Suurinta joustavuutta
Täydentävät CNC-akselit
tekevät sopimusvalmistajista ottelun voittajia

Samuel Werder AG on hyvämaineinen sopimusvalmistaja painopisteenään tarkkuusmekaniikka. Jotta jyrsintekniikassa voitaisiin huomioida optimaalisesti asiakkaan vaatimukset, useat 38 CNC-poraus-/jyr­sin­yksiköt on varustettu ylimääräisillä, yleensä kaksiakselisilla CNC-kääntöpöydillä, valmistajana pL LEHMANN. ”Käsittelyratkaisut ovat suhteellisen edullisia ja yleensä nopeasti saatavilla, ja näin saatu viisiakselisuus mahdollistaa suurimman joustavuuden”, selittää toimitusjohtaja paikan päällä tehdyssä haastattelussa.


Tarkkuus, joustavuus ja luotettavuus ovat olennaisia ominaisuuksia, joita Werder Feinwerktechnik, Veltheim (Sveitsi) on tarjonnut asiakkailleen yli kuusi vuosikymmentä. Tästä vastaa ammattitaitoinen valmistustiimi, joka löytää modernin CNC-konekantansa ansiosta miltei jokaiseen asiakkaan toivomukseen sopivan ratkaisun.

Ja toiveet ovat monipuolisia: Yksittäisistä osista aina sarjavalmistukseen asti tuotannon kirjo käsittää 100 000 kappaletta – osat valmistetaan alumiinista, teräksestä, titaanista, hopeasta, messingistä, pronssista, uushopeasta, magnesiumista ja muoveista. ”Toivomme, että meille esitetään korkeita vaatimuksia monimutkaisuuden ja tarkkuuden suhteen”, sanoo toimitusjohtaja André Stäger. ”Sillä yksinkertaisten osien kohdalla emme pysty kilpailemaan hinnalla.”

33 korkeatehoisen CNC-kääntökoneiden, joiden kääntöhalkaisija voi olla jopa 250 mm ja kääntöpituus jopa 650 mm, valmistustiimillä on käytettävissään 38 CNC-ohjattua työstökeskusta jopa viidellä akselilla. He kykenevät suorittamaan huipputarkkoja jyrsin- ja poraustöitä – osittain robottien ja käsittelyjärjestelmien avulla automatisoituna ja CNC-mittauskoneiden avustamina ilmastoidussa mittaustilassa.

Koko rakenneosa työstetään valmiiksi Brother Speedio R650X2 -työstöyksikössä (jossa vaihtopöytä ja sen päällä pL CNC-kääntöpöydät) kahdella kiinnityksellä kulloinkin viidellä akselilla.


3+2-akseli-periaate on optimaalinen ratkaisu sopimusvalmistajille

”Rakenneosista tulee yhä monimutkaisimpia ja niiden pitää täyttää korkeat tarkkuusvaatimukset alkaen muutamista µm:stä toleransseihin asti”, selittää Stäger, joka vastaa yrityksen koko teknisestä puolesta. ”Työstöyksikköjemme ansiosta saavutamme vaadittavat arvot osien spektrin olleessa 1 x 1 x 1 mm – 600 x 600 x 1500 mm. Pitkittäisten rakenneosien kohdalla pystymme jyrsimään osia aina 3000 mm pituuteen asti.”

Edelleen tärkeämpää on työstää vaativia työkappaleita yhdellä kiinnityksellä kokonaan. ”Viisiakselisuus on avain, jonka avulla pystymme valmistamaan myös pieniä eriä taloudellisesti”, painottaa Stäger. Pienempiin osiin, kooltaan kork. 500 x 250, käyttää hän mielellään Brotherin poraus- ja jyrsin­yksiköitä, jotka hänen mielestään ovat miltei lyömättömiä tuotannon nopeuden suhteen.

Monet 20 Brother -koneista on varustettu ylimääräisillä kaksiakselisilla osalaitteilla, jotka auttavat koneita toimimaan kuten viisiakseliset koneet. ”Olemme jo vuosia sitten todenneet, että tämä 3+2-periaate on optimaalinen meille sopimusvalmistajille. Ennen kaikkea, kun neljättä tai viidettä akselia käytetään ensisijaisesti asemointiin eikä simultaanijyrsintään. Tällainen viisiakselinen kone takaa erittäin korkean joustavuuden, on tavallisesti nopeampi hankkia ja hinta-hyötysuhteessa huomattavasti edullisempi kuin pelkkä viisiakselinen kone. Lisäksi konepöydälle jää osalaitteiston lisäksi aina tilaa yhdelle tai jopa kahdelle ruuvipenkille kolmeakselista takasivun työstöä varten. Pelkkien 5-akselikoneiden kohdalla ei näin ole koskaan.”

”CNC-kääntöpöytien etuoikeutettu toimittaja on pL LEHMANN, Bärau Sveitsi. Tässä ratkaisee laatu, suoritus, luotettavuus ja palvelu”, sanoo Stäger. ”Lisäksi pL LEHMANN -tuotevalikoima on erittäin suuri. Akseleita voi yhdistellä miltei miten vain, joten voimme toteuttaa kaikki toivomuksemme. Ja lisää plussaa: Hätätapauksessa huoltoteknikko on tunnissa paikalla. Tämä on meille sopimusvalmistajille erittäin tärkeää.”


Joustavuus on ratkaisevaa


Vähän aikaa sitten Werder luopui kahdesta vanhemmasta Brother BAZ -koneesta ja investoi uusiin. Pitkän harkinnan jälkeen hän päätti hankkia Brother Speedio R650X2 -koneen, joka on varustettu vaihtopöydällä. André Stäger kommentoi valintaa: ”Koneet ovat tosin hieman kalliimpia kuin tähänastiset Brother jyrsin-/porakoneet, ja ne tarvitsevat myös enemmän asennuspintaa, mutta ne tarjoavat myös enemmän. Meille oli ennen kaikkea tärkeää 435 mm:n Z-liikerata ja työkalunvaihdin 40 paikalla. Tämä parantaa jo aikaisemmin mainittua joustavuutta.”

Werder valmistustiimi on ihastunut ultranopeaan työkaluvaihtimeen ja vaihtopöytään, joka kääntää paletteja urheilullisesti 3,4 sekunnissa käsittelyalueella. Tämän laitteen avulla käyttäjät voivat valmistella pöydän toisella puolella rakenneosia seuraavaa toimenpidettä varten sillä aikaa, kun kone työstää toisella puolella osia. Tämä nostaa tehokkuutta sekä parantaa suorituskykyä.

Alunperin Werder oli suunnitellut, että vaihtopöydän osat suunnitellaan kerran kolmiakselisiksi ja kerran viisiakselisiksi – pL-kääntöpöydälle T1-510520.RL TAP2-S2. Mutta toimeksianto on muuttunut tällä välin. ”Koska uudet osat ovat molemmilta puolilta erittäin vaativia, olemme muuttaneet varustusta kaksi kertaa viisiakseliseksi”, kertoo André Stäger. ”Näin voimme työstää työkappaleet täysin valmiiksi vaihtoajalle, joka lähentelee nollaa.”

Nykyään Samuel Werder AG:lla on käytössään yli 20 pL LEHMANN valmistamaa CNC-kääntöpöytää, ja niitä tulee koko ajan lisää. Werder ei tilannut vain uusia Brother-koneita lisäakseleilla, vaan hän jälkivarustelee aina käyttötarkoituksen mukaan myös vanhoja koneita. ”pL LEHMANN Combiflex -järjestelmän ansiosta yksittäisten akselimoduulien vaihto tapahtuu nopeasti ja yksinkertaisesti”, selittää tämä tekniikasta vastaava henkilö. ”Meillä on tällä hetkellä talossa jopa varamoduuleja. Jos törmäys syntyisi, voimme vaihtaa akselin ongelmitta, eikä meidän tarvitse ensin purkaa ja korjata vaurioitunutta tai odottaa korjausta. Näin vältymme seisokkiajoilta.”


pL-kääntöpöydät muissa koneissa

Werder käyttää pL-CNC-kääntöpöytiä myös muiden valmistajien jyrsinkoneissa, esimerkiksi kahdessa pystysuorassa Mori Seiki -työstöyksikössä NVX5100. Tässä vanhoja osalaitteita on korvattu pL LEHMANN -tuotteilla, koska ne ovat Stägerin mukaan luotettavimpia ja niiden tehotiedot ovat parempia.
Werder käyttää pL-akseleita myös vaakasuorassa BAZ-komponentissa. André Stäger täydensi Kitamura HX400 -laitetta seuraavalla tavalla: ”Idea tulee oikeastaan konetoimittajalta, H.P. Müller Werkzeugmaschinen AG:ltä. Jotta 4-akselisessa työstöyksikössä voisi työskennellä viidellä akselilla, asensimme torniin kaksi lisäakselia ja näin kaksi kiinnityspaikkaa. Näin meidän onnistui työstää erittäin filigraaneja alumiinisia elektroniikkakoteloita viideltä sivulta täydellisesti.” ­Koska Kitamura käsittää vaihtopöydän, Werderin onnistui toteuttaa automaattiseen lastaukseen ja purkuun käytettä­vien robottien avulla erittäin taloudellinen 24/7-käyttö.

Sopimusvalmistajalle tyypillisesti toimeksianto on muuttunut tällä välin. Tänään Werder työstää Kitamuralla hengityslaitteiden komponentteja. 12 kg alumiiniaihioista syntyy 900 g painavia rakenneosia. Uudelleenvarustelu oli helppoa. Toinen kääntöpöydistä kahdella kiinnityspaikalla voitiin muuntaa kaksiakseliseksi kääntöpöydäksi T2-510520.LR fix-MI1 ja käyttää sitä edelleen toisessa mainitussa Mori Seiki -työstöyksikössä NVX5100. Näin koneita voi siis sovittaa pL LEHMANN Combiflex -järjestelmän avulla aina erilaisten toimeksiantojen mukaan ja nostaa näin liikevaihtoa ilman suurempia investointeja.

Kitamura Hx400:n koneen omaan kääntöpöytään voidaan liittää tähänastisen tornin sijasta pL LEHMANN vakaa jakolaite – EA-520.L-MI1 – joka sallii sen korkean pitomomentin ansiosta myös massiivisia rouhintalastuamisia. ”Lisäakselin ansiosta saamme kaikki vapausasteet, jotta voimme valmistaa nämä 5-akseliset osat”, vahvistaa André Stäger. ”Myös tällöin valmistamme taas automaattisesti kellon ympäri, ja pL LEHMANN -akseli tarjoaa erittäin hyviä palveluja.”

Vaihtopöydän ja automaattisen robottijärjestelmän ansiosta Kitamura/pL LEHMANN -järjestelmä sopii erittäin taloudelliseen 24/7-käyttöön.

CNC-kääntöpöydät – sveitsiläistä laatua
Vaikka PL LEHMANN on perustettu vuonna 1960 puhtaaksi alihankintayritykseksi, yritys on kehittänyt ja tuottanut jo yli 40 vuotta CNC-kääntöpöytiä. Innovatiivisen sveitsiläisen laadun avulla Bäraun kylästä (Emmental) kotoisin olevien ylimääräisten NC-akselien ansiosta yrityksellä on mahdollisuuksia kehittää ohuita käsittelyratkaisuja, jotka erottuvat erityisesti korkean tuottavuutensa ansiosta. Yrityksen historian huippuhetkiin kuuluu epäilemättä vuonna 2009 kehitelty rakennesarja 500, joka on modulaarisen rakenteensa ansiosta erittäin tehokas ja joustava ja sopii näin erinomaisesti mitä vaativimpiin tehtäviin. Vuonna 2014 kehitetyn, välyksettömästi esikiristetyn PGD-vaihteiston ansiosta pL LEHMANN saavutti jälleen uuden etapin. Sveitsiläiset esittelivät vuonna 2017 muun muassa uuden pL-iBox-sukupolven, joka valmistaa kääntöpöytiä teollisuudelle 4.0 ja digitaaliselle tuotannolle. Vuonna 2019 esiteltiin kääntöpöytä-rakennussarja 900 DD (Direct Drive) aina kierroslukuihin 5.450 min–1 asti. Toisena uutena tuotteena esiteltiin vuonna 2019 ensimmäistä kertaa AM-LOCK-järjestelmä, erityinen nollapistekiinnitysjärjestelmä 3D-painoa varten sisältäen esi- ja jälkikäsittelyn.

Hienointa tarkkuusmekaniikkaa
Vuonna 1957 Samuel Werder perusti samannimisen yrityksen Veltheimiin (Sveitsi). Nykyään Samuel Werder AG:ssä työskentelee n. 70 työntekijää, jotka tekivät tulokseksi viimeisenä tilivuotena n. 13 miljoonaa Sveitsin frangia. Omistajan ja hallituksen puheenjohtajan Claude Werderin rinnalla yritystä johtavat André Stäger ja Raphael ­Vögtli. Päätoiminta on hienomekaniikan alueella, jossa valmistetaan työkappaleita monimutkaisilla ääriviivoilla ja pienillä toleransseilla. Asiakkaat edustavat eri aloja kuten esim. koneenrakennusta ja autoteollisuutta sekä ilma- ja avaruusteollisuutta. Erityisen kysyttyä on turboahdinsektori, lääkinnälliset laitteet ja lasikuitutekniikka. Mutta Werderin asiakkaat edustavat myös koruteollisuutta ja ke­mian teollisuutta.

Peter Lehmann AG
Bäraustrasse 43
CH-3552 Bärau
puh. +41 (0)34 409 66 66
faksi +41 (0)34 409 66 66
sales@plehmann.com
www.lehmann-rotary-tables.com

Samuel Werder AG
Werdstrasse 2
CH-5106 Veltheim
puh. +41 (0)56 463 66 00
faksi +41 (0)56 463 66 11
info@werder-ag.ch
www.werder-ag.ch

Toinen uusista Brother-jyrsin-/porausyksiköistä Speedio R650X2. Tällä hetkellä molemmat pöydänpuolikkaat on varustettu kaksiakselisella pL LEHMANN CNC-kääntöpöydällä. Tämä valmistusjärjestelmä on erittäin taloudellinen ja joustava.