Škoda Transtech Oy:lle Euroopan ensimmäinen AWEA LG6040 -koneistuskeskus

Škoda Transtech Oy on hankkinut gantry-tyyppisen, liikkuvaportaalisen AWEA LG6040 -koneistuskeskuksen, joka on laatuaan ensimmäinen Eurooppaan toimitettu kone. Tämän Machinery Oy:n toimittaman koneen suuret mitat ja monipuoliset ominaisuudet mahdollistavat kiskokaluston telien koneistamisen yhdellä kiinnityksellä mittatarkasti ja tehokkaasti.

Škoda Transtech on Euroopan johtava pohjoisen vaativiin olosuhteisiin suunnitellun kiskokaluston valmistaja ja merkittävä keskiraskaiden konepajatuotteiden sopimusvalmistaja.
– Kiskokalustotuotteiden suunnittelusta ja valmistuksesta meillä on kokemusta yli kolmen vuosikymmenen ajalta, ja olemmekin erityisen ylpeitä valmistamistamme kaksikerroksisista matkustajavaunuista sekä matalalattiaraitiovaunuista. Pääkonttorimme sijaitsee Oulussa, tehdas Otanmäessä ja kunnossapitoyksikkömme toimivat Helsingissä sekä Tampereella. Škoda Transtech on osa tšekkiläistä Škoda Groupia, kertoo Otanmäen yksikön tehtaanjohtaja Marko Hurskainen.

Škoda Transtech Oy:n vuoden 2021 liikevaihto oli 94,2 M€. – Liikevaihtoamme on tarkoitus kasvattaa määrätietoisesti ja tukea Škoda Group:n kasvutavoitteita saavuttaa kahden miljardin euron liikevaihto tulevan viiden vuoden aikana, joten myös meillä on tavoitteet kasvattaa huomattavasti liikevaihto- ja kannattavuuslukujamme.


Luotettava kokonaistoimija

– Olemme kokonaistoimija, joka voi toimittaa tuotteet tarvittaessa täysin valmiiksi testattuina. Pidämme itseämme luotettavana toimijana, joka pitää lupauksensa, joten myös toimitusvarmuutemme on hyvällä tasolla. Kiskokalustotuotanto vaatii varsin vankan sertifioimismenettelyn, näin ollen toimimme seuraavien sertifiointien mukaisesti: IRIS International railway industry standard, ISO 9001, EN 15085: Kiskoajoneuvojen ja komponenttien hitsaus, EN 3834, ISO 14001, ISO 45001 ja ETJ+, sanoo Hurskainen.


Rekrytointia ja koulutusta pitkällä tähtäimellä

Tällä hetkellä Suomessa on henkilöstöä yhteensä 770 henkilöä. – Suuret ikäluokat ovat jo pääasiassa poistuneet eläkkeelle, mutta edelleen vuosittain eläkkeelle jää noin 15–20 henkilöä. Olemme rekrytoineet ja kouluttaneet pitkällä tähtäimellä uusia osaajia kaikkiin ammattiryhmiin, jolla pyrimme paikkaamaan osaajien eläköitymisen vaikutuksia. Osaaminen on mielestäni korkealla tasolla monella osa-alueella. Kehittämispotentiaalia on edelleen digitalisaation mahdollistamisessa tuotannon eduksi. Olemme tehneet pitkään yhteistyötä eri oppilaitoksien kanssa ja tarjoamme harjoittelu- ja näyttötyömahdollisuuksia. Lisäksi harjoittelu- ja päättötöitä meille tehdään niin ammattikorkeakouluista kuin yliopistoista, kertoo Hurskainen.


Kiskokalustotuotannon osuus 80 %

– Kiskokalustotuotteiden osalta valmistamme tällä hetkellä raitiotievaunuja Helsingin Kaupunkiliikenne Oy:lle ja Tampereen Raitiotie Oy:lle, sekä Rhein-Neckar-Verkehr ­Gmbh -raitiovaunujen tuotantoa yhdessä Škoda Group Plzen tehtaan kanssa. Konepajasopimusvalmistusta teemme usealle eri asiakkaalle. Kiskokalustotuotannon osuus on noin 80 % ja konepajasopimusvalmistuksesta muodostuu noin 20 % liikevaihdostamme, valaisee Hurskainen.
– Kiskokalustoprojektien sarjakoko vaihtelee asiakkaittain ollen tällä hetkellä 5–
80 kpl per projekti. Koska olemme varsin pieni toimija kiskokalustotoiminnassa, niin pyrimme palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla räätälöimällä tuotteemme asiakaskohtaisesti.
– Meidän tuotantoketjumme sisältää osavalmistuksen, hitsauksen, koneistuksen, pintakäsittelyn, kokoonpanon sekä testauksen. Tällä kokonaisuudella palvelemme liikennelaitoksia sekä kone- ja laitevalmistajia. Kiskokaluston osalta noin 1/3 menee vientiin ja loput kotimaahan. Konepaja-alihankinnan osalta vientiin menee lähes täysimääräisesti, kylläkin välillisesti.


Tampereen raitiovaunut

– Tampereen tuoreet raitiotievaunut ovat myös meidän tuotekehittämät ja valmistamat. Käytämme näissä tuotteissa emoyhtiömme Škoda Group’n valmistamia sähkökäyttöjä sekä telirakenteita. Olemme toimittaneet Tampereelle 20 vaunua ja liikennöinti uudella raiteistolla alkoi elokuussa 2021. Tällä hetkellä on käynnistynyt optiovaunujen valmistus, joka sisältää viisi raitiotievaunua.

AWEA LG6040 on liikkuvaportaalinen, gantry-tyyppinen koneistuskeskus suurilla mitoilla olevien kappaleiden koneistukseen. Kone on varustettu jyrsinpäämakasiinilla sekä pysty/vaaka työkalunvaihtajalla, jolloin koneistus onnistuu 5-sivulle yhdellä kiinnityksellä.


Onnistunut AWEA-toimitus

Tuotannon kehitys on oleellinen osa Škoda Transtechin toimintaa ja teknologiatoiminnossa työskentelee niin jatkuvan parantamisen insinöörejä, menetelmäinsinöörejä, valmistuksensuunnittelijoita, kuin perinteisiä työntutkijoita. Viimeisimpiin kehityshankkeisiin kuuluu AWEA LG6040 -portaalijyrsinkone, joka vastaanotettiin syyskuussa 2022. Tuotantokäyttöön kone siirtyi heti vastaanoton jälkeen.
Hurskaisen mukaan toimitus onnistui varsin mallikkaasti ja yhteistyö koneen toimittaneen Machineryn kanssa oli hyvää läpi investoinnin toteutuksen. – Muutama kuukausi viivettä aiheutui globaalista materiaalien saatavuudesta ja rahdin viivästymisestä johtuen. Maailmanlaajuiset haasteet huomioon ottaen toimitus onnistui erittäin hyvin, arvioi Hurskainen.

– Meillä oli selkeästi kapasiteettivajetta kyseisen kokoluokan koneiden osalta, joten täydensimme aiemmin omaa kapasiteettia alihankinnalla. Lisäksi yksi käytössä olevista koneista oli jo varsin iäkäs, eikä modernisointi tullut kysymykseen, joten tällä AWEA-investoinnilla paikataan investointivelkaa sekä osa tarvittavista alihankintatöistä.
– Meillä on ollut käytössämme AWEA-työstökeskus jo vuodesta 2011 ja olemme olleet koneeseen varsin tyytyväisiä. Hinta-laatusuhde on ollut kohdallaan. Tämän hankinnan kohdalla loppusuoralla vaihtoehtoisia koneita oli kolme. Hinta oli toki yksi merkittävä tekijä, mutta myös toimitusaika ja tietenkin tekniset ominaisuudet meidän tarpeisiimme näyttelivät merkittävää osaa hankintapäätöstä tehtäessä, summaa Hurskainen konevalintaan johtaneita asioita.


AWEA:lla telirakenteiden koneistusta

AWEA:n ominaisuuksista Hurskainen nostaa esiin konerakenteen ja koneportaalin johteet, jotka mahdollistavat vakaan työstön.
– AWEAn dimensiot 6000*4000*1400 mm mahdollistavat osavalmisteiden koneistuksien lisäksi myös hitsattujen rakenteiden koneistukset. Jatkossa tulemme koneistamaan telirakenteiden osakokoonpanoja, kuin myös valmiiksi hitsattuja telirakenteita tällä koneella, jotka aiemmin koneistettiin aarporilla. Koneen kapasiteetti on jo saatu täyteen käyttöön ja AWEA on kuormitettu kolmeen vuoroon.
– Konetta hankittaessa määrittelimme referenssikappaleet, jolle tehtiin työstöohjelmat Machineryn/AWEA:n toimesta etukäteen ja koneen käyttöönoton yhteydessä tarkastimme sekä työstöaikojen että tarkkuuden toteutumisen.
Nyt Awealla tehtävät työt tehtiin aiemmin pääasiassa kolmella eri työstökeskuksella sekä hitsatut osakokoonpanot koneistettiin aarporilla. – AWEA:n tuomaa tuottavuuden kehittymistä on jo päästy tarkastelemaan, mutta kun kaikki tuotteet on ajettu ylös, niin näemme todellisen tuottavuuden kehittymisen.
– Perusosiltaan uusi AWEA on vakiomalli, vain työkalujen ja kamerajärjestelmien osalta konetta on räätälöity meidän tarpeisiimme. Konetta ei ole erityisesti spesifioitu tietylle tuotteelle, vaan mahdollistamaan olemassa olevien tuotteiden koneistukset ja siirtämään isommilta koneistuskeskuksilta hitsattujen rakenteiden koneistuksia, kuten telirakenteita koneistettavaksi. Telirakenteiden vuoksi koneen kulmapäät valittiin meille sopivaksi, kertoo Hurskainen.


Vahva usko jatkossakin menestykseen

– Tällä hetkellä toimimme osavalmistuksessa ja koneistuksessa keskeytyvässä 3-vuorossa. Hitsaus, pintakäsittely ja varustelu toimivat keskeytyvässä 2-vuorossa. Kiskokalustotuotannossa tilauskantaa on aina vuodelle 2025 saakka, joskaan ei koko kapasiteetin osalta. Markkinoilla on paljon tarjouskilpailuja avoinna, joten vahvasti uskomme meidän ja Škoda Groupin menestyvän jatkossakin. Konepaja-alihankinta ei ole osoittanut kuluvalle vuodelle hiljentymisen merkkejä, mutta ensivuodelle budjetoimme hieman hiljaisempaa volyymia, miettii Hurskainen tulevaa.


Viime syyskuussa Škoda Transtech Oy:n tuotantoon saapuneen AWEA LG6040 pituusliike on 6 000 mm ja poikittaisliike
4 000 mm. Rammin liike on 1 400 mm ja pylväiden väli 4 800 mm. Koneen tarkkuus on 0,015 mm / 0,5 m. Koneessa on Heidenhain 640-ohjaus ja TS460-kappaleenmittausjärjestelmä sekä mittasauvat kaikilla akseleilla. Maksimi karakierrokset ovat 6 000 rpm. Koneen suuret mitat mahdollistavat kiskokaluston telien koneistamisen yhdellä kiinnityksellä mittatarkasti ja tehokkaasti.

Škoda Transtech Oy
Marko Hurskainen
tehtaanjohtaja
puh. 040 356 8103
www.transtech.fi

Lisätietoa AWEA-koneista:
Machinery Oy

Kari Pirttilä
myynti: lastuavat koneet
puh. 0400 510 736
kari.pirttila@machinery.fi
www.machinery.fi