Teknologioiden arvottamismenetelmä mahdollistaa hyötyarvioinnin jo tuotteen konseptointivaiheessa

Teknologiavalinnat parantavat valmistavan teollisuuden kilpailukykyä. Tech­nology Value Mapping (TVM) -menetelmä mahdollistaa uusien teknologioiden kustannustehokkaan ja aiempaa luotettavamman arvottamisen jo konseptointivaiheessa. TVM-menetelmä on teollisuudessa kehitetty käytännön työkalu teknologiajohtamisen ja hyötyjen arvioinnin avuksi.

Diplomi-insinööri Janne Mämmelän väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli kehittää uusi teknologioiden arvottamismenetelmä valmistavan teollisuuden tarpeisiin. Päämääränä oli parantaa teknologian arvottamisen luotettavuutta ja kustannustehokkuutta. Työ on tehty osana Tampereen yliopiston teollisuuden tohtorikoulua (DSII) Sandvik Mining and Construction Oy:n kanssa.

Työn uutuusarvo on poikkitieteellisessä lähestymistavassa, jossa suunnittelutieteen teorioita yhdistetään teknologian arvottamisen tutkimukseen. Tällä poikkitieteellisellä lähestymistavalla voitiin ta­paustutkimusten mukaan parantaa organisaation oppimista ja kommunikaatiota teknologiapäätöksiä tehdessä.

Menetelmä keskittyy hiljaisen, kokemusperäisen tiedon keräämiseen ja mallintamiseen, mikä parantaa arvioinnin tukena käytetyn tiedon luotettavuutta. Teknologian vaikutusten ymmärtämiseen käytetään tuotteen ominaisuuksia ja käyttäytymistä sekä näiden välisiä kytköksiä, dispositioita, liiketoimintaympäristössä. Lopputuloksena syntyi kuusivaiheinen Technology Value Mapping (TVM) -menetelmä, joka sisältää seuraavat vaiheet:
1. Alustavat tavoitteet ja rajaukset teknologian arvioimiseen
2. Tavoitteet liiketoimintaympäristöstä
3. Hiljaisen, kokemusperäisen tiedon kerääminen ja mallintaminen
4. Teknologian teknisen potentiaalin arviointi
5. Teknologian liiketoimintavaikutusten arviointi
6. Teknologian arvon kommunikointi

TVM-menetelmää testattiin ja kehitettiin teollisuudessa kolmessa osatutkimuksessa, joissa arvioitiin:
• metallin 3D-tulostuksen hyötyjä kallioporakoneissa,
• porauspuomiston painon vaikutuksia koko laitteen suorituskyvyn kannalta sekä
• eri nivelratkaisujen hyötyjä pultituslaitteen puomistossa.
 – Menetelmä mahdollistaa teknologian hyötyjen arvioinnin niin kohdeyrityksen, asiakkaan kuin alihankintaverkostonkin kannalta, Mämmelä toteaa.

– Tuoteymmärryksen mallintami­sella­ saavutettiin parempi yhteinen näkemys tuotteen ja teknologian arvontuotosta. TVM-menetelmä parantaa teknologian arvottamisen luotettavuutta sekä kustannustehokkuutta.
Janne Mämmelä on kotoisin Pulkkilasta. Hän on opiskellut diplomi-insinööriksi Oulun yliopistossa ja siirtyy tuotearkkitehtuuriasiantuntijaksi Meyer Turku Oy:hyn.

Diplomi-insinööri Janne Mämmelän kone- ja tuotantotekniikan alaan kuuluva väitöskirja Technology Value Mapping (TVM) – Method for Designing Tech­nology Value Capture by Visually­ Modelling Product Properties and ­Behaviours tarkastettiin julkisesti Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjinä toimivat professori Ola Isaksson, Chalmers University of Technology, ja PhD Hannu Oja, Konecranes Oy. Kustoksena toimi Associate Professor Tero Juuti tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnasta.

INFO

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1381-4
Janne Mämmelä
puh. 050 910 4457
janne.mammela@tuni.fi
www.tuni.fi