Varmista yrityksesi tuloskunto haastavassa markkinatilanteessa

Kuluva vuosi on tuonut mukanaan tilanteita, joita kukaan ei osannut ennakoida. Monelle sen vaikutukset ovat olleet isoja niin henkilökohtaisella tasolla kuin yrityksenkin näkökulmasta. Todennäköisimmin tilanteesta voittajina selviävät ne yritykset, jotka pystyvät varmistamaan toimintansa tehokkuuden joka osa-alueella.

Muutoksen vuosi
Keväällä oli korona juuri nousemassa huippuunsa ja keskusteluja vallitsi suuri epätietoisuus siitä, miten asiat etenevät ja mitä tapahtuu. Ne jotka pystyivät, siirtyivät etätöihin ja muiden osalta mietittiin kuumeisesti tapoja pienentää koronariskiä, porrastettiin ruokailuja ja taukoja, pidettiin etäisyyttä.
Nyt ollaan tilanteessa, jossa takana voisi sanoa olleen seesteinen kesä, tartuntoja vähän ja ihmisten elämä kutakuinkin vanhalla mallilla. Ollaan kuitenkin menossa taas kohti nousevia tartuntakäyriä ja mietitään, mitä loppuvuosi tuo tullessaan.
Varmaa ainakin on, että kuluva vuosi jää ihmisille mieliin. Vastaavaa ei suurin osa ihmisistä ole koskaan kokenut, eikä toivottavasti enää koekaan. Kyseessä on myös muutoksen vuosi, monella se on voinut tarkoittaa pahimmillaan lähimmäisen menetystä, osalle työpaikan menetystä, joillekin jotain muuta.

Kannattavuus ja tuloskunto
Yrityksen näkökulmasta oleellista on kuitenkin säilyttää tuloskunto ja kannattavuus. Vain siten voidaan turvata työpaikat ja yrityksen jatko. Yrityksellä ei siis ole varaa menettää kannattavuuttaan, ainakaan kovin pitkäksi aikaa.
Kannattavuutta on haettu yrityksissä lomautuksilla, irtisanomisilla ja monilla muilla keinoilla. Kaikkea turhaa on karsittu. Mutta mistä tiedät, mikä kaikki on turhaa ja mistä voidaan karsia? Jos nyt lomautan, montako henkilöä voin lomauttaa, tai jos irtisanon, mikä on tilanne kuukauden päästä? Tarvitaan tietoa, parasta arvausta tulevasta sekä ennakointia ja kustannustehokkuutta.
Tarjouskannasta saadaan ennustetta tulevaan myyntiin ja sitä kautta tuotantoon tai projekteihin. Tuotantoa ja projekteja voidaan ennustaa tuotannon- ja projektinhallinnan työkaluilla. Kannattavuus syntyy, kun voidaan seurata miten työt ja projektit ovat edenneet sekä mistä kannattaa ostaa ja milloin. Kannattavuus tulee myös tehokkaista työtavoista: ei tehdä turhaa työtä, siirrellä tietoja paikasta toiseen tai excelöidä. Tehokkuutta saadaan myös, kun jokainen työntekijä tietää, mitä pitää tehdä ja mistä hän saa tarvitsemansa materiaalit, työohjeet, piirustukset tai muut työhön liittyvät asiat. Tällöin aika ja kannattavuus eivät huku tehottomiin toimintatapoihin.
Pidempään jatkuessaan tilanne on monelle yritykselle kestämätön, mutta varmistamalla toimintatapojesi tehokkuuden, parannat huomattavasti yrityksesi mahdollisuuksia selvitä tilanteesta kuivin jaloin. Tuloskunnon varmistaminen vaatii tuekseen hyvän toiminnanohjausjärjestelmän. Tällainen on esimerkiksi Admicomin tarjoama Adminet, joka tehostaa toimintatapoja sekä antaa ennakoitavuutta ja tietoa päätösten tueksi.

INFO

Admicom Finland Oy
Jarmo Räihä
puh. 050 599 4104
jarmo.raiha@admicom.fi
www.admicom.fi