RFID vai QR-koodi? Työkalujen tunnistamisen tulevaisuus

TYÖKALUTUNNISTUS

Suurissa valmistusyrityksissä, esimerkiksi kone- ja laitostekniikassa, satoja työkaluja ja laitteita käytetään päivittäin. Niitä kootaan, puretaan ja käyttöä optimoidaan. Syntyy dataa ja tietoa, kuten tunnistus- ja käyttöönottotietoja sekä tallennus- ja hankintatietoja. Nämä tiedot olisi kerättävä mahdollisimman nopeasti ja helposti, jotta yleistilannekuva pysyisi ajantasaisena. Työkalujen tunnistaminen on siksi erittäin tärkeää mekaanisessa valmistuksessa ja sen on oltava selkeästi määritelty ja erehtymätön.
Mitä monimutkaisempi valmistusprosessi ja mitä monimutkaisemmat komponentit, sitä suurempi on käytettyjen lastuamistyökalujen valikoima. Käytettävän kaluston määrä on jatkuvasti muuttuva ja työkalut altistuvat usein suurille pyörimisnopeuksille ja siten suurille keskipakoisvoimille. Lisäksi lastut, jäähdytysnesteet ja voiteluaineet vaikuttavat kuluttavasti komponentteihin ja siten myös kaikkiin tunnistusominaisuuksiin.


RFID mahdollistaa kontaktittoman tiedonvaihdon

QR-koodimenetelmä on yksi tunnetuimmista tunnistusominaisuuksista. Työkalukokoonpanon työkalunpitimeen on kiinnitetty yksilöllinen QR-koodi. Se sisältää kaikki tarvittavat tiedot, jotka ovat merkityksellisiä käytön kannalta. Koska itseliimautuvat QR-koodit likaantuvat nopeasti ja vahingoittuvat työkalun jatkuvassa käytössä, on järkevää merkata ne työkalunpitimeen laserkaiverruksella. Vaihtoehtoisesti on olemassa magneettisia ratkaisuja, jotka on kehitetty erityisesti näitä merkintöjä varten.
Mutta on olemassa parempi ja monipuolisempi vaihtoehto, ja se on RFID-siru, joka on erittäin kestävä ja sopii siksi ihanteellisesti käytettäväksi mekaanisessa tuotannossa. RFID on lyhenne sanoista Radio Frequency Identification ja mahdollistaa kontaktittoman tiedonvaihdon luku- ja kirjoituslaitteen sekä RFID-sirun välillä.

RFID-sirut puristetaan työkalunpitimen syvennykseen pieneen reikään. Koska tämä syvennys on hyvin pieni, siksi RFID-sirutus aiheuttaa hyvin vähän ongelmia tasapainotuksessa. Muita RFID-sirun etuja ovat kierrätettävyys ja monipuolinen tietojen tallennus. Siihen liittyvällä luku- ja kirjoituslaitteella tietoja voidaan poistaa ja tallentaa sirulle. On olemassa myös pitkän kantaman RFID-siruratkaisuja, jotta erityisen raskaita työkaluja tai laitteita ei tarvitse siirtää suoraan luku- ja kirjoituslaitteeseen. Tiedonsiirtoa varten luku- ja kirjoituslaite muodostaa sähkömagneettisen kentän, joka toimittaa RFID-sirulle energiaa. Tämä helpottaa sirujen käyttöä ja lisää mukavuutta.
EXAPT-järjestelmät tukevat aktiivisesti yrityksiä työvälineiden ja -laitteiden varastoinnin läpinäkyvyydessä sekä mekaanisen tuotannon koko työkalusyklin seurannassa.


RFID-sirut ovat ihanteellinen ratkaisu työkalujen tunnistamiseen

Yritykset voivat päättää, haluavatko he käyttää QR-koodimenetelmää vai RFID-siruja työkalujen tunnistamiseen. EXAPT suosittelee RFID-ratkaisua, koska se tarjoaa monia etuja. EXAPT-ohjelmistotalo ei valmista itse mitään laitteistoa, vaan on toteuttanut EXAPT-järjestelmiin rajapintoja kumppaneiden sovelluksille, kuten Balluffille ja ­proTEC-Visionille.
EXAPT näkee proTEC-Visionin ­”RTEC”-ratkaisun antavan parempaa ”vastinetta rahalle”. Sirujen muistikapasiteetti on suurempi, tiedonsiirtoalue on suurempi ja ne tar­joavat käteviä kädessä pidettäviä skannereita alhaisilla hankinta- ja seurantakustannuksilla. ProTECin RTEC RFID -tunnisteiden muistikapasiteetti on 8 192 bittiä ja ne varmistavat, että työkaluista tulee älykkäitä. Sirujen kiinnitys on nopeaa ja helppoa, eikä liimaa tarvita. Siitä huolimatta, vaikka työkalun pyörimisnopeus olisi 17 000 minuutissa, tunnisteet pysyvät edelleen tukevasti paikoillaan ja sopivat siksi ihanteellisesti teolliseen käyttöön.

Ensimmäinen linkki EXAPTIN sovellusten ja laitteiden tunnistamisen välillä on usein työkalun esiasetus, jota varten EXAPT toimittaa kaikkien työkalutietojen hallintaan keskustietokannan, jonne talletetaan esiasetus- ja työkalujen mittaustiedot. Todelliset mitatut tiedot, jotka ovat käytettävissä mittauksen jälkeen, kirjoitetaan RFID-sirulle ja raportoidaan EXAPT-järjestelmään. Kun työkalu tuodaan fyysisesti koneeseen, EXAPT toimittaa todelliset tiedot koneeseen DNC:n kautta. Kun tuotantovaihe on valmis, työkalun käyttöikä palautetaan automaattisesti keskustietokantaan.


Optimaalinen työkalun käyttöönoton suunnittelu lisää tehokkuutta

RFID-sirut lisäävät tehokkuutta, resurssien käyttöä ja tuottavuutta. EXAPTIN ja digitaalisen omaisuuden tunnistuksen avulla yritykset saavat myös optimaalisen työkalujen käyttöönoton suunnittelun, ennakoivan vaihtotyökaluhallinnan ja läpinäkyvän työkalusyklin – kaikki yhdessä järjestelmässä.
Lisäksi itsenäinen ohjelmistotalo tukee pyynnöstä valmistavia yrityksiä tuotannon digitalisoinnissa ja yksilöllisessä prosessien optimoinnissa. Valmistavan teollisuuden palveluntarjoajana EXAPT tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja NC-valmistukseen.

EXAPT-ohjelmistotalo on ollut erinomainen osoite CAM-järjestelmille jo 50 vuoden ajan ja tarjoaa skaalautuvia ratkaisuja tietokantatuetuista laitteista ja tuotantotietojen hallinnasta NC-prosessiketjun täydelliseen digitalisointiin. Titako Oy on EXAPT-ohjelmistojen maahantuoja.

Kirjoittaja:
Titako Oy
Tapio Saarinen
CEO, CSA, BE
puh. 0400 999059
www.titako.fi

LISÄTIETOLINKKEJÄ:
Digitaalinen työkalutunnistus EXAPT:llä;
https://www.exapt.de/de/betriebsmittel-identifikation
Digitaalinen työkalutunnistus käytössä:
https://www.youtube.com/watch?v=r1OtpTAiR84
Lisätietoja kumppanista
proTEC-Vision Automation GmbH:
https://protecweb.de/rfid/