Tehokkuutta tuotantoon menetelmäsuunnittelulla

Kokkolassa sijaitseva vuonna 1954 perustettu Ab A. Häggblom Oy on moderni konepajayritys, joka valmistaa korkealaatuisia telaketjusovelluksia sekä kaivoslaitteita, kuten kaivoskoneiden kauhoja ja lavoja. Viime vuosina Häggblomin tuotannossa on otettu käyttöön paljon uusia menetelmiä ja teknologioita, joiden avulla on parannettu tuotannon tehokkuutta. Innovatiivisen ajattelun ja määrätietoisen menetelmäkehityksen ansiosta suurien kappaleiden koneistusajat ovat lyhentyneet merkittävästi samaan aikaan, kun työkalukustannukset ovat laskeneet.

Suuria säästöjä suurien kappaleiden koneistuksessa

Monien yritysten tavoin Häggblomilla oli käytössä useita erilaisia työkaluja ja menetelmiä, jotka on kehitetty jo vuosikymmeniä sitten. Menetelmäkehityksen yhteydessä tehtyjen työkalutestauksien ansiosta on löydetty nykyaikaisia työkaluja, jotka ovat ­aiempaa kevytleikkuisempia aiheuttaen näin ollen vähemmän värinää hitsatuissa teräsrakennekappaleissa sekä epävakaissa koneistusolosuhteissa. Nykyaikainen työkaluteknologia yhdistettynä uudenlaisiin työstöratoihin, joissa hyödynnetään CAM-ohjelmistojen viimeisimpiä innovaatioita, on tuonut merkittävää parannusta aiempiin menetelmiin. Perinteisesti CAM-ohjelmistoja on hyödynnetty vain monimutkaisissa muodoissa, joihin käsin ohjelmien tekeminen on ollut mahdotonta. CAM-ohjelmiston dynaamisten työstöratojen sekä piirrepohjaisten ominaisuuksien ansiosta hyötyä saadaan myös suurikokoisilla hitsatuilla rakenteilla, vaikka koneistettavien kappaleiden muodot olisivatkin yksinkertaisia ja helposti ohjelmoitavissa myös käsin.

Oikeat kumppanit kehityksessä

Menetelmäkehitys voidaan toteuttaa myös käyttämällä apuna asiantuntijoita, joilla on paras tekninen osaaminen nykyaikaisista työkaluista ja menetelmistä. Häggblomin menetelmäkehitys alkoi CAM-ohjelmistohankinnan yhteydessä tehdyistä työkalu- ja menetelmätestauksesta Camcut Oy:n kanssa. Hyvin onnistunut testaus on poikinut useita erilaisia menetelmäkehitysprojekteja, joissa on saavutettu merkittäviä etuja päivittämällä vanhaa työkaluvalikoimaa sekä siirtymällä suoraviivaisista käsin ohjelmoiduista työstöradoista Mastercam-ohjelmiston kehittyneisiin dynaamisiin työstöratoihin. ”Menetelmäkehityksen ansiosta olemme saaneet lisättyä konekapasiteettia ja jopa siirrettyä suunniteltuja koneinvestointeja”,  toteaa koneistuksen työnjohtaja Robert Kiviniemi. ”Camcutin kanssa yhteistyö on ollut saumatonta ja apua tuotannon ongelmiin on saatu nopealla aikataululla niin työkalu- kuin ohjelmointiasioissa ja tämä on erittäin tärkeää nykyisessä tuotantomallissa”, Robert jatkaa.

Menetelmäkehitystä etänä

Menetelmäkehitys ei yleensä vaadi asiantuntijoiden läsnäoloa, vaan sitä voidaan tehdä erittäin hyvin myös etätyöskentelynä, joka kustannustehokkuutensa lisäksi on myös nykyisessä maailmantilanteessa erittäin hyvä vaihtoehto. Walter Tools lastuavien työkalujen ja Mastercam-ohjelmiston virallisena jälleenmyyjänä tunnettu Camcut Oy on tehnyt ohjelmointi- ja menetelmäkehityspalveluita yrityksien tarpeisiin jo yrityksen alkupäivistä saakka. Vankka koneistuskokemus erilaisista työstökoneista ja materiaaleista sekä suorat kontaktit työkalu- ja ohjelmistovalmistajiin takaavat, että menetelmissä voidaan käyttää aina viimeisimpiä ja tehokkaimpia ratkaisuja asiakkaiden tuotannon tehostamiseksi. ”Voimme hyvin simuloida Mastercam-ohjelmiston avulla ­asiakkaalle työstöajan, ehdotuksemme työstöradoista sekä työssä käytettävistä työkaluista. Tämän avulla voimme jo ennen menetelmien testausta laskea tulevien työkaluinvestointien kannattavuutta”, kertoo Camcut Oy:n toimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen. ”Walter Tools myönsi meille ainoana Suomessa Channel Partner Gold -tunnuksen. Yhtenä syynä tunnuksen saamiseen oli tapamme ratkaista asiakkaidemme työstöteknisiä ongelmia yhdistämällä laadukkaat työkalut Mastercam-ohjelmiston kehittyneisiin työstöratoihin”, sanoo myyntijohtaja Janne Pesonen. 

INFO

www.haggblom.fi 

www.camcut.fi