan sisään yhdessä, jolloin työstöarvot ja työkalun toiminta saadaan varmistettua ja tarvittavat prosessin säädöt saadaan tehtyä oikein.

Iscar on ollut kumppanina monien kotimaisten valmistajien kehitysprojekteissa aina konetoimittajan kanssa yhdessä tehdyistä kokonaisten työstösolujen avaimet käteen toimituksista yksittäisten tuotteiden sykliajan ja kappalekustannusten hiomiseen asiakkaan antamien tavoitteiden mukaisesti. Tarvittaessa työkalut ajetaan sisään jo tehtaalla ennen konetoimitusta, jolloin prosessin toimivuus työkalujen kanssa jo varmistettua ennen koneiden asennusta. Usein projektit vaativat aika- ja kustannuslaskentaa investointipäätösten tueksi ja aina järjestelmällisen seurannan ja raportoinnin projektin päätteeksi.

Hyvä tapa seurata tuotannon kustannuksia työkalujen ja pientavaran osalta on Matrix-varastonhallintajärjestelmä, joka seuraa kustannuksia halutulla tasolla, on se sitten solu-, kone- tai työkohtaisesti. Sen lisäksi, että se tuo varmuutta tilausprosessiin ja varastonhallintaan, vähentää se virheitä, jotka nostavat kustannuksia nopeasti.

Erikoistyökalujen hyödyt ovat aina tapauskohtaisia, vaikka jatkuvuus ja suurempi eräkoko antavatkin odottaa, että tuottavuutta voidaan nostaa prosessia parantamalla. Jotta minkä tahansa kehitysprojektin hyöty on mitattavissa, on sitten kyseessä erikoistyökalu-, kone- tai robotti-investointi tai vaikka vakiotyökalujen päivitys, on kustannusten ja tuotannon muuttujien oltava selvillä. Tätä lähtökohtaa vasten on aina hyvä lähteä kehittämään tuotantoa kannattavampaan suuntaan. Ammattimaisella otteella tekemiseen saadaan aina parempaa tulosta pitkässä juoksussa.

Tukea tuottavuuden kasvattamiseen
ja lisätietoja www.iscar.fi
sekä Iscarin henkilökunnalta.