Ohjelmistoyritys CADMATIC kasvoi yli 40 % – liikevaihto ylsi 28,1 miljoonaan euroon

Suomalainen ohjelmistoyritys CADMATIC saavutti erittäin vahvat kasvu- ja liikevaihtoluvut vuonna 2019. 43 %:n kasvu sai aikaan ennätyksellisen yli 28,1 miljoonan euron liikevaihdon ja yrityksen työntekijämäärä on kasvanut tämän hetkiseen lähes 230:een.

Viimeiset vuodet ovat olleet CADMA­TICille nopean kasvun aikaa. Vuodesta 2015 toiminta on yli kolminkertaistunut eri näkökulmista tarkasteltuna. Viime vuonna CADMATIC noteerattiinkin alan tutkimuksissa yhdeksi menestyneimmistä ja kannattavammista ohjelmistoalan yrityksistä Suomessa.

Vuoden 2019 kasvusta marine- eli laivanrakennustoimialan kasvu oli 30 % ja vastaavasti prosessiteollisuuden kasvu peräti 61 %. Liikevaihdosta 80 % tuli viennistä, ja ohjelmistoja toimitettiin 55 maahan. Suurimpia vientimaita viime vuonna olivat Hollanti, Saksa ja Japani. 

Elokuussa 2019 CADMATIC osti kotkalaisen ohjelmistoyhtiö Kymdata Oy:n, joka on erikoistunut teollisuuden sähkö- ja automaatiosuunnitteluohjelmistoihin sekä rakennusteollisuuden ohjelmistoihin. CADMATICin tuotetarjonta laajeni strategisesti ja uusien sähkö- ja automaatiosuunnitteluohjelmistojen vienti kansainvälisille markkinoille aloitettiin heti syksyllä. Suomessa nämä ohjelmistot ovat jo markkinajohtaja. Kaupan jälkeen CADMATICin liiketoiminta jaettiin kolmeen asiakassegmenttiin: laivanrakennus ja offshoreteollisuus, prosessi- ja muu teollisuus sekä rakentaminen.

”Panostamme vahvasti tuotekehitykseen, uusiin teknologioihin sekä digitaalisiin ja virtuaalisiin toimintamalleihin. Vuosien saatossa olemme tuoneet markkinoille useita innovaatioita ensimmäisenä maailmassa. Satsauksemme on kantanut hedelmää ja uskomme sen jatkuvan edelleen. CADMATICin tuotekehitysresurssien määrä onkin yli kaksinkertaistunut Suomessa vuodesta 2018”, sanoo CADMATICin toimitusjohtaja Jukka Rantala.

Osaavat resurssit ovat CADMATICin voimavara ja viime vuonna yritys päätti tukea tekniikan opetusta lahjoittamalla puolikkaan professuurin Turun Yliopiston teknilliseen tiedekuntaan.

”Jatkamme rekrytointejamme suunnitelmiemme mukaan, vaikka lyhyellä tähtäimellä koronaviruksen leviäminen näkyy varmasti meidänkin toiminnassamme. Palkkaamme myös kesätyöntekijöitä alkuperäisen suunnitelmamme mukaisesti, vaikka työ tuleekin tapahtumaan pitkälti etätyönä ja luo omat haasteensa työnohjaukseen”, Rantala toteaa.

Kesäkuussa 2019 CADMATICin omistuspohjaa laajennettiin. Sampon tytäryhtiö Mandatum Life tuli vajaan 17 %:n osuudella CADMATICin osakkaaksi. 

INFO

Jukka Rantala

puh. +358 40 5287130

jukka.rantala@cadmatic.com