Lautexille uusinta Lean-taivutusteknologiaa Salvagninilta

Tämän vuoden alusta on Lautexin Nummelan tehtaalla otettu käyttöön Suomen ensimmäinen Salvagninin P4Lean-3216-taivutusautomaattisolu, joka on varustettu HPT-panostus- ja poistopöydällä. Koneella taivutetaan mm. Lautexin patentoimia uuden sukupolven ohuita, itsekantavia sekä liitoksesta avautuvia Sandwich-paneeleita, joiden taivutusprofiilissa on mm. vaativia off-set-kantin jälkeisiä geometrioita. Kone vahvistaa selkeästi myös yrityksen tehokkuutta ja kapasiteettia levytöiden alihankkijana, sillä tämä erittäin korkealla teknologialla varustettu uutuus on Pohjoismaiden suurin Lean-malliperheen Salvagnini-taivutusautomaatti. Salvagnini mahdollisti Lautexin tuotesuunnitteluun uusia geometrioita ja kone nopeutti merkittävästi valmistusprosessia – tietyissä osissa jopa viisinkertaisesti.

Pari vuotta sitten Oy Lautex Ab:n siirryttyä Teknoma Oy:n omistukseen yritys on kokenut merkittävän kurssimuutoksen, jonka myötä Lautexissa puhaltavat tätä nykyä varsin suotuisat tuulet. Toimitusjohtaja Arvid Segercrantz linjaa omistajavaihdoksen vaikutukset seuraavasti: – Lautex oli edennyt useamman vuoden ennen omistuspohjan muutosta samoin opein. Pysyäksemme toimialallamme maailman kärkitoimijoiden joukossa, edellytti se isoja muutoksia lähes kaikkeen: johtamiseen, organisaatioon ja tuotantoon. Nämä muutokset vaativat pääomapanostuksia, jotka mahdollistuivat Teknoma Oy:n tultua Lautexin omistajaksi. Nyt yrityksen tase ja kassa ovat terveellä pohjalla ja tuotantoon panostaminen näkyy investointeina.
Pitkään Lautexin palveluksessa työskennellyt tuotantojohtaja Ari Ågren näkee uuden omistajapohjan mukanaan tuomat muutokset positiivisina. – Teknoma toi mukanaan uusia ideoita. Muun muassa tuotannon layout-muutoksilla on saatu lisää tehokkuutta ja kun pääomaa saatiin lisää, pystytään myös hankkimaan uusinta tekniikkaa tuotantoamme tehostamaan. Teknoman tulolla on ollut pelkästään positiivinen vaikutus toimintaamme.

Tuotteita laiva- ja rakennus-teollisuudelle sekä alihankintaa
Oy Lautex Ab valmistaa ja markkinoi metallisia alakattoja sekä talonrakennus- että laivanrakennusteollisuudelle. Lautex toimii myös teollisuuden alihankkijana. – Oma laaja tuotevalikoimamme kattaa vaativatkin tarpeet. Tuotteistamme löytyvät paneeli-, säle-, kasetti- sekä ritiläkatot täydellisinä alakattojärjestelminä. Valmistamme alakattoihin myös asiakkaan yksilöimiä erikoisosia, kertoo Segercrantz.
Laivanrakennusteollisuuden asiakkaat muodostavat 2/3-osan Lautexin noin 7 M€ liikevaihdosta ja vientiin 55 työntekijän saattelemana päätyy noin puolet tuotannosta.

Lean-taivutussolu
Yhden ison teknologialoikan Lautex otti vuoden alussa hankittuaan tuotantoonsa Pohjoismaiden suurimman Lean-mallisen Salvagnini-taivutusautomaatin. Salvagninin P4Lean-3216-mallinen taivutusautomaatti on uuden hydraulikoneettoman P4Lean-tuoteperheen 3200 mm kanttipituuden kokoluokassa ensimmäinen toimitus Suomeen. Materiaalivahvuudet käsittelyyn uudella P4-Leanilla ovat teräksellä 3.2 mm, ruostumattomalla teräksellä 2,5 mm ja alumiinilla 4 mm asti.
Taivutusautomaattisolu on varustettu HPT-panostus- ja poistopöydällä, joka on joustava tapa toteuttaa Lean-tuotannon solu. Salvagninin patentoima taivutusautomaatin MAC-ominaisuus (Material Adaptive Compensation) mittaa jokaisen aihion taivutussyklin aikana materiaalin erilaisuuksista johtuvaa takaisinjouston muutosta ja korjaa kulman kerralla oikeaksi, joten Lautexin laadunvarmistusta on osittain rakennettuna myös itse taivutusprosessin sisällä.

Monipuolisempia taivutusgeometrioita
Investointiprojektin yksi tärkeimpiä lähtökohtia oli saavuttaa myös uudentyyppisiä mahdollisuuksia taivutusgeometrioissa niin kanttimuotojen kuin kappaleen dimensioiden osalta. Lautexille kriittisiä geometrioita on kapean sauman mahdollistama ohut ja lyhyt off-set-kantti sekä erilaiset avoimet suljetut profiilit, joiden tekemiseen Salvagninin patentoima tarkka Direct Drive -voimantuotto ja taivutussiiven hallinta soveltuvat täysin vakio-ominaisuuksillaan.

Industry 4.0 käytössä
Taivutusautomaatin ohjauksessa ja ohjelmistopaketissa on käytössä paljon Industry 4.0 -ympäristön ominaisuuksia. Vasteaikaa ja tarpeetonta huoltohenkilöstön liikkumistarvetta vähentää ohjauksen etäyhteysliitäntä, joka on kehitetty nopeaa tehtaan huoltodiagnostiikkaa varten. Salvagnini Skandinavia tarjoaa paikallista huoltopalvelua kolmen huoltoteknikon voimin sekä tarvittaessa FredBest-asiakaspalvelun avustamana. Fredko Group vastaa Salvagninin myynnistä niin Suomessa kuin Virossa.

Nopeutta ja uusia mahdollisuuksia
– Salvagnini tuo tuotantoomme tehokkuutta ja sillä pystyy valmistamaan sellaiset tuotteet, mitä asiakkaamme tarvitsevat. Yksi vahvuuksistamme on ehdottomasti oma suunnittelumme, joka yhdessä asiakkaan kanssa kehittää heidän tuotteitaan. Salvagnini tuo monipuolisuudellaan mahdollisuuksia entistä vaativampien särmäyksien toteuttamiseen, mikä luo uusia mahdollisuuksia myös suunnitteluumme ja näin pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin, arvioi Segercrantz.
Ågrenin mukaan myös tuotteiden läpimenoajat nopeutuivat Salvagninin myötä merkittävästi. – Ensinnäkin asetusajat lyhenivät oleellisesti, aiemmin profiloiduissa tuotteissa jopa 16 tuntia kestäneet esivalmistelut ja rullamuovausajo tapahtuvat nyt saman tuotantoerän osalta Salvagninilla tunnissa. Myös valmistusnopeus on kasvanut särmäreihin verrattuna, parhaimmillaan jopa viisinkertaisesti aiempaan verrattuna. Niin ikään säästöjä saavutetaan henkilöstökuluissa sekä joustavammalla työn kierrolla, kun nyt Salvagninilla automaattisesti taivutettavat tuotteet valmistettiin aiemmin käsipareja vaativilla särmäreillä ja erityisosaajien rullamuovauskoneilla.
Segercrantzin mukaan Salvagninin P4Lean-3216-taivutusautomaatti vastaa erittäin hyvin Lautexin piensarjatuotannon tarpeisiin. – Valmistuserämme ovat pääsääntöisesti 1–100 kpl ja suurin osa näistä ovat asiakastarpeen mukaan räätälöityjä tuotteita. Salvagninin lyhyet asetusajat yhdistettynä sen nopeuteen ja korkean teknologian mahdollistaviin haastaviin särmäyksiin vastaa erinomaisesti näihin tarpeisiin.

Myös alihankintatöihin 
uutta potkua
– Salvagninin myötä pystymme myös alihankkijana palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin. Tämän Salvagnini P4Lean-3216 -taivutusautomaatin pöydällä mahtuu pyörähtämään 3,5 metrin levyaihio ja koneella voi taivutella levyjä aina 3,2 metriin saakka. Koneen tarkkuus, nopeus ja materiaalin mukaiset korjaukset kerta-ajolla nostavat valmistuksen kustannustehokkuuden aivan uudelle tasolle, jopa pohjoismaisessa mittakaavassa mitattuna. Kannattaakin olla ehdottomasti yhteydessä meihin, niin arvioidaan yhdessä miten uusi Salvagnini yhdistettynä Lautexin kokonaisvaltaiseen valmistusprosessiin aina pintakäsittelyä myöten voisi parantaa teidän tuotteidenne valmistuksen kilpailukykyä. Salvagnini jauhaa ahkerasti yhtenä tuotantomme ydinkoneena, mutta koneella on vielä kapasiteettia vuorotöinä hyödynnettynä myös alihankintatöille. Tilaa 10 000 m2:n toimitiloissamme on vielä runsaasti uusillekin asiak-kaille, vinkkaa Segercrantz.

INFO
Oy Lautex Ab, puh. 09 2248 810
Arvid Segercrantz, toimitusjohtaja
puh. 040 703 6199 • www.lautex.com