Uusi teräksen sorvauslaatu suursyöttöiseen rouhintaan

GC4405-laatu on suunniteltu suurten metallilastuvirtojen käyttämiseen

Lastuamistyökalujen ja työkalujärjestelmien asiantuntija Sandvik Coromant on julkaissut seuraavan sukupolven teräksensorvaussarjassaan uuden laadun. GC4405-laatu on ensisijainen valinta suurien metallilastuvirtojen käyttämiseen vakaissa olosuhteissa, etenkin kovempien terästen käsittelyssä. Mahdollisuus koneistaa pehmeämpiä teräksiä kuivana auttaa tekemään koneistuksesta vastuullisempaa. 


Sandvik Coromant julkaisi äskettäin teräksen sorvauslaadut GC4425 ja GC4415. Seuraavan sukupolven laadut ovat kaikin puolin kehittyneemmät, ja ne pidentävät työkalujen kestoikää 25 prosenttia enemmän kuin aiemmat laadut.

”GC4405:n julkaisun myötä täydennämme teräksen sorvauslaatusarjaamme suursyöttöisen rouhinnan alueella”, kertoo Sand­vik Coromantin tuoteasiantuntija Torbjörn Ågren. ”Pyrimme tekemään oikean laadun valitsemisesta ja käyttämisestä mahdollisimman helppoa kussakin käyttökohteessa.” GC4425-laatu parantaa kulumiskestävyyttä, kuumalujuutta ja kovuutta monilla eri käyttöalueilla, ja GC4415 puolestaan täydentää GC4425-laatua paremmalla suorituskyvyllä tilanteissa, joissa edellytetään entistä parempaa kuumalujuutta. GC4405-laatu on tarkoitettu tuottavuuden optimointiin suurella syötöllä ja suurilla metallilastuvirroilla vakaissa olosuhteissa, joissa on vaativia plastista muodonmuutosta aiheuttavia olosuhteita.

Uuden laadun muiden ominaisuuksien lisäksi uusi mikrorakenteeltaan optimoitu kovametalliperusaine vähentää plastista muodonmuutosta suursyöttöisissä käyttökohteissa. Huomattavasti parempi plastisen muodonmuutoksen kestävyys on auttanut laajentamaan käyttöaluetta merkittävästi, jotta laatua voidaan käyttää olemassa olevaan GC4305-laatuun verrattuna kovempien terästen käsittelyyn ja tuottavuuden parantamiseen.

Uudessa GC4405-laadussa on toisen sukupolven Inveio®-tekniikkaa käyttävä pinnoite, joka on suunniteltu erityisesti yleisen kuoppakulumisen torjumiseen P05-käsittelyssä. Toinen Inveio®-sukupolvi eroaa ensimmäisestä sukupolvesta alumiinioksidipinnoitteensa osalta. Pinnoitteen kiteet asettuvat entistäkin pystysuorempaan asentoon kohti yläpintaa, mikä parantaa kulumiskestävyyttä sekä takaa tasaisemman laadun ja suorituskyvyn.

Uusi laatu parantaa tuottavuutta ja pidentää työkalujen kestoikää merkittävästi, etenkin yli 300 HB:n terästen koneistuksessa. Laatu soveltuu myös pehmeämpien terästen koneistukseen, joka ei tässä tapauksessa edellytä jäähdytysnesteen käyttämistä. Tämä on siis merkittävä mahdollisuus parantaa käsittelyn vastuullisuutta.

GC4305:n ja seuraavan sukupolven teräksen sorvauslaadun GC4405 välillä tehdyissä laajoissa testeissä havaittiin, että työkalujen kestoikä piteni 30–130 prosenttia, mikä johtui pääasiassa merkittävästi paremmasta plastisen muodonmuutoksen ja kuoppakulumisen kestävyydestä.

GC4405-laatua suositellaan muun muassa jatkuvaan rouhintaan ja väliviimeistelyyn vakaissa olosuhteissa ja pitkällä lastuamisajalla. Se soveltuu kovempien, yli 300 HB:n terästen suursyöttökoneistukseen, jossa käytetään keskiraskaaseen koneistukseen tai rouhintaan tarkoitettuja tai Wiper-geometrioita, sekä pehmeämpien, alle 300 HB:n terästen suursyöttö- ja/tai suurnopeuskoneistukseen.

Laatu on tarkoitettu käytettäväksi ISO-käyttöalueella P05 (P01–P10). Se on optimoitu niukkaseosteiselle karkaistulle P2.5-teräkselle, mutta sitä suositellaan myös niukkaseosteisen P2.1-teräksen ja seostamattoman P1.2-teräksen erittäin tuottavaan käsittelyyn.

Lue lisää sivustolta
www.sandvik.coromant.com