Yhteistyötä, dialogia ja jatkuvaa kehitystä – Piilakson malliin

Fortum on aktiivisesti viime vuosina panostanut yhteistyöhön startup-yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Taustalla on halu löytää innovaatioita, uudenlaisia ratkaisumalleja sekä yhteistyömahdollisuuksia. Viime vuoden lopulla Fortum sitoutui sijoittamaan 150 miljoonaa euroa kymmenen vuoden aikana Google Capitalista tutun Scott Tierneyn vetämään kasvurahastoon.

-Valo Ventures on riippumaton rahasto, joka sijoittaa digitaaliseen ja pilvipohjaiseen teknologiaan perustuviin yrityksiin Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Kyseessä on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen järjestely. Olen itse juuri palannut Suomeen Palo Altosta, jossa Valo Ventures pitää päämajaansa, kertoo Fortumilla Business Development Managerina työskentelevä Tuomas Harju.
Talossa seitsemän vuotta mm. strategisten markkina-analyysien parissa viihtynyt Harju osallistui Palo Altossa Fortumin puolen vuoden työnkierto-ohjelmaan. Hän rakensi pioneerina samalla uuden ohjelman raameja. Yhdysvalloista tuli kotiin viemisinä etenkin uusia ideoita ja työskentelytapoja.
– Fortumin tarkoituksena on jatkaa rotaatiota pitkään, jotta mahdollisimman moni pääsee siihen mukaan ja saamme sitä kautta uutta näkökulmaa tekemiseen. Itse tartuin innolla tilaisuuteen. Palo Altossa on inspiroiva ilmapiiri, siellä käydään jatkuvaa dialogia esimerkiksi yritysten perustajien ja pääomasijoittajien välillä. Verkostot ovat tiiviitä. 

Inspiraatiota ja maailmanluokan firmoja
Valo Ventures sijoittaa alku- ja kasvuvaiheen teknologiayrityksiin, joiden tuote tai palvelu kasvattaa nopeasti arvoa ja tuottaa pitkäaikaisia sosiaalisia ja ympäristöllisiä hyötyjä. Se toimii Fortumille tärkeiden megatrendien kuten urbanisaation, kiertotalouden ja ilmastonmuutoksen parissa. Fortum on jo pitkään tehnyt startupien kanssa yhteistyötä.
– Työnkierrossa kaikki hyötyvät. Isona yhtiönä voimme oppia startupeilta uusista teknologioista ja liiketoimintamahdollisuuksista. Toisaalta he saavat meiltä arvokasta palautetta siitä, mihin suuntaan tuotetta voi viedä ja mitä ongelmakohtia siihen ehkä liittyy. 
Startupeille on tyypillistä katsella aluksi laaja-alaisesti monia mahdollisuuksia, mutta Harjun mukaan on tärkeää myös tehdä valintoja, esimerkiksi tuotteen tai teollisuudenalan suhteen sekä keskittää toiminta oikein. 
– Valo Ventures on itsenäinen toimija, mutta tarkoitus on rakentaa hyvinkin aktiivisia yhteistyömalleja. Voimme antaa heidän portfoliossaan oleville startupeille vaikkapa konkreettista palautetta tai päästä yhteisön sisällä keskustelemaan uusien kumppaneiden kanssa. Yhteistyö avaa meille uusia ovia. 
Amerikassa töitä tehdään paljon. Etenkin Palo Altossa työn ja vapaa-ajan välinen raja hämärtyy, kun työskennellään kiinnostavien asioiden parissa. 
– Inspiroivassa paikassa tapahtuu koko ajan jotain. Harva vain ”käy töissä”, vaan uppoutuu siihen. Ympärillä on maailmanluokan firmoja ja mahdollisuuksia riittää, jos on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ihmiset haluavat rakentaa seuraavan ison jutun ja hyväksyvät siihen liittyvät riskit. Kaliforniassa kun voidaan irtisanoa päivänkin varoitusajalla, Harju toteaa. 

Tulevaisuuden energiayhtiö
Ennen Fortumia Harju työskenteli pienemmissä firmoissa. Kun hän vertaa niitä nykyiseen työhönsä, eroavaisuuksia löytyy helposti. 
– Isossa talossa mahdollisuuksia on toki enemmän. Meillä on useita eri liiketoimintayksiköitä, joista etsiä omaa kiinnostusta vastaavaa tekemistä. Työnkierto mahdollistaa kokeilut. Lisäksi on palkitsevaa, että asiat, joita mission mukaisesti edistämme, oikeasti toteutuvat. 
Työnkierron ohella uusia ajatuksia antaa Fortumin sisäinen kouluttautuminen. Dataa ja digitalisaatiota työntekijöille kouluttava Data Leadership Academy on ollut käynnissä yli vuoden. Amerikassa ollessaan Harju tapasi useita innovaatiosta vastaavia ihmisiä ja huomasi ilokseen, että kaikilla on samat päänsäryt vaikkapa disruption suhteen. 
– On tärkeää huomata, että olemme samalla viivalla. Fortum kehittyy koko ajan monilla osa-alueilla. Teemme edelleen kunnossapitoprosessien tehostamista ja turvallisuuden parantamista. Mutta panostamme innovaatioon myös erillisen kehitysyksikön voimin. Se tukee Fortumin digitaalisia kehityshankkeita ja on luonteeltaan tutkivampi. 
Kehitystä tapahtuu jatkuvasti ja Fortum varautuu energiasektorin tulevaisuuteen. Yhtiö haluaa panostaa digitaalisuuteen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehitykseen aiempaa enemmän. 
– Pohdimme, mitä energiayhtiö on tulevaisuudessa ja mikä polku sinne vie. Digitalisaation aiheuttaman fragmentoitumisen myötä verkostoja ja yhteistyötä tarvitaan yhä enemmän. Systemaattinen ote sen suhteen, mitä asioita tehdään talon ulkopuolella ja mitä sisäisesti on tärkeää, Harju tiivistää. ●

Teksti: Kati Keturi