Tuoteuudistuksia työkaluautomaatioon sekä Manufacturing Management Software -ohjaukseen Fastemsilta

Uusia ominaisuuksia Fastemsin Gantry Tool Storage -työkaluvarastojärjestelmään (GTS) ja Manufacturing Management Software -ohjelmistoon (MMS). Valmistustehokkuus lisääntyy, työergonomia kohenee ja kokonaisvaltainen käyttökokemus paranee. Erityisesti MMS-ohjatun joustavan valmistusjärjestelmän (FMS) ja uudistetun GTS:n avulla voidaan saavuttaa jopa yli 95 prosentin käyttöaste järjestelmään liitetyille työstökoneille.

Keskitetyssä työkalujärjestelmässä on jopa 4 000 työkalun varasto, josta robotit hakevat ja tuovat oikea-aikaisesti oikeat työkalut yksittäisille työstökoneille. MMS ohjaa automaattisesti työkalujen koordinointia NC-ohjelmien aikatauluvaatimusten ja työkalun ajantasaisen elinkaaritiedon perusteella.

GTS-järjestelmä mahdollistaa työkalujen jakamisen työstökoneiden välillä minimoiden sisartyökalujen määrää. Tämä synnyttää merkittävää säästöä työkalukuluissa sekä minimoi operaattorin osuutta työkaluvaihdoissa. Aikaa vapautuu manuaalisesta työstä sekä virhemahdollisuudet vähenevät. Työkalujen tehokas jakaminen ­koneiden välillä mahdollistaa myös koneiden työkalumakasiinin koon pienentämisen. ­Uuden muotoilun myötä asennusaika on lyhentynyt ja laitteistokulut ovat matalammat kuin aiemmin.

MMS-ohjausta on kehitetty entistä käyttäjäystävälliseen suuntaan. Parannusta on nopeampi työkalun tiedonetsintätoiminto, parempi näkymä NC-ohjelmiin ja nopeampi reagointi yllättäviin konepysähdyksiin liittyen.

Fastemsin työkalunhallintatuotteet mahdollistavat työkalujen asetusten valmistelun etukäteen ja keskitetysti, työkalujen jakamisen koneiden välillä ja 24/7-valmistamisen sekä estävät työkalujen väärinlataamisesta johtuvat susitukset ja koneiden tarpeettomat pysähtymiset. Etuja ovat myös pienempi investointikustannus ja lyhyempi takaisinmaksuaika. Työkaluautomaatio on lisättävissä FMS-järjestelmään myöhemminkin, kun alkuperäisen investoinnin yhteydessä asia on huomioitu.

Fastems järjestää 4.11.2020 ilmaisen vir­tuaa­liseminaarin “Productivity Beyond Machine Tending”, jossa esitellään tarkemmin uudistuneet ominaisuudet sekä yleisesti Fastemsin työkaluautomaation edut ja hyödyt valmistuksessa. Lisäksi virtuaaliseminaarissa käsitellään, kuinka vähentää viivettä, eliminoida virheet, maksimoida turvallisuus ja ergonomia. Seminaarissa on myös useita muita esityksiä modernin tehdasautomaation ympärillä olevista teemoista sekä sinulla on mahdollisuus esittää kysymyksiä esitysten yhteydessä. Tapahtumaan voi ilmoittautua Fastemsin verkkosivujen kautta: https://www.fastems.com/event/seminar-productivity-beyond/.

Fastems lyhyesti
Vuonna 1901 perustettu Fastems toimittaa älykkäitä tehdasautomaatioratkaisuja, jotka auttavat metallituotteiden valmistajia nostamaan tuottavuuttaan. Ainutlaatuiseksi ­ Fastemsin tekee alan johtava ohjelmisto sekä kyky integroida mitkä tahansa maailman työstökoneista yhdeksi kokonaisuudeksi – yhdistettynä laajaan tarjoamaan ja vuosikymmenien kokemukseen. Fastemsin tavoitteena on rakentaa maailmaa, jossa valmistava teollisuus on yksi kansakuntien menestyksen kulmakivistä ja kestävän hyvinvoinnin lähde. ­Fastems on toimittanut yli 4 000 asennettua järjestelmää päämarkkinoilleen Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.

 

INFO

Fastems
Sami Pohjolainen
Product Manager
Tel. +358 40 570 2728
sami.pohjolainen@fastems.com
Matti Nenonen
Sales Manager
Tel. +358 50 579 7521
matti.nenonen@fastems.com