OP:n rahoitusratkaisuiden avulla tehokkuutta tuotantoon

Kulunut vuosi on edennyt OP Yrityspankissa vauhdikkaasti mm. teollisuuden kone- ja laiteinvestointien myötä. Tuotannon tehokkuuden kehittäminen on ollut usein yhteinen nimittäjä useissa asiakkaiden kanssa käytävissä keskusteluissa. Keskusteluissa käydään läpi mm. investointien rahoitusratkaisuja, käyttöpääoman tehostamiseen liittyviä tekijöitä sekä vienti- ja tuontikauppaa tukevia ratkaisuja. OP Yrityspankilta löytyy kattavat ratkaisuvalikoimat sekä laaja asiantuntijaverkosto tukemaan yritysten liiketoimintaa.

Myyjäliike voi tarjota asiakkailleen tarjouksen yhteydessä myös kilpailukykyisen rahoitustarjouksen.

Kone- ja laiteinvestointien rahoitus
Kun yritys lähtee toteuttamaan suunnittelemaansa kone- ja laiteinvestointia, rahoitusratkaisuina on tyypillisesti käytetty kohdevakuudellisia rahoitusmuotoja; osamaksupohjaista investointirahoitusta tai leasingrahoitusta. Yrityksen kannalta kohdevakuudellinen rahoitus yksittäisiin kone- ja laiteinvestointeihin on helppoa ja yksinkertaista, rahoitettava kohde kun toimii lähtökohtaisesti rahoituksen vakuutena. Myös rahoituksen hakeminen on tehty vaivattomaksi; yritys voi olla esimerkiksi yhteydessä lähimpään OP:n konttoriin tai jopa hakea OP:n rahoitusta suoraan vaikkapa myyjäliikkeen kautta. OP tekee siis tiivistä yhteistyötä useiden myyjäliikkeiden kanssa ja tarjoaa heille käyttöönsä helppokäyttöisen rahoituksen hakukanavan. Näin myyjäliike voi tarjota asiakkailleen kone- ja laitetarjouksen yhteydessä myös kilpailukykyisen OP:n rahoitustarjouksen.
Kone- ja laiteinvestoinneissa osamaksupohjainen investointirahoitus näyttelee suurempaa roolia kuin leasingrahoitus. Se, kumpi näistä rahoitusvaihtoehdoista on yritykselle järkevämpi vaihtoehto, riippuu kuitenkin useasta tekijästä. Rahoitusmuodon valintaan vaikuttaa oleellisesti mm. se, miten pitkään investoitava kohde on suunniteltu olemaan yrityksen käytössä sekä mikä on kohteen taloudellinen käyttöikä.
Kun suunnitellut kone- ja laiteinvestoinnit ovat isommassa mittaluokassa, olisi hyvä katsoa kokonaisuutta yhdessä OP:n asiantuntijan kanssa. Kun ollaan ajoissa yhteydessä rahoittajaan, voidaan varmistua investointien rahoittamiseen liittyvistä osatekijöistä. Riittävällä ennakoinnilla ja suunnitelmallisuudella saadaan investoinnin toteutukselle vakaa pohja.

Kun yritys suunnittelee mittavampia laiteinvestointeja, olisi tärkeää olla ajoissa yhteydessä myös OP:n asiantuntijaan.

Saatavarahoitusratkaisuilla yritys voi tehostaa käyttöpääoman hallintaa
Tilauskirjojen täyttyessä ja yrityksen liiketoiminnan laajentuessa myös käyttöpääomaa sitoutuu kasvuun yhä enemmän ja vastaavasti käytettävissä olevien reaalivakuuksien puute saattaa estää liiketoiminnan kasvun. Hyödyntämällä saatavarahoituksen edut yrityksen koti- ja ulkomaisessa laskutuksessa hyödynnetään tällöin myös liikevaihdon kasvusta syntyvää vakuusmassaa. Saatavarahoitusratkaisuilla yritys saa rahoituksen lisäksi tehostunutta luotonvalvontaa ja suojaa luottoriskeiltä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Saatavarahoitusratkaisuilla yritys saa rahoituksen lisäksi tehostunutta luotonvalvontaa ja suojaa luottoriskeiltä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Saatavarahoituksen avulla yritys voi
• vapauttaa käyttöpääomaa myynti­saatavista ja parantaa maksuvalmiutta
• tulouttaa myynnin välittömästi kassaan asiakkaalle myönnetystä maksuajan pituudesta riippumatta
• tasata myynnin kausivaihteluja
• vapauttaa resursseja liiketoiminnan ydinalueisiin.

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus kasvaa jatkuvasti.
OP tarjoaa kumppanina monia ratkaisuja kansainvälisen kaupankäynnin tueksi.

Vientikaupan rahoitus
Eri rahoitusvaihtoehdot tarjoavat mahdollisuuksia sekä viennin valmistusaikaisiin rahoitustarpeisiin että toimituksen jälkeiseen rahoitukseen. Viejä voi rahoittaa vientikaupasta aiheutuvia lyhytaikaisia saatavia tai koko viennin saatavakantaa sekä esimerkiksi investoinneista aiheutuvia pitkäaikaisia rahoitustarpeita. Myös tuontikaupassa tuojalla on myyjän myöntämän maksuajan lisäksi erilaisia rahoitusvaihtoehtoja.
Vientikaupassa tulee ottaa huomioon paitsi vastapuolen maksukykyyn liittyvät riskit, myös kohdemaahan liittyvät taloudelliset ja poliittiset riskit. Vientiremburssien ja -perittävien eli viennin dokumenttimaksujen avulla voidaan suojautua näiltä riskeiltä: oikean maksutavan valinnalla voidaan varmistaa maksun saanti etukäteen ja vastaanottaa rahat nopeasti yrityksen tilille. Samalla yritys voi tarjota ostajalle maksuaikaa, jolloin yritys saa arvokkaan kilpailuedun.
Rembursseja kannattaa käyttää erityisesti silloin, kun kauppakumppani on tuntematon tai kun kauppakumppanin maahan liittyy riskejä. Joissain maissa remburssi on pakollinen maksutapa ulkomaankaupassa. Toisaalta tutun ja turvallisen kauppakumppanin kanssa maksutavaksi saattaa sopia perittävä tai suora ulkomaanmaksu, erityisesti jos kauppakumppanin maa on vakaa ja kehittynyt talous.

Yritys voi tarjota ostajalle maksuaikaa, jolloin yritys saa arvokkaan kilpailuedun.

Kasvua ulkomailta
Ostot ulkomailta ovat arkea yhä suuremmalle osalle suomalaisyrityksiä. Mitä eksoottisempi maa on kysymyksessä, sitä enemmän tuontiin saattaa liittyä kotimaasta poikkeavia toimintatapoja ja erilaisia riskejä, jotka kannattaa ottaa huomioon. OP tuottaa monipuoliset palvelut tuontikaupan tueksi, missä ikinä kauppaa tehdäänkin. OP auttaa myös löytämään sopivimmat maksutavat maasta ja tilanteesta riippuen.
Tuontikauppaan liittyy erityisesti riski vastapuolen toimituskyvystä. Tältä riskiltä voi suojautua tehokkaasti tuontiremburssilla, jolla varmistetaan tavaran oikea-aikainen toimitus omien ehtojen mukaisesti. Valitsemalla maksutavaksi tuontiremburssin tai tuontiperittävän voi lisäksi välttyä ennakkomaksulta, saada maksuaikaa ja osoittaa myyjälle yrityksen maksukyvyn.

OP:n vahva verkosto ja asiantuntijat käytettävissänne
Kun yrityksessänne suunnitellaan kone- ja laiteinvestointeja, halutaan tehostaa käyttöpääoman hallintaa tai pohditaan vientiin ja tuontiin liittyviä riskejä ja toimintatapoja, OP:n asiantuntijoihin kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Asiantuntijat auttavat kartoittamaan yrityksellenne parhaiten sopivat rahoitusratkaisut. – Asiantuntijoitamme on myös mukana Tampereen Alihankintamessuilla osastolla A716, tulkaa keskustelemaan osastollemme, toivottavat OP:n asiantuntijat. ●

INFO

OP Yrityspankki Oyj
Sami Laukkanen, rahoitusjohtaja
puh. 040 544 1626, sami.laukkanen@op.fi