Onnistuneet naamiaiset

Alihankinta-messut toimivat rohkeasti tekemällä ammattimessujen osalta päänavauksen syyskuussa Tampereella. Pukukoodiksi messuilla oli määritelty kasvomaski/visiiri ja arvioni mukaan tätä ohjetta noudatettiin 100 %:sesti. Hyvä!

Latu ammattimessuille on nyt siis avattu. Miten Alihankinta-messut tässä haastavassa tehtävässä onnistuivat? Oliko messuilla riittävästi näytteilleasettajia? Yli 900, eli oli. Tekivätkö laaditut turvallisuusohjeistukset ja -määräykset messukokemuksesta turvallisen? Mielestäni kyllä. Oliko messuilla riittävästi kävijöitä? Messuvieraita oli koronaa edeltäviin Alihankinta-messuihin verrattuna noin puolet eli noin 7500. Mielestäni tämä on hyvä luku, koska arvioni mukaan kävijäprofiili oli laadukasta ja kontaktipinta tätä kautta näytteilleasettajille oli olosuhteet huomioiden hyvä. Tämän mielipiteen perustan messuilla käymieni lukuisten keskustelujen pohjalta näytteilleasettajien kanssa. Näihin olettamuksiini pohjautuen voitaneen puhua hyvistä Alihankinta-messuista jälleen kerran eli tämänkertaisen pukukoodin vallitessa varsin onnistuneista naamiaisista.

Alihankinta-messut ovat yli 30-vuotisen historiansa aikana rakentaneet vahvan brändin, ja tapahtuman nimi on iskostunut laajasti ihmisten mieliin. Tähän perustuen nimi Alihankinta kannattaa jatkossakin ehdottomasti pitää messujen nimenä, mutta mielestäni Alihankinta ei välttämättä kuvaa täysin tämän kehittyneen tapahtuman sisältöä. Niin ikään alihankkija-sana ei mielestäni enää anna oikeaa kuvaa alihankintakonepajojen tämän aikakauden tekemisistä ja tavoista toimia. Vaikeaa on tälle sanalle parempaa nimeä etsiä, mutta tänä päivänä suurin osa toimijoista ovat enemmänkin päämiestensä kumppaneita, eikä sana alihankkija ole mielestäni oikea termi tästä muuttuneesta asetelmasta. Näin ollen osuvampi nimi myös Alihankinta-messuille voisi olla esimerkiksi Teollisuuden Kumppanuus -tapahtuma, etenkin kun messujen näytteilleasettajiin kuuluu paljon muitakin teollisuuden toimijoita kuin alihankkijat. Mutta kuten totesin, tunnettua nimeä Alihankinta-messut ei kannata missään nimessä muuttaa, ja ensi vuonna palattaneen Alihankinta 2022 -messujen puitteissa normilukuihin niin kävijä- ja näytteilleasettajamäärien osalta.

Tuloksekasta ja positiivista syksyä

Petri Kuhlman, päätoimittaja

 

Lue artikkeli Eurometalli-lehdestä