Riskienhallinnalla liiketoimintaa

SabriScan Oy:n asiakaskohtaisia kilpailuetuja suojaava riskianalyysi arvioi­tiin erinomaiseksi tuoreessa DNV-GL:n ISO9001-johtamisjärjestelmä auditoinnissa. Tämänkertaisessa auditoinnissa keskityttiin toiminnallisen erinomaisuuden ja resurs­sien tehokkaan käytön painopisteisiin. Sabri­Scan yhdistää johtamisjärjestelmässään parhaat palat IATF-, ISO- ja EFQM-standardeista ja viitekehyksistä.

SabriScanin riskienhallinnassa panostetaan voimakkaasti loppuasiakasnäkökulmaan (OEM-asiakkaat). Hajautettu toimitusketju Euroopassa, Aasiassa ja Marokossa mahdollistavat haavoittumattomuuden kriisitilanteissa, kuten koronapandemian aikana on osoittautunut. SabriScanin asiakkaat ovat arvioineet riskienhallinnan ja kehitetyn liiketoimintamallin toimivaksi; osoituksena kaikkien aikojen tilauskanta. Asiakas saa palvelua lähes 10:stä eri lokaatiosta maailmalla teknisestä tuesta ja projektoinnista lähtien aina muottien valmistukseen ja huoltopalveluihin. Tärkeät projektit voidaan toteuttaa hajautetusti ja asiakas saa kuitenkin palvelut ”yhdestä kädestä”. 

Riskien hallinnan näkökulmasta Sabri­Scan toimintamalli on nykyisessä kriisitilanteessa osoittanut toimivuutensa. Hyvinä aikoina kukaan ei ollut kiinnostunut kuin halvoista hinnoista. Nousukausi ja hyvät tilanteet peittivät alleen valtavia ongelmia OEM- ja Tier1-toimitusketjuissa. Uudet tilaukset ja kova kasvuvauhti jättivät alleen aiemman projektin ongelmat. 

Ulkoistuspaineet johtivat siihen, ettei nykyisissä toimitusketjuissa kyetty huomioimaan muottien tärkeyttä.  

Muotit on nähty pelkkänä kuluna, välttämättömänä pahana ”perusliiketoiminnan” ohessa. Tier1- ja Tier2-toimittajat (kokoonpano- ja komponenttitoimittajat) ovat joutuneet keskittymisen sijasta ottamaan hoitaakseen entistä enemmän osaamista ja investointeja vaativia toimia. Yksi näistä toimista on jatkuvasti monimutkaistuvien muottien toimittaminen. Kehittämistä ja resurssien osaamisen varmistamista ei tähän toimintaan olla kuitenkaan tehty. Seurauksena on ollut loppuasiakkaalle huomattavia toimitusvaikeuksia, laatuvaihteluita, ylimääräisiä kustannuksia, tuotantoseisokkeja, jopa markkinaosuuksien tippumista. 

Alkuperäislaitevalmistajien ns. omamerkkivalmistajien (OEM) kuten autoteollisuuden toimijoiden keskuudessa leviää uusi trendi ja käytäntö. Riskien ja kustannusten alentaminen tähtäimessä lopputuotteiden omistajat hankkivat muottinsa suoraan SabriScanilta. Suomessa jo vuosikausia tämän käytännön mukaisesti suurasiakkaat ovat hyötyneet nopeista toimitusajoista, edullisista hinnoista ja korkeasta laadusta. Isokokoisissa muoteissa, joissa on paljon koneistamista, SabriScan on saavuttanut kiinalaisen valmistuksen kilpailukyvyssä. Isoja muotteja tehdään kustannustehokkaammin Suomessa SabriScanin tehtaassa kuin Kiinassa. Kiinassa tuotannon kannattavuus on parhaimmillaan töissä, joihin sisältyy paljon pieniä yksityiskohtia, liikkuvia luisteja ja paljon sovitustyötä. 

Parhaimmillaan SabriScanin konsepti toimi, kun komponenttivalmistaja tai kokoonpanotehdas yhdessä, rintarinnan Sabri­Scanin kanssa lähestyy OEM-asiakasta. Sabri­Scanin vastuulla on silloin koko muottiliiketoiminta tuotekehitystuesta muottien toimittamisen kautta huoltopalveluihin varsinaisessa massatuotantolokaatiossa. Komponenttivalmistaja ja kokoonpanija voivat täyspainotteisesti keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. Loppuasiakas näkee koko toimitusketjun läpinäkyvänä kaikkine kustannuksineen ja lyhentyneinä toimitusaikoineen. 

Loppuasiakas hyötyy jo tuotekehitysvaiheessa. SabriScan osallistuu valmistettavuusanalyyseihin ja tuotteen valmistusprosessia on voitu nopeuttaa monesti yli 6 kuukaudella. Varsinaisen pakollisen muottien valmistuksen prosessin SabriScan hoitaa omilla SabriScanMethod-valmistusmenetelmillään ja tehokkaalla prosessimaisella projektijohtamisella. Valmistuskustannuksista voidaan karsia jopa 30 % samoin kuin valmistusajoista. Nämä metodit ovat käytössä myös SabriScanin toimittajaverkostossa.

Yhtä kaikki: OEM-loppuasiakas saa tuotteensa, autonsa, hitsauslaitteensa, sähköakkunsa tai valokatkaisijansa markkinoille kilpailijoitaan nopeammin ja tehokkaammin. Kilpailuetuja. Rahan arvoisesti. 

INFO

Jari Kokkonen

toimitusjohtaja 

puh. +358 40 5146 046

jari.kokkonen@sabriscan.fi

www.sabriscan.fi