Hexagon puolittaa laaduntarkastussyklit ja mahdollistaa joustavan valmistuksen
PRESTO-robottitarkastussolun avulla

Hexagon lanseeraa täysin integroidun automatisoidun robottitarkastussolun PRESTOn, joka toimittaa laatutiedot valmistajille nopeammin.

Hexagonin Manufacturing Intelligence -osasto on lanseerannut uuden automaattisen PRESTO-robottitarkastussolun, jonka avulla valmistajat voivat lyhentää laaduntarkastusaikoja, parantaa tehokkuutta ja sujuvoittaa työnkulkuja. ­PRESTO auttaa asiakkaita, kuten autonvalmistajia, selviytymään markkinoiden dynaamisista vaatimuksista – kuten siirtymisestä sähköiseen liikkuvuuteen – lisäämällä mittaustehoa ja siten lyhentämällä markkinoilletuloaikaa.

Ratkaisu perustuu Hexagonin johtavaan HxGN Robotic Automation -ohjelmistoon, joka on tukenut autoalaa epävarmoilla markkinoilla ja integroinut Hexagonin uusimman 3D-skannauksen sekä absoluuttisen asemointitekniikan ja ohjelmiston yhdeksi kokonaisratkaisuksi. Valmistajilla ei ole varaa uudistaa koko tuotantolinjaa sähköajoneuvojen rakentamiseen polttomoottorien sijaan tai määrittää toimittajan tekemää auton oven tarkastusta. PRESTOn avulla yritys voi mukauttaa laaduntarkastusta dynaamisena ja ennalta arvaamattomana aikana sekä mahdollistaa suurempien osien pienemmän erätuotannon tulevaisuudessa.

PRESTO mahdollistaa kattavan tarkastuksen kokonaispakettina ja hyödyntää alan parhaita 3D-laserskannaustekniikoita varmistaen, että kaikki pinnat, myös voimakkaasti heijastavat materiaalit, voidaan helposti tarkastaa. Se on suunniteltu mahdollistamaan automatisoitujen tarkastusten tulevaisuus seuraavilla ominaisuuksilla:
• Lyhyempi tarkastusaika: Verrattuna muihin markkinoilla oleviin ratkaisuihin PRESTO ei edellytä minkään osan erikoisvalmisteluja tarkastusta varten eikä jälkipuhdistusta. Automatisoitu robottisolu on myös nopea ja helppo määrittää, mikä tarkoittaa, että kokonaisaikaa osan, kuten auton oven, tarkastamiseen voidaan vähentää jopa puolella. PRESTO myös käsittelee tietoja reaaliaikaisesti, minkä ansiosta insinöörit pääsevät tietoihin nopeasti eikä heidän tarvitse odottaa tietojen jälkikäsittelyä osan skannaamisen jälkeen.
• Tuotteen elinkaaren optimointi: PRESTO yhdistää tarkastuksen valmistajan muuhun ekosysteemiin. PRESTO voidaan ohjelmoida täysin offline-tilassa solun digitaalisella kaksosella. Tämän ansiosta ohjelmoija voi edetä laaduntarkastusjärjestelyissä mittauksen aikana, mikä takaa mahdollisimman tehokkaan laitteiston ja sijoitetun pääoman tuoton. Tarkastuksesta saatuja tietoja voidaan myös verrata digitaaliseen kaksoseen, mikä varmistaa, että suunnitelma vastaa todellisuutta.
• Helpottaa laaduntarkastusta: PRESTO vaatii vain vähän määrityksiä, automatisoi prosessin ja on yhtä helppokäyttöinen kuin älypuhelin. Järjestelmä on suunniteltu myös pätevien ammattilaisten käyttöön ilman robotiikan asiantuntemusta, mikä tarjoaa valmistajille turvallisemman ja tehokkaamman ympäristön. Tämä auttaa valmistajia, joilla on pulaa osaajista, sillä robotti-insinöörit voidaan nyt vapauttaa suorittamaan enemmän lisäarvoa tuovia tehtäviä. Järjestelmä on äärimmäisen nopea ja helppo asentaa, joten se on helppo säätää eri erien, osien tai ajoneuvojen tarkastamiseksi jaetulla kokoonpanolinjalla. Tämä tarjoaa verratonta joustavuutta.  
• Parempaa turvallisuutta: Tämä robottisolu on rakennettu turvallisuutta ajatellen. Läpinäkyvät seinät varmistavat, että muut tehtaassa työskentelevät näkevät turvallisesti, mitä tapahtuu, ja siirrettävän työaseman avulla käyttäjä voi vapaasti valita oikean etäisyyden valvoakseen tarkastusta turvallisesti.
 
Hexagonin Automated Solutions johtaja Nicolas Lachaud-Bandres sanoo: ”Useimmat valmistajat, joiden kanssa keskustelemme, haluavat automatisoida tarkastusprosessin. Järjestelmät ovat kuitenkin usein monimutkaisia ja kalliita, ja niiden käyttö vaatii robotiikan asiantuntijaa, mikä on erityisen vaikeaa aikana, jolloin sektorilla on osaamis- ja työvoimapulaa.”

”Hexagonin missiona on tarjota valmistajille nopea pääsy kriittisiin laatutietoihin. Mielestämme tämä tarkastusten automatisoinnin este on poistettava. Siksi olemme luoneet PRESTO-ratkaisun, joka mahdollistaa automatisoidun tarkastuksen tulevaisuuden tuomalla sen suurten OEM-valmistajien ja kaikkien heidän toimittajiensa saataville. Se on käyttövalmis ratkaisu, joka on helppo asentaa, ottaa käyttöön ja käyttää ja joka voi auttaa valmistajia lyhentämään tarkastusaikaa ja -kustannuksia ilman robotiikan asiantuntemusta joka kerta, kun jotain muuttuu.”

”Nykypäivän valmistajat kohtaavat valtavia haasteita kokonaisten teollisuudenalojen muuttuessa. Esimerkiksi autonvalmistajat kohtaavat suurimman siirtymänsä yli sataan vuoteen. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi niiden on integroitava uusia teknologioita, parannettava ketteryyttä ja tehokkuutta sekä tarjottava seuraavan sukupolven älykkäitä, liitettäviä sähköajoneuvoja. PRESTOn avulla he voivat automatisoida prosesseja, parantaa laadunvalvontaa ja lopulta lyhentää markkinoilletuloaikaa.”

PRESTO on nyt saatavilla.
Lisätietoja yrityksille on osoitteessa
https://hexagon.com/Products/PRESTO
Linkki videoon:

Tietoa Hexagonista
Hexagon on digitaalisten kuvausratkaisujen, kuten anturien, ohjelmistojen ja autonomia­tek­niikoiden maailmanlaajuinen johtaja. Hexagon pyrkii datan avulla parantamaan tehokkuutta, tuottavuutta, laatua ja turvallisuutta kaikissa teollisuus-, valmistus-, infrastuktuuri-, julkisen sektorin ja liikkuvuussovelluksissa.
Yrityksen teknologia muuttaa tuotantoa ja ihmiskeskeisiä ekosysteemejä parantamalla niiden yhteyksiä ja autonomisuutta skaalattavaa ja kestävää tulevaisuutta varten. Hexagonin ­Manufacturing Intelligence -osasto tarjoaa ratkaisuja, jotka tekevät valmistuksesta älykkäämpää hyödyntämällä suunnittelu-, tuotanto- ja metrologiatietoja. Lue lisää osoitteessa hexagon.com/mi

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) -yrityksellä on arviolta 24 000 työntekijää 50 eri maassa, ja sen liikevaihto on noin 5,2 miljardia euroa. Lue lisää osoitteessa hexagon.com ja seuraa tunnuksella @HexagonAB