Savonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminta tukee pk-yritysten digitalisoitumista

Digitalisaatio yleisenä käsitteenä on jo vuosia kärsinyt melkoista inflaatiota, eikä sitä enää sellaisenaan löydykään hypekäyrän harjalta tekoälyn vallattua paraatipaikat. Kentällä tilanne on kuitenkin se, ettei läheskään kaikissa valmistavan teollisuuden yrityksissä vielä hyödynnetä teknologian jo kauan aikaa sitten mahdollistamia ratkaisuja. Samaan aikaan terävin kärki yrityksistä on jo pitkällä tekoälypohjaistenkin ratkaisujen hyödyntämisessä. Tästä kaikesta syntyy epäsuhta, jonka saralta löytyy vielä runsaasti tekemistä varsinkin soveltavalle tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -toiminnalle.

Eräs esimerkki monille konepajoille samaistuttavasta teemasta on digitaaliset ratkaisut laadunvarmistuksen kontekstissa. Robottijärjestelmien ja koordinaattimittakoneiden takaisinkytkentöjä ja muita suurehkon hintalapun ratkaisuja on nähty vuosien varrella useampia, mutta harvemmin on tullut vastaan matalamman kynnyksen ratkaisuja, liittyen esimerkiksi käsin tehtävään mittaukseen. Tähän ajatukseen päätettiin tarttua Savonian DiVa-hankkeessa, jossa keskeisenä ajatuksena on ollut ratkaista valmistavan teollisuuden pk-yritysten konkreettisia haasteita digitalisaation viitekehyksessä.


Käsin mittaamisen mestarointia – sovellus käsimittauksen takaisinkytkentään

Tavoitteeksi asetettiin luoda mahdollisimman matalan kynnyksen proof-of-concept (POC) -tyyppinen ratkaisu koneistaville yrityksille käsimittaukseen liittyvien manuaalisten työvaiheiden – mittapöytäkirjan luomisen ja työkalukorjainten säätämisen – tehostamiseksi. Tavoitteen perusteella hankkeessa tuotettiin toimeksianto, joka annettiin aihevaihtoehdoksi tietotekniikan insinööriopiskelijoiden projektikurssille. Toimeksiannon perusteella useampi ryhmä toteutti hankkeen projektiryhmän ohjauksessa oman versionsa sovellusaihiosta, joka kattaisi tavoitteeksi asetetut toiminnot. Parhaan pohjatyön sisältänyt sovellus, jonka ohjelmoivat Juha Myller, Eero Niskanen, Markku Viertokangas ja Niilo Viljamaa, valittiin testauksen jälkeen varsinaisen projektihenkilöstön jatkojalostettavaksi.

Lopputuloksena onnistuttiin kehittämään verrattain kevyellä työpanoksella ja onnistuneella yhteistyöllä PoC-tason sovellus, joka:

• Mahdollistaa mittapöytäkirjojen luomisen ja tallentamisen toistuvaa käyttöä varten.
• Vastaanottaa mittaustuloksia valmistajasta riippumattomasti bluetooth-tekniikalla varustetuilta mittavälineiltä.
• Laskee toleranssirajojen perusteella tarvittavat työkalukorjaimet mitta- ja työkalukohtaisesti.
• Tallentaa mittaustulokset mittapöytäkirjaan esimerkiksi asiakkaalle toimitettavaa tai sisäistä dokumentointia varten.
• Lähettää työkalukorjaimet työstökoneelle, joka aliohjelman avulla päivittää ne oikeaan korjainpaikkaan.

Sovelluksesta tullaan julkaisemaan lokakuun 2023 aikana lisätietoja, sekä toimintaa tarkemmin kuvaava video hankkeen verkkosivuille.

https://www.savonia.fi/yrityksille/tuotekehitys-ja-testaus/kone-ja-metalli/


Digitalisaatio valmistavan teollisuuden yrityksissä (DiVa)-hanke /
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Jari Lipponen
projektipäällikkö / TKI-asiantuntija
puh. +358 44 7855 828
Jari.Lipponen@savonia.fi
https://diva.savonia.fi/