Mitutoyo Legex 9106 – yksi Pohjoismaiden tarkimpia koordinaattimittauskoneita Parker Hannifinille

Parker Hannifin Manufacturing Finland Oy on hankkinut yhden Pohjoismaiden tarkimmista koordinaattimittakoneista parantaakseen laadunvarmistuskykyään sekä lisätäkseen laaduntarkastuskapasiteettiaan. Samassa yhteydessä tämä Tampereen Ruskossa sijaitseva venttiililohkojen ja venttiilikokoonpanojen erikoisosaaja hankki myös ympyrämäisyyden mittakoneen, jolla yritys varmistaa alihankinnassa tehtyjen pyörähdyskappaleiden laatua. Näiden kummankin mittakoneen merkiksi valikoitui Mitutoyo.

Vaatimukset Parkerin koordinaattimittauskoneen tarkkuudelle olivat kovat, joten hankintaprosessissa valinnan kohteeksi haarukoitui normaalikäyttöön tarkoitettuja koordinaattimittakoneita selvästi tarkempi mittakone Mitutoyo Legex 9106.
Mitutoyo Legex 9106 dimensiomittauksen perustarkkuus edustaa koordinaattimittauksessa todella suurta tarkkuutta: dimensiomittauksen perustarkkuus on 0,350 µm ja 1 µm/m, jolla Parker Hannifin mittaa suuria ja pieniä kohteita suunnittelun tai valmistuksen tarpeisiin. – Samanlainen kuin meillä on nyt käytössä, löytyy esimerkiksi VTT MIKES Metrologialta, kertoo laatupäällikkö Antti Lehtimäki.
– Meillä on nyt käytössämme erikoistarkka teollisuuskokoa oleva koskettava koordinaattimittauskone. Koskettavan KMK:n mittakärjen liikealue on 900 mm x 1000 mm x 600 mm ja mitattavan kappaleen maksimipaino 800 kg. CNC-toiminen kone mittaa kohteen dimensioita ennalta laaditun ohjelman mukaisesti.

Olosuhdehuone
– Parhaaseen tarkkuuteen pyrittäessä tutkittavan kappaleen lämpötilaan tuleekin kiinnittää erityinen huomio: yhden asteen lämpötilan muutos voi aiheuttaa jopa kymmenkertaisen virheen laitteen perustarkkuuteen nähden. Siispä sekä kappaleen että mittalaitteen lämpötilan pitäminen stabiilina, että tarkka kappaleen lämpötilan mittaus on välttämätöntä näille mittauksille, tietää laatupäällikkö Antti Lehtimäki.
Näistä lähtökohdista Parker Hannifinin Mitutoyo-koordinaattimittauskonetta varten rakennettiin erillinen olosuhdehuone. – Olosuhdehuoneen vaatimukset ovat myös tarkat. Lämpötila 20˚C/+ –1˚C/tunti, ilman suhteellinen kosteus on noin 30–50 %. Myös valaistukseen kiinnitettiin huomiota: huoneessa on LED-valaistus sekä paljon ikkunapinta-alaa, valaisee Lehtimäki olosuhdehuoneen ominaisuuksia.

Mitutoyolta 
avaimet käteen -toimitus
Parker Hannifin hankki koordinaattimittauskoneen parantaakseen laadunvarmistuskykyään sekä lisätäkseen laaduntarkastuskapasiteettiaan. Samassa yhteydessä hankittiin myös ympyrämäisyyden mittakone Mitutoyo RA1600 Roundtest, jolla varmistetaan alihankinnassa tehtyjen pyörähdyskappaleiden laatua.
– Tarjousvaiheessa teetimme mittauksen kyvykkyyden arviointia vaativilla mittauskohteilla ja monilla valmistajilla oli vaikeuksia päästä vaadittuun mittauskyvykkyyteen. Lopulta päädyimme hankkimaan laitteet Mitutoyolta, sillä heidän lisäkseen vain muutamilla valmistajilla oli meidän tarkkuusvaatimuksia vastaava kone tarjolla. Mitutoyon etuna oli kokonaisvaltainen lähes avaimet käteen -toimitus sisältäen mittakoneet ja ohjelmistot, käyttökoulutuksen sekä olosuhdehuoneen Mitutoyon yhteistyökumppanilta Virtaviiva Oy:ltä. Lisäksi meillä oli jo entuudestaan tuotannossa käytössä Mitutoyon SPC-ohjelmisto Measurlink, jonka avulla tallennetaan tuotannon mittaukset tietokantaan, johon jatkossa tallentuu myös Legexin ja Roundtesterin mittaukset, tiivistää Lehtimäki mittauskonevalinnan perusteet.
– Hankinta oli oikeastaan aika helppo prosessi – ainakin näin jälkeenpäin muistelleen. Koneen toimitusaika oli lyhyt. Kone korvamerkittiin Mitutoyon keskusvarastolta meille jo tarjouskyselyvaiheessa, joten lopullisen päätöksen synnyttyä päästiin nopealla aikataululla asentamaan konetta paikalleen koneen perustusten valmistuttua. Ainoastaan olosuhdehuoneen rakennusvaiheet olivat hidastavana tekijänä.

Hyvä asiakastuki
– Tehokkaat ja luotettavat ohjelmistot ovat tärkeä osa Mitutoyon edistyksellisiä koordinaattimittauskoneita ja muodonmittauslaitteita. Näiden monipuolisten ohjelmistojen oikea toiminta taas on riippuvainen tehokkaasta asennuksesta sekä jatkuvasta tuesta, jota Mitutoyon henkilökunta tarjoaa. Mitutoyon Application Engineer Jani Vainio on ollut korvaamaton apu, johon on voinut luottaa, kun ollaan tarvittu tukea laitteen käyttöön tai ohjelmointiin liittyen, arvioi Lehtimäki.

Mittausprosessin hallinta 
Measurlink-ohjelmiston avulla
– Mitutoyon Real-Time-mittasoftan avulla keräämällämme mittadatalla seuraamme tuotannon laaduntuottokykyä sekä pystymme reagoimaan poikkeamiin aikaisempaa nopeammin. Lisäksi mittadataa käytetään suunnittelun sekä prosessinkehityksen apuna. Datan analysoinnissa auttaa Process Analyzer, jolla pysyy korvaamaan monesti analysointityökaluna käytetyn excelin.
– Jatkossa tulemme liittämään myös mittavälinerekisterimme Measurlinkin Gage Management -softaan, jolloin koko mittausprosessimme on samalla ohjelmistolla hallittavissa, visioi Lehtimäki.

INFO
Parker Hannifin Manufacturing Finland Oy
Antti Lehtimäki
laatupäällikkö
puh. 040 639 0913
www.parker.com