Uransorvausterien valikoimalaajennus vastaa tarpeeseen koneistaa pieniä tiivistysripoja HRSA-materiaaleihin

Sandvik Coromant tuo CoroCut® 1–2 -valikoimaansa uusia, kapeampia uransorvausteriä

Sandvik Coromant laajentaa suosittujen täyskovametallisten ja CBN-kärkisten ­CoroCut® 1–2 -uransorvausterien valikoimaansa erityisesti tiivistysripojen koneistukseen kuumalujiin superseoksiin suunnatuilla terillä. Teriä on ollut saatavana
2 mm:n (0.079 in) leveytenä, mutta nyt yhtiö vastaa markkinoiden tarpeisiin lisäämällä valikoimaan 1.5 mm (0.059 in) leveän terän. Se vastaa ilmailumoottoreiden pienten tiivisteripojen koneistushaasteisiin tarjoamalla terän ympärille lisätilaa, jota luotettava koneistus edellyttää.
Urista ja taskuista muodostuvat tiivisterivat toimivat kaasueristeenä turbiinin pyörivien ja ei-pyörivien osien välissä. Tiivisterivat koneistetaan kuumalujista superseoksista (HRSA), koska niiden on kestettävä äärimmäisiä lämpötiloja ja paine-eroja.
Tukevat ja tarkat CoroCut 1–2 -uransorvaustyökalut tarjoavat hyvän lastunhallinnan ja prosessivarmuuden, mikä on äärimmäisen tärkeää näiden kriittisten muotojen koneistuksessa. Uutta 1.5 mm (0.059 in) leveää CoroCut 1–2 -terää pienten tiivistys­ripojen koneistukseen saa RO-geometriana ja kolmena laatuna: GC1105, GC1125 ja S05F. Koeteltu geometria ja laatuvalikoima takaavat tehokkaan lastunmuodostuksen, koneistuksen luotettavuuden ja erinomaisen pinnankarheuden, ja patentoitu CoroCut-kiskokiinnitys varmistaa puolestaan teräkiinnityksen varmuuden.
”Kehähiotuissa täyskovametallisissa terissä on terävät särmät, ja ne takaavat tarkat toleranssit”, toteaa Sandvik Coromantin katkaisusta ja uransorvauksesta vastaava tuotepäällikkö Jenny Claus. ”Niillä voidaan koneistaa entistäkin pienisäteisempiä profiileja oikealla profiilin leveydellä.”
Muotosorvaus epälineaarisella työstöradalla CoroCut 1–2 -terillä pistosorvauksen sijaan tehostaa lastunhallintaa ja takaa terän tasaisemman kulumisen sekä pienemmän työkappaleeseen kohdistuvan rasituksen, mikä on kriittistä koneistettaessa ilmailumoottoreiden komponentteja. Muotosorvauksessa epälineaarisella työstöradalla käytetään koko teräsärmää ja terän ja työkappaleen välinen kosketuskohta muuttuu jatkuvasti. Menetelmällä on useita etuja: parempi tuottavuus, prosessivarmuus ja terän kestoikä sekä pienempi ylimenojen määrä. Kaikkia uusia CoroCut 1–2 -teriä saa vakiotyökaluina suoraan varastosta.
Uutta ovat myös päivitetyt CoroTurn® SL70 -teräpäät, jotka sopivat molemmille teräleveyksille ja täydentävät nykyistä modulaarityökalujen valikoimaa. CoroTurn SL70 -teräpäistä ja Coromant Capto® -liitäntäkappaleista pystyy kokoamaan työkalukokoonpanot suihkumoottoreiden, kaasuturbiinien kiekkojen, roottoreiden ja akseleiden yleisimpiin taskujen ja muiden muotojen sorvaustöihin. Tarkat nestesuuttimet ovat vakiona.
Vaikka CoroCut 1–2 -uransorvaustyökalut on optimoitu HRSA-materiaalien koneistukseen, ne toimivat hyvin myös teräksen ja ruostumattoman teräksen sorvauksessa.

INFO

www.sandvik.coromant.com/fi-fi/products/corocut_1-2