Prima Powerin pilvipalvelu mahdollistaa tarjouksen ja tilauksen tekemisen sekunneissa

DIMECCin johtamassa InDEx-ohjelmassa kehitetään tulevaisuuden tehtaan ratkaisuja.

Prima Power digitalisoi konepajojen tilaus- ja tuotannonsuunnitteluprosesseja. DIMECCin johtamassa InDEx-ohjelmassa (Industrial Data Excellence) Prima Power on kehittänyt levymetallituotevalmistajille Cloud Manufacturing -ratkaisun, joka digitalisoi tarjouslaskennan ja tuotannon suunnittelun. Tekoälypohjainen ratkaisu automatisoi aikaisemmin manuaalisesti tehdyn työvaiheen ja lyhentää tarjouksen tekoajan jopa sekunteihin.

”Cloud Manufacturing on SaaS-pohjainen ohjelmistotuote, joka hyödyntää uusimpia tekoäly- ja koneoppimismenetelmiä, joilla levytuotteiden komponentit ja ominaispiirteet luokitellaan hinnoittelua ja valmistusta varten. Cloud Manufacturing -ohjelmisto mahdollistaa automaattisen hinnoittelun, valmistusmääräysten generoinnin ja tilauksen etenemisen seurannan”, sanoo Valeria Boldosova, Prima Powerin digitaalisten ratkaisujen ja strategian kehittäjä. Uuden alustan avulla toimitusajat lyhenevät, kustannukset alenevat ja aikaa säästyy.Cloud Manufacturing -ratkaisu hyödyntää uusimpia tekoäly- ja koneoppimismenetelmiä, joiden avulla säästetään asiakkaan aikaa. Kuva: Prima Power


Tulevaisuus rakentuu yhteistyönä

Prima Power tekee Cloud Manufacturing -ratkaisun kehittämisessä tiivistä yhteistyötä pilottiasiakkaina toimivien HT Laserin ja Elekmerkin kanssa, jotka ovat toimineet testaajina ja palautteen antajina. Tietoturvaratkaisujen kehittämisessä ovat olleet mukana Vaasan yliopiston ja Jyväskylän yliopiston sopimusoikeuden ja kyberturvallisuuden asiantuntijat.

”InDEx-ohjelma tarjoaa Prima Powerille ainutlaatuisia mahdollisuuksia. Jaamme omaa osaamistamme muiden ekosysteemin teollisuuskumppaneiden kanssa, opimme asiakkailta, tutkimuslaitoksilta sekä pk-yrityksiltä ja luomme yhdessä tulevaisuuden tehtaan ratkaisuja”, toteaa Valeria Boldosova.


InDEx-ohjelma digitalisoi teollisuutta

InDEx-ohjelma keskittyy digitalisoimaan Suomen teollisuutta ja rakentamaan datayhteisöä sekä yhteistä data-alustaa. Ohjelmaan osallistuvat Konecranes, Danfoss, Elekmerk, Fastems, HT Laser, Prima Power, Raute ja TietoEVRY. Akateemisia kumppaneita ovat Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja VTT. InDEx-ohjelman rahoittavat Business Finland ja ohjelmaan osallistuvat yritykset yhdessä. Se on Intelligent Industry -ekosysteemin kehityshanke.

TkT Seppo Tikkanen
InDEx-ohjelman ohjelmapäällikkö
puh. +358 (0)40 840 2780
seppo.tikkanen@dimecc.com

DIMECC Oy yhdistää Suomen valmistavan ja digitaalisen teollisuuden sekä akateemisen tutkimuksen parhaat voimat.

Prima Power tarjoaa joustavia valmistusjärjestelmiä tuotannon optimoimiseksi.
Kuva: Prima Power