Rannan Teollisuuskoneen uusi portaalimallinen Zayer-pitkäjyrsinkone lisää työtehoa ja -turvallisuutta

Machineryn asiantuntijoiden avulla Rannan Teollisuus­kone­ korvasi vanhan, käytettynä hankitun aarporan uudella portaalimallisella Zayer-pitkäjyrsinkoneella. Uuden koneen rakenteen ja suurempien liikealueiden ansiosta tilauskonepajalla pystytään käsittelemään suuria kappaleita entistä tehokkaammin ja turvallisemmin. Jyväskylän alueella ainutlaatuinen kone tarjoaa myös kilpailuedun muihin toimijoihin nähden.

Vanha, 1980-luvulta peräisin ollut aarpora oli hankittu käytettynä vuonna 2000, eikä se vastannut enää nykyasiakkaiden tarpeisiin. Uuden portaalinmallisen pitkäjyrsinkoneen avulla Rannan Teollisuuskone pystyy lyhentämään esimerkiksi koneistusaikoja lähes puolella.
”Vanhalla koneella teimme tietynlaisen rungon koneistusta 14 tuntia, mutta uuden koneen avulla meillä on tavoitteena päästä kahdeksaan tuntiin”, kertoo yrityksen Leppävedellä sijaitsevan konepajan yksikönpäällikkö Seppo Penttinen.

Uusi portaalimallinen pitkäjyrsinkone auttaa vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin yhä paremmin
Machineryn esittelemistä konevaihtoehdoista Rannan Teollisuuskone valitsi Zayer portaalimallisen ARION 4000 -pitkäjyrsinkoneen, joka vastasi sekä yrityksen omiin että sen asiakkaiden tarpeisiin.
”Yhdessä Machineryn asiantuntijoiden kanssa päädyimme lopulta siihen, että portaalimallinen kone on sekä meidän että asiakkaidemme tarpeisiin paras valinta. Kone on korotettu ja rammiliikematka on isompi. Näin saamme myös isomman kappaleen pöydälle. Pystymme tekemään rungon pienemmillä asetusajoilla ja tehokkaammin”, kertoo Penttinen.
Zayer-pitkäjyrsinkoneella kappaleen pystyy valmistamaan viideltä sivulta, mikä lisää työtehoa ja tarkkuutta. Lisäksi kone on turvallinen käyttää, kun työntekijän ei tarvitse kääntää kappaletta manuaalisesti yhtä usein kuin muissa vastaavissa koneissa. Erinomaisen huollettavuuden ja korkean käyttöiän lisäksi valintaan vaikutti myös se, että Jyväskylän alueen kilpailijoilla ei ole vastaavanlaista konetta.
”Zayer sopii erinomaisesti Rannan Teollisuuskoneen valmistamiin tuotteisiin. Sillä he pystyvät kiinnittämään ja valmistamaan kappaleet tehokkaasti, ja koneen suositusarvot ovat hyvät. Jyväskylän alueella kone tuo heille merkittävän kilpailuedun”, kertoo Machineryn kehitysjohtaja Kari Pirttilä.

Pitkiltä seisokeilta vältytään, kun huollot tehdään luotettavasti ja lähellä
Rannan Teollisuuskone päätyi joustamaan hieman hankinnalle asetetusta tavoitebudjetista, kun koneiden huollon laatu ja sujuvuus haluttiin varmistaa keskittämällä se Suomeen.
”Otimme yhteyttä yrityksiin, jotka tarjosivat koneita budjettiimme sopivalla hinnalla. Nämä yritykset olivat kuitenkin pääasiassa ulkomaisia, ja hyvin nopeasti törmäsimme kysymykseen siitä, missä koneet huolletaan ja kuka huollon tekee. Yrityksillä ei ollut huoltoa Suomessa, joten olisimme olleet ensimmäisiä asiakkaita täällä. Se alkoi arveluttaa”, kertoo Penttinen.
Machinery erottui edukseen kilpailutuksessa kotimaisilla, hyvin järjestetyillä huoltopalveluillaan. Penttisen mukaan vakavaraisen yrityksen työntekijät ovat ammattitaitoisia ja palvelu luotettavaa. Myös hankitun Zayer-pitkäjyrsinkoneen modulaarinen rakenne tekee huolloista sujuvia. Yritys tuottaa uusia komponentteja koko ajan, mikä tarkoittaa, että uusia moduuleja on tarvittaessa saatavilla nopeasti.
”Meidän ei tarvitse olla epävarmoja siitä, kauanko huollon aiheuttama tuotantoseisokki kestää”, kehuu Penttinen.

Tärkeät investoinnit onnistuvat asiantuntevan ja luotettavan kumppanin kanssa
Tarkkaa priorisointia, budjetointia ja aikataulutusta vaativiin koneinvestointeihin kannattaa valita luotettava kumppani, jotta tarpeisiin parhaiten vastaava ja pitkäikäinen kone löytyy.
”Machineryn Karit, Pirttilä ja Raivonen, ovat ammattitaitoisia ja pystyivät neuvomaan, mikä kone olisi paras vaihtoehto meille. He osasivat ehdottaa parhaita vaihtoehtoja etsimällemme runkorakenteelle ja kokoluokalle”, Penttinen kiittelee.
Rannan Teollisuuskone on tilauskonepaja, joka tuottaa muun muassa hitsattuja teräsrakenteita, koneistus-, kokoonpano- ja asennuspalveluita. Leppävedellä sijaitsevan konepajan lisäksi yritykseen kuuluu Vantaalla sijaitseva kokoonpanotehdas. Yritys tekee alihankintaa muille konepajoille ja toimittajille, ja uuden koneen tavoitteena oli parantaa tuotannon tehokkuutta ja siten ylläpitää yrityksen kilpailukykyä.
Kun Machineryn asiantuntijat astuivat kilpailutuksen myötä mukaan prosessiin, ryhtyivät he ensi töikseen kartoittamaan Rannan Teollisuuskoneen tarpeita, kuten keitä yrityksen asiakkaat ovat, minkälaisia kuvia ja materiaaleja konepajalla käytetään ja missä tuotannon pullonkaulat ovat.
”Tutustumme aina asiakkaan tiloihin ja tuotantoon, jotta pystymme tarjoamaan vaihtoehtoja, jotka sopivat tiloihin ja käytettyihin menetelmiin. Emme myy väkisin jotakin ratkaisua, vaan etsimme aina asiakkaan tarpeisiin parhaiten sopivan. Se vaatii myyjältäkin kykyä tuoda näkemyksensä esiin ja siten auttaa asiakasta tekemään valintoja”, toteaa Pirttilä.

Tulevaisuudessa Machinery vastaa koneiden ennakoivasta huollosta
Yritysten välisellä yhteistyöllä on jo pitkä historia, sillä Rannan Teollisuuskone on hankkinut Machinerylta muun muassa CNC-sorvin (2008) ja Lagun GBR4 -jyrsinkoneen (2013).
”Olivathan he tehneet meille jo aiemmin koneiden geometriatarkistuksia ja sellaisia, mutta LAGUNin hankinta oli ensimmäinen suurempi investointi heidän kanssaan”, muistelee Penttinen.
Vahvalle luottamukselle rakennettu pitkäaikainen yhteistyö jatkuu tulevaisuudessa muun muassa huoltosopimusten puitteissa, kun Machinery vastaa sekä aiemmin hankitun LAGUNin että uuden Zayerin ennakoivasta huollosta.
”Uskon, että jatkossakin yhteistyö ja huolto toimivat yhtä hyvin kuin tähänkin saakka. He ovat lähellä meitä, huollot ja muut tehdään kotimaassa – tarvittaessa Tampereelta ajaa tänne nopeasti, jos apua tarvitaan”, toteaa Penttinen.

INFO

www.machinery.fi