Finspection: kotimainen innovatiivisuus painelaitteiden tarkastusalalla

Finspection Oy, suomalaisen teollisuuden tarpeisiin vuonna 2022 perustettu yritys, on nopeasti noussut alansa kysytyksi kumppaniksi tarjoamalla painelaitetarkastuksia laajalla valikoimalla. Yrityksen perustajat, Henrik Asplund ja Timo Ojanperä, ovat alansa tunnettuja tekijöitä, joilla kummallakin on lähes 20 vuoden osaaminen hitsaus- ja painelaitealalta. Yhteisenä visiona oli luoda kotimainen, asiantunteva ja luotettava tarkastuslaitos, joka vastaisi kasvavaan kysyntään ja tarjoaisi korkealaatuisia tarkastuspalveluita.

Finspection erottuu markkinoilla erityisesti kotimaisena vaihtoehtona virallisille akkreditoiduille tarkastuksille. Yrityksen perustamisen jälkeen se on jo saavuttanut merkittävän aseman Suomen suurimpana ASME AIA (Authorized Inspection Agency) -palveluiden tarjoajana. Tämä kunnianhimoinen alku on osoitus yrityksen perusta­jien vankasta asiantuntemuksesta ja kyvystä vastata teollisuuden tarpeisiin.

Yrityksen perusta on vahvassa asiantuntemuksessa ja kotimaisuudessa, minkä johdosta Finspection on hankkinut arvostetun Avainlippu-tunnuksen. Tämä yhdistelmä on vahvistanut yrityksen asemaa markkinoilla ja lisännyt luottamusta sen tarjoamiin palveluihin. Yritys on vastannut kasvavaan kysyntään laajentamalla tiimiään kokeneilla asiantuntijoilla ja kehittämällä innovatiivisia ratkaisuja, kuten erityisen Fin­spection Appin.

Finspection App vie asiakaskokemuksen uudelle tasolle tarjoten myös asiakkaalle oman käyttöliittymän. Tarkastukset ja pätevöinnit hallinnoidaan täysin digitaalisesti, mikä mahdollistaa kustannustehokkaan ja nopean toiminnan asiakaskohteissa.

Finspectionin visio olla alan halutuin kumppani ei ole pelkkää sanahelinää. Yritys on jo laajentanut tänä vuonna akkreditoinnin pätevyysaluettaan kemikaalisäiliöihin, nestekaasulaitosten käyttöönottotarkastuksiin ja B-moduulin mukaiseen vaatimuksenmukaisuuden arviointiin. Finspection on saanut näille hyväksynnät Tukesilta sekä Työ- ja elinkeinoministeriöltä, mikä todistaa sen sitoutumisesta tarjota parasta mahdollista palvelua asiakkailleen. Lisäksi yrityksen kasvava tiimi ja uusi toimipiste Oulussa vahvistavat sen asemaa kotimaisena ja kansainvälisenä tarkastustoimijana. Finspection palvelee jo 10 henkilön voimin kotimaisissa ja kansainvälisissä projekteissa.

Henrik Asplund kattilatarkastusta tekemässä.

Jukka Reiman valvoo hitsausta.


Vahva yhteistyö Viafin Process Piping Oy:n kanssa

Yksi hienoista esimerkeistä Finspectionin laadusta ja luotettavuudesta on yhteistyö Viafin Process Piping Oy:n kanssa. Viafin Process Piping Oy, joka palvelee suomalaisen teollisuuden putkivalmistusta ja -asennusta sekä kunnossapitoa, on löytänyt Finspectionista arvokkaan kumppanin, joka vastaa sen tarpeisiin hitsaajien henkilöpätevöinneissä ja painelaitedirektiivin mukaisissa menetelmäkokeissa.

Timo Hirsimäki, Viafin Process Pipingin laatupäällikkö ja päähitsauskoordinaattori, kiittää Finspectionin joustavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Yhteistyö, joka alkoi elokuussa 2023, on muodostunut erittäin sujuvaksi, ja Finspectionin asiantuntemus sekä kyky reagoida nopeasti ja joustavasti on tehnyt vaikutuksen.

Finspectionin valtti on sen valtakunnallinen kattavuus ja ammattimaisuus, jotka vastaavat Viafinin tarpeita ympäri Suomea. Hirsimäen mukaan Finspection on osoittautunut ketteräksi palveluntoimittajaksi, jonka kanssa yhteistyö on sujunut moitteettomasti. Viafinin kokemus vahvistaa Finspectionin kyvyn tarjota laadukkaita palveluita nopeasti ja tehokkaasti, mikä on elintärkeää ketterälle yritykselle.

Finspectionin kasvu on esimerkki siitä, miten vahva asiantuntemus, kotimaisuuden arvostus ja innovatiiviset ratkaisut voivat yhdessä muodostaa perustan menestyvälle yritystoiminnalle. Sen matka alansa kärkeä kohti jatkuu, ja se on valmis vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin tarjoamalla luotettavia ja korkealaatuisia tarkastuspalveluita.


Vasemmalta Timo Ojanperä, Jukka Reiman ja Henrik Asplund.

Finspectionin palveluvalikoima on laaja:
– Painelaitteiden määräaikaistarkastukset
– Nestekaasulaitosten käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset
– Kemikaalisäiliöiden suunnitelma- ja rakennetarkastukset
– Painelaitteiden korjaus- ja muutostöiden vaatimustenmukaisuuden arviointi
– Painelaitedirektiivin mukainen vaatimustenmukaisuuden arviointi moduulien A2, B, F ja G mukaisesti
– Painelaitedirektiivin mukaiset hitsauksen henkilö- ja menetelmäpätevöinnit
– ASME AIA -tarkastuspalvelut

www.finspection.fi