Tuotannon optimointia älykkäiden työkalujen avulla

Kuva 1. ISCARin sähköiseen luetteloon (E-CAT) on lisätty nykyisin tarjolla olevien jyrsinnän työkalu­kokoonpanojen lisäksi myös osakokonaisuudet koskien porausta ja kierteytystä.


Tuotannon digitalisointi, joka on yksi ISCARin Industry 4.0:n pääkohdista, muuttaa tuotantoprosesseja, ja myös perinteisenä pidetty metalliteollisuuden ala seuraa mukana. Metalliteollisuudessa on alettu tehostaa toimintaa ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja tai yhdistämällä niitä vanhoihin.
Uudet vaatimukset vaikuttavat lähes kaikkiin tuotantoprosessin vaiheisiin; alkaen suunnittelusta ja organisaatioiden välisestä tiedonsiirrosta, työstökoneisiin ja aina lastuaviin työkaluihin asti, joista viimeksi mainittuja voidaan pitää valmistuksen konservatiivisimpana osana. Myös työkaluvalmistajien tulee reagoida tilanteeseen ja tarjota tuotteita, jotka täyttävät alan uudet vaatimukset.

Lastuavien työkalujen digitalisaatiossa on kaksi kasvavaa trendiä. Ensinnäkin työkalujen tulee voida välittää informaatiota, kuten tietoa toteutuneesta lastuamisajasta ja työkalujen kulumisesta sekä arvioita työkalukestosta kehittyneiden työstökoneiden ja kyberfyysisten tuotantojärjestelmien välillä.
Toiseksi työkaluvalmistajien tulee pystyä jakamaan tietoja työkaluistaan. Tuoteluettelot ja ohjeistukset ovat jo pitkään olleet olennainen osa itse tuotetta, mutta nyt haasteena onkin tiedon liittäminen digitaalisesti työkalukokonaisuuteen, jolloin työkaluja voidaan käyttää tuotannon eri vaiheissa virtuaalisesta tuotannosta lähtien.


Virtuaaliset työkalukokoonpanot

ISCARin sähköiseen luetteloon (E-CAT) on lisätty nykyisin tarjolla olevien jyrsinnän työkalukokoonpanojen lisäksi myös osakokonaisuudet koskien porausta ja kierteytystä. Tämä lisäys mahdollistaa työkalukokoonpanojen lataamisen 2D- ja 3D-malleina käyttäjien CAM-ohjelmiin myös porauksen ja kierteytyksen työkalujen osalta ISO 13399 -standardiin perustuen (kuva 1). Näiden avulla voidaan mm. simuloida lastuamistapahtumia, tehdä osumatarkistuksia ja etsiä optimaalista työkalukokonaisuutta. Simulaa­tioiden avulla voidaan välttää tai ainakin pienentää virheiden mahdollisuutta varsinaisessa tuotannossa sekä säästää aikaa ja kustannuksia suunnittelussa.


Älykäs skannaus

Tiedot ISCARin tuotteiden mitoista, vaihtoteristä, oikeista pitimistä ja suositelluista leikkuuarvoista ovat käytettävissä ISCAR 4.0Pro -mobiilisovelluksen kautta, joka on suunniteltu parantamaan työkalujen käyttöä. ISCAR 4.0Pro:n ominaisuuksiin kuuluu QR-koodinlukija (kuva 2), joka toimii sähköisenä portaalina yrityksen tuotteiden tietoihin. Sovelluksen tarkoituksena on antaa asiakkaille nopea yhteys ISCARin työkalujen teknisiin tietoihin ja tätä kautta mahdollisuus tehdä parempia päätöksiä työkalujen valintoihin liittyen myös tuotantoympäristössä.

Kuva 2. ISCAR 4.0Pro:n ominaisuuksiin kuuluu QR-koodinlukija, joka toimii sähköisenä portaalina yrityksen tuotteiden tietoihin.


Maailma täynnä tietoa

ISCAR lanseerasi jonkin aikaa sitten ­ISCAR WORLD -sovelluksen, joka yhdistää kaikki ISCARin verkosta löytyvät sovellukset, ohjelmistot ja tuoteluettelot yhteen paikkaan (kuva 3). Sovelluksen kautta mm. sähköinen tuoteluettelo (E-CAT), ISCAR 4.0Pro, verkkokauppa, tuotevideot, ITA-tuotesuositukset, tekniset tiedot, koneistuslaskimet ja usein kysytyt kysymykset ovat kaikki yhden napin painalluksen päässä. Sen avulla käyttäjät voivat tutkia, vertailla, tarkistaa ja valita oikeat työkaluvaihtoehdot omiin tarpeisiinsa. Ohjelmisto päivittyy ja laajenee jatkuvasti ja toimii virtuaalisena porttina kokonaiseen maailmaan täynnä tietoa.

Lisätietoa
www.iscar.fi ja ISCARin henkilökunnalta.

Kuva 3. ISCAR WORLD -sovellus yhdistää kaikki ISCARin verkosta löytyvät sovellukset, ohjelmistot ja tuoteluettelot yhteen paikkaan.