Yrittäjyyteen valmentava liiketalouden tradenomikoulutus alkaa Ikaalisissa

Tampereen ammattikorkeakoulu käynnistää Ikaalisissa syksyllä 2020 liiketalouden tutkinto-ohjelman. Uudenlainen tradenomin tutkintoon johtava koulutus kannustaa yrittäjyyteen.
 
Syksyllä alkava tradenomikoulutus on ammattikorkeakoulukentässä ainutlaatuinen avaus, sillä nyt tavoitteena on tuoda työssäoppiminen yrittäjänä -malli korkeakoulumaailmaan.
– Uudessa koulutuksessa opiskelijoita innostetaan oman yritystoimintansa kehittämiseen tai oman yritystoiminnan aloittamiseen, kertoo koulutuksen valmentaja, lehtori Hanna Saraketo.
– Jos olet haaveillut yrittäjäksi ryhtymisestä tai toimit jo yrittäjänä, nyt on tilaisuus lähteä opiskelemaan tutkintoa ja samalla yhdistää opiskelu oman yritystoiminnan kehittämiseen tai oman haaveen toteuttamiseen, Saraketo sanoo.
Tutkinto-ohjelman tavoitteena on valmentaa opiskelija toimimaan vastuullisena yrittäjänä tai yrittäjähenkisenä ammattilaisena erityisesti pienessä tai keskisuuressa yrityksessä tai yhteisössä.
Saraketo toivoo, että koulutus auttaa saamaan seutukunnalle uusia yrityksiä. Tutkinto-ohjelma toteutetaan yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun ja seutukuntien kehittämisyhtiöiden sekä kaupunkien kanssa. Yhteistyö alueen yritysten kanssa tukee myös TAMKin ylläpitämää maakuntakorkeakoulutoimintaa.
Ikaalisten yrittäjien puheenjohtajan Marja-Leena Majamäen mukaan Suomi tarvitsee nuoria yrittäjiä.  
– Erityisesti me täällä Ikaalisissa, ja naapurikunnissamme Hämeenkyrössä, Parkanossa, Jämijärvellä ja koko seutukunnassa otamme ilolla vastaan uudet yrittäjät. Yrittäjäkollegat varmasti mielellään vastaavat myös alkavan yrittäjän kysymyksiin, Majamäki sanoo.

Tiivis toisiaan tukeva opiskelijaryhmä
Edellinen tradenomiryhmä Ikaalisissa aloitti opiskelunsa tammikuussa 2017. Viimeisten opinnäytetöiden valmistuttua sen opiskelijat pääsevät jatkamaan valitsemillaan urapoluilla. Moni pystyy toteuttamaan haaveensa työtehtävien muutoksesta.   
Hanna Sarakedon tavoitteena on, että Ikaalisten uudesta opiskelijaryhmästä muodostuu tiivis porukka, jossa opiskelijat tukevat toinen toisiaan ja valmistuvat yhdessä tiiminä. Mallina on Tampereella toimiva TAMKin yrittäjyyden koulutusyksikkö Proakatemia, jossa Saraketo myös toimii valmentajana.
– Proakatemiassa tradenomiopinnot suoritetaan tiimiyrityksissä ja valmentavalla otteella, mikä poikkeaa perinteisestä opettajajohtoisesta luokkahuoneopetuksesta. Opiskelijat ottavat itse paljon vastuuta omasta opiskelustaan, mutta tukea löytyy tarvittaessa valmentajatiimiltä ja muilta opiskelijoilta.

Kattava tietopaketti yritystoiminnasta
Liiketalouden opinnoissa painotetaan erityisesti taitoja ja osaamista, joita tarvitaan pk-yrityksen toiminnan johtamisessa: henkilöstön johtamista ja taloushallintoa, liiketoiminnan eri vaihtoehtojen analysointia ja kehittämistä tutkitun tiedon pohjalta.
Koulutus aloitetaan perehtymällä liiketoiminnan perusteisiin: miten yritys toimii, miten sen talousasioita hoidetaan, miten yrityksessä viestitään ja markkinoidaan, kuinka se on organisoitu. Koulutus etenee liiketoimintaosaamisen syventämiseen ja erityisesti sen tuote- ja palveluosaamisen kehittämiseen.
Ikaalisissa aloittava liiketalouden monimuotoryhmä mahdollistaa opiskelun työn tai yritystoiminnan ohessa. Tradenomin tutkintokoulutus kestää 3,5 vuotta, ja opiskelupaikkoja on tarjolla 25. Koulutus koostuu lähitapaamisista ja etäopiskelusta. Lähitapaamisia on noin kaksi kertaa kuukaudessa.
Koulutukseen haetaan korkeakoulujen yhteishaussa 18.3.–1.4.2020.

INFO

TAMK
Hanna Saraketo
lehtori
puh. 050 051 3635
hanna.saraketo@tuni.fi
www.tuni.fi