Tehokasta koneistusta SabriScanMethod®-valmistusmenetelmillä

SabriScanMethod®-erikoiskoneistukset ja -valmistusmenetelmät soveltuvat yksittäisten, vaikeiden tai suurten koneenosien valmistukseen. Tyypillisiä valmistettavia komponentteja ja tuotteita ovat 3D-geometriatietoon pohjautuvat yksittäiset kappaleet ja lyhyet sarjat. Esimerkkeinä ovat mm. hammaspyörät ja -segmentit, Pelton- ja Kaplan-turbiinit, kuljetus-, siirto- ja nostolaitteiden elimet kuten voimansiirron osat ja komponentit, prosessiteollisuuden varaosat, vaihteistokotelot, suurten koneiden ja kuljetusvälineiden hydrauliikkalohkot, luistit ja kulutusosat. 

SabriScan valmistaa myös suurten moottorilohkojen ja -kansien prototyyppejä ja tekee valmistettavuusanalyysejä oikeassa tuotantoympäristössä. Ennen varsinaisen massatuotannon aloittamista koneistusmenetelmät testataan ja koesarjat toimitetaan loppuasiakkaalle. Valmiit koneistustavat parametreineen ja lastuavine työkaluineen siirretään joko loppuasiakkaan omaan tai haluamansa alihankkijan tuotantoon.

Teollisuuslaitosten huoltotöiden ja seisokkien aikaiset korjaus- ja muutostyöt ovat tyypillisiä erikoiskoneistuksien kohteita. Yksittäisten, vaikeiden kappaleiden nopeat korjaukset ja uudelleenvalmistamiset eivät helposti sovellu tavanomaisille konepajoille. SabriScanMethod®-menetelmät ovat ratkaisu tähän. 

SabriScanin käytössä on suurten kappaleiden koneistamiseen 4- ja 5-akseliset työstökoneet maksimikappaleen koon ollessa lähes 20.000 kg. Erikoistarkkoja kappaleita varten on supertarkat suurnopeustyöstökeskukset.

Koneistettavina materiaaleina Sabri­Scan hallitsee erittäin vaikeasti työstettävät erikoisteräkset, erilaiset valumateriaalit sekä ei-rautametallit. SabriScanMethod® on yhdistelmä menetelmiä, valmistusprosesseja, moniakselisia CNC-koneita ja huippuosaamista.

Suomessa Riihimäellä SabriScanin osaamiskeskuksessa valmistetaan ja kehitetään menetelmiä 30.000 tunnin koneistuksien vuosikapasiteetilla. SabriScanin koordinoimassa kansainvälisessä verkostossa on vuodessa yli 100 000 tuntia huipputarkkaa CNC-koneistusta. SabriScan on valmentanut toimittajakenttänsä ja siirtänyt Sabri­ScanMethod®-osaamistaan heille. Näin pystytään vastaamaan Euroopassa ja Aasiassa suuremmistakin kokonaisuuksista toimimalla integraattorina asiakkaiden tarpeille.

 

SabriScan Oy on vuonna 1998 perustettu kansainvälisesti muotteja valmistava suomalainen kasvuyhtiö, jonka kilpailuetuna on alalla uniikki bisnesmalli. Bisnesmalli perustuu muottien globaaliin toimitukseen, paikalliseen palvelukumppanuuteen, korkeaan laatuun, toimitusvarmuuteen, korkeaan insinööriosaamiseen sekä globaaliin mittavaan valmistuskapasiteettiin. SabriScan Oy:n liikevaihdon kasvu, tuloksentekokyky ja rahoitusasema ovat vahvat.

INFO

Jari Kokkonen
toimitusjohtaja
puh. +358 40 5146 046
jari.kokkonen@sabriscan.fi
www.sabriscan.fi