Uusi MMS-ohjelmistolaajennus mahdollistaa tuotannon virtausten hallinnan

Fastemsin uusin lanseeraus, WCO (Work Cell Operations), on osa Fastemsin älykästä­ MMS-automaatiojärjestelmää (Manufacturing Management Software). WCO mahdollistaa kaikkien yksittäisten koneiden, manuaalisten työvaiheiden ja solujen ottamisen mukaan älykkääseen tuotannon suunnitteluun, ohjaukseen ja valvontaan. WCO voidaan ottaa käyttöön yhdessä Fastemsin joustavien automaatioratkaisujen kanssa tai erikseen stand alone -koneilla ja muilla manuaalisilla työasemilla.

”WCO eli tuotantosolujen hienokuormitus tuo yksittäisiin työstökoneisiin ja muihin manuaalisiin työasemiin Fastemsin ainutlaatuiset edut, kuten valmistusoperaatioiden automaattisen, ennakoivan aikataulutuksen ja täyden läpinäkyvyyden”, kertoo Fastemsin ohjelmistoliiketoiminnoista vastaava CDO Tomi Kankainen.
WCO auttaa varmistamaan, että kaikki resurssit, kuten raaka-aineet, NC-ohjelmat ja työkalut, ovat valmiina oikeaan aikaan tuotantoa varten ottaen huomioon koko prosessiketjun. Ohjelmisto tekee työjonosuunnittelun automaattisesti huomioiden aktiivisten tuotantotilausten toimituspäivät ja tuotannon sen hetkisen tilanteen. WCO mahdollistaa pienemmän keskeneräisen tuotannon, mikä nopeuttaa tuotannon virtausta ja vähentää tuotantoon sidotun pääoman määrää. Samaan aikaan tuotannon reagointikyky paranee yllättävissä muutostarpeissa.
WCO:n avulla tiedetään mitä resursseja tarvitaan ja milloin. Työntekijät tietävät tarkalleen mitä työvuoronsa aikana tulee tehdä ja mitä tulee tapahtumaan, sillä WCO antaa tarkat työjonolistat valmiina prioriteettijärjestyksessä. Älykäs resurssisuunnittelu mahdollistaa tuotantolaitteiden ja materiaalivirtojen oikea-aikaisen kohtaamisen, ja mahdollistaa tuotannon näkyvyyden 96 tuntia eteenpäin. Lisäksi, PDM-järjestel­mien asiakirjat, piirustukset, valmistusohjeet ja muut dokumentit ovat tarvittaessa kaikkien niitä tarvitsevien käytössä kaikilla työpisteillä.
Automaattisten tuotantolinjojen ja -solujen sekä manuaalivaiheiden hallinta parantaa läpinäkyvyyttä ja antaa ajantasaista tietoa tuotannosta; kapasiteetista ja tilausten tilasta. WCO:n avulla parannetaan tasaisesti kaikkia tuotantoprosesseja digitalisoimalla valmistuksen työnkulku.
WCO voi toimia asiakkaan tuotannossa myös saumattomasti osana laajempaa tuotannonohjausratkaisua mukaan lukien erilaiset MES- ja MOM- (Manufacturing Operations Management) ratkaisut.

INFO

Fastems Oy Ab
Tomi Kankainen
Chief Digital Officer & VP Digital Business Unit
puh. 050 561 1161
tomi.kankainen@fastems.com