Yrityksille säästöjä ja ilmastokin kiittää – materiaalikatselmusten rahoitus Business Finlandiin

Vuoden 2020 alusta Business Finland tarjoaa rahoitusta materiaalikatselmusten toteuttamiseen. Materiaalikatselmuksen avulla päästään kiinni yrityksen toiminnassa syntyvään hävikkiin ja löydetään keinoja hävikin vähentämiseen sekä sivuvirtojen tehokkaampaan hyödyntämiseen.

Rahoitus kattaa 50 % katselmusprojektin kokonaiskustannuksista ja sitä voi saada enintään 15 000 € per katselmus. Rahoitus on avustusta.
– Materiaalikatselmus soveltuu eri kokoisille yrityksille, jotka haluavat lisätä ymmärrystään materiaalivirroista, pienentää hiilijalanjälkeään ja tehdä vastuullisuuden konkreettisia toimenpiteitä. Materiaalikatselmusten avulla kehitetään entistä ympäristöystävällisempää, innovatiivisempaa ja kilpailukykyisempää liiketoimintaa, kertoo asiantuntija Kati Oikarinen Business Finlandilta.
Katselmuksessa rakennetaan visuaalinen malli materiaalivirroista. Malli arvottaa tuotantoprosessin läpivirtaus- ja kiertovirrat, joten sen avulla on helppo hahmottaa materiaalivirtojen todelliset kustannukset. Muita työvaihteita ovat havainnointi, haastattelut sekä ideatyöpajatyöskentely.

Raaka-aineiden käyttö ja jäte vähenevät
Materiaalikatselmusten kautta löydetty säästöpotentiaali on yleensä vähintään 3 % liikevaihdosta. Taloudellisten säästöjen lisäksi säästetään ympäristöä, kun raaka-aineiden käyttö ja jäte vähenevät. Katselmus on myös konkreettinen tapa edistää kiertotaloutta.
Materiaalikatselmuksia tekevät Motivan kouluttamat katselmusasiantuntijat.
– Ulkopuolinen asiantuntija tuo uutta näkökulmaa kehittämiseen, ja yrityksen oma osaaminen hyödynnetään täysipainoisesti. Parhaat kehitysideat jalostuvat asiantuntijan ja henkilöstön yhteistyönä tuloksiksi ja toimenpiteiksi. Osallistaminen motivoi jatkuvaan parantamiseen, Oikarinen lisää.
Samaan yritykseen voidaan tehdä useampia materiaalikatselmuksia. Katselmukset soveltuvat yksittäisten yritysten lisäksi myös yritysryhmille, esimerkiksi teollisuuspuistoille. Katselmuksen kohde voi olla koko tuotantolaitos, yksittäinen tai useampi tuotantolinja, tuotantoprosessi tai tuote.
Aiemmin työ- ja elinkeinoministeriö rahoitti materiaalikatselmuksia. Business Finland ja Motiva toimivat tiiviissä yhteistyössä materiaalikatselmustoiminnan kehittä­miseksi ja edistämiseksi Suomessa.

INFO

Business Finland
Kati Oikarinen
asiantuntija
puh. +358 40 822 1182
kati.oikarinen@businessfinland.fi
www.businessfinland.fi
Motiva
Ilkka Hippinen
johtava asiantuntija
puh. +358 50 354 1110
ilkka.hippinen@motiva.fi
www.motiva.fi