Yhteiset työpaikat yleistyvät: kenen on vastuu työsuojelusta?

Yhteisen työpaikan käsite on usein tuntematon ja hankalasti hahmotettava asia. Metalliteollisuudessakin monet työskentelevät yhteisellä työpaikalla jatkuvasti tai ajoittain. Työskentely voi olla sujuvaa yksittäisen työntekijän tai työnantajan näkökulmasta katsottuna, mutta yhteisten vaarojen hallinta ei välttämättä ole työturvallisuuslain edellyttämällä tasolla.

Yhteinen työpaikka voi olla kyseessä silloin, kun pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan työpaikalla työskentelee myös muiden työnantajien työntekijöitä tai itsenäisiä yrittäjiä. Työskentely voi tapahtua joko samanaikaisesti tai peräkkäin. Oleellista on se, vaikuttaako tehtävä työ muiden työpaikalla toimivien turvallisuuteen tai terveyteen.
Jos työn vaikutukset eivät rajoitu työnantajan omiin työntekijöihin eivätkä ole oman työnantajan hallittavissa, on kyseessä yhteinen työpaikka ja yhteisiä vaaroja on hallittava yhteistoiminnassa.
Yhteisen työpaikan toimijoiden keskinäisestä tiedottamisesta on huolehdittava. Työpaikalla toimivilla on velvollisuus tiedottaa vaaroista ja haitoista sekä muista turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, jotka kohdistuvat myös muiden työnantajien työntekijöihin. Tiedottamisvelvollisuus koskee kaikkia työnantajia, vaikka pääasiallista määräysvaltaa käyttävälle työnantajalle on asetettu velvollisuus varmistaa tarpeellisten tietojen välittyminen.
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on lisäksi huolehdittava monista työn organisointiin liittyvistä asioista, kuten töiden aikataulutuksesta, liikennejärjestelyistä, yleisestä siisteydestä ja muusta yleissuunnittelusta.
Meneillään olevan työsuojeluviranomaisten Yhteiset työpaikat -valvontahankkeen tavoitteena on parantaa yhteisten työpaikkojen turvallisuutta. Tavoitteen tukena käytetään tutkimusta, viestintää sekä kohdennettua tarkastustoimintaa. Valvontaa ja työsuojelutarkastuksia suunnataan hankkeen aikana teollisuuteen, rakentamiseen ja palvelualoille.

Työsuojelutarkastuksia Harjavallan Suurteollisuuspuistossa
Työsuojeluviranomaiset tekivät toukokuussa työsuojelutarkastuksia Harjavallan Suurteollisuuspuiston Yhteiset työpaikat-valvontahankkeen puitteissa. Kohteena olivat Boliden Harjavallan vuosihuolto 2019 ja Nornickel Harjavallan vuosihuolto 2019. Tarkastuksia teki viisi Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajaa ja niitä tehtiin kolmen päivän aikana. Mukana tarkastuksilla oli yritysten edustajien lisäksi myös työsuojeluvaltuutettuja.
Ennen tarkastuksia työsuojelutarkastajat pitivät valvontakohteille avaustilaisuuden. Molemmista yrityksistä mukana oli työsuojelupäälliköt sekä vuosihuoltojen ja investointiprojektien suunnittelusta ja läpiviennistä vastaavia henkilöitä.
– Suurteollisuupuiston päätoimijoilta saatiin positiivinen vastaanotto näille tarkastuksille. Tarkastusten onnistumiseksi työnantajat olivat panostaneet paljon aikaa ja yritysten edustajat olivat aktiivisia ja sitoutuneita, kertoo valvontaiskuun osallistunut tarkastaja Pia Anttonen ja jatkaa:
– Vaikka tarkastusten läpivienti työllisti yrityksiä samaan aikaan, kun heillä on vuosihuolloista johtuen muutenkin kädet täynnä työtä, oli vastaanotto omasta mielestäni ollut todella asiallista. Tarkastuksista opittiin puolin ja toisin, eli myös työsuojelutarkastajat saivat oppia ja uusia näkökulmia.
Työsuojeluvalvonnan lopputulema oli valvontakohteiden kannalta positiivinen. Suurin osa alihankkijoista on omaksunut päämiestensä hyvän turvallisuuskulttuurin.

INFO

www.tyosuojelu.fi > Hankkeet > Yhteinen työpaikka