Yritysostot osa ITA Nordicin kasvustrategiaa

ITA Nordic on kasvanut viime vuodet voimakkaasti – sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Kasvustrategiansa mukaisesti yritys hakee myös uusia asiakkuuksia uusilta teollisuuden aloilta.


Veljekset Esko ja Pekka Matikainen perustivat ITA Nordicin vuonna 1980 palvelemaan paikallisen teollisuuden kunnossapitotarpeita. Tänä päivänä yrityksen omistavat Eskon pojat, Tommi ja Mikko Matikainen. Yritys toimi nimellä Imatran Työstöasennus ensimmäiset 34 vuotta. Asiakaskunnan kansainvälistyessä jouduttiin yritykselle pohtimaan sopivampaa nimeä. Koska ITA lyhennettä käytettiin jo tunnisteissa, päätettiin se ottaa myös osaksi yrityksen uutta nimeä, joka lanseerattiin vuonna 2014.

ITA Nordic työllistää tällä hetkellä 85 henkilöä ja sen liikevaihto 06/2023 päättyneellä tilikaudella oli noin 21,5 miljoonaa euroa. – Pyrimme jatkuvasti noin 10 % orgaaniseen ja kannattavaan kasvuun. Pidemmällä aikavälillä pyrimme lisäksi vastaavaan kasvuun myös mahdollisten yritysostojen avulla, kertoo liiketoimintajohtaja Jari Kärkkäinen ja jatkaa:
– Kasvustrategiamme mukaisesti haemme uusia asiakkuuksia meille uusilta teollisuuden aloilta. Kiinnostava on esimerkiksi puolustusvälineteollisuus tällä hetkellä.


Yritysostot osa kasvustrategiaa

ITA Nordic on perustettu Imatralla. Yrityksen kasvaessa 2000-luvun alkupuolella uusien suurempien tilojen perässä muutettiin Ruokolahdelle vuonna 2007. Vuonna 2009 ITA Nordic osti AA Fabrication Oy:n, jonka toiminta sulautettiin yhtiöön. 2019 ITA Nordic osti Carpino Oy:n Kurusta sekä 2021 Oy Maxell Ab:n Närpiöstä. Molemmat yksiköt toimivat ITA Nordic -nimellä.

– Yritysostot ovat osa ITA Nordicin kasvustrategiaa. Olemme kiinnostuneita yrityksistä, joilla on samanlainen selkeä käsitys tuotantoprosesseista, kuin meillä ja toiminta siten myös helposti integroitavissa osaksi ITA Nordicia. Kurussa ja Närpiössä toimitaan samalla filosofialla kuin Puntalassa, valaisee Kärkkäinen.
– Puntalassa palvellaan useita eri asiakasryhmiä, ja kappaleiden variaatiot ovat suurempia ja näin myös konekanta monipuolisempi. Närpiön tuotanto on kehitetty vain yhdentyyppisen tuotteen tehokkaaseen valmistukseen. Kurun tuotanto vastaavasti on tietyntyyppisten koneistettavien komponenttien valmistusta, avaa Kärkkäinen eri yksiköiden välisiä eroja.


Kolme selkää tuoteperhettä

ITA Nordicilla on kolme selkeää tuoteperhettä: erikoislujat kiinnitystarvikkeet, tarkkuusakselit ja hydrauliikan komponentit. ITA Nordic tarjoaa asiakkailleen myös koneistettavien komponenttien sarjavalmistusta ja niistä koostuvia kokoonpanoja. – Komponentit voivat olla pinta- tai lämpökäsiteltyjä. Laatudokumentointi onnistuu meiltä, ja kahden 3D-mittakoneen ansiosta voimme todentaa kaikki valmistamamme kappaleet. Sopimustuotteet toimitetaan pääosin varastosta lyhyellä toimitusajalla.

– Tuotantomme sarjakoot vaihtelevat aika lailla riippuen kappaleesta ja tarpeesta. Toimitamme vuositasolla noin puoli miljoonaa komponenttia. Pyrimme siihen, että tuotantoeräkoko olisi vähintään kymmeniä tunteja, sanoo Kärkkäinen.
– Koneistamme pääasiassa hiiliteräksiä, ruostumattoman eri seoksia sekä alumiineja. Jossain määrin valmistamme myös kuparista komponentteja sähkömoottoreihin. Volyymi meillä on ehdottomasti kuitenkin nuorrutusteräksissä. Koneistamme paljon myös valuja ja terästakeita. Karkeasti arvioiden käytämme vuodessa noin 5 000 tonnia terästä ja metalleja.


Hiilineutraaleja komponentteja maailmalle

– Toimitamme valmistamiamme komponentteja Eurooppaan ja Aasiaan. Viennin osuus prosentteina ei ole kovin merkittävä, mutta logististen kanavien luonti on jatkoa ajatellen tärkeää. Meillä on jatkuvasti myyntiprosessit Euroopassa käynnissä. Uskomme, että meillä on jatkossa paremmat myyntiargumentit kestävän kehityksen tiimoilta käytössä, kun toimitusketju aukeaa täällä Suomessa valmistetuista hiilineutraaleista komponenteista maailmalle. Tällä hetkellä omat päästömme ovat noin kolmannes teollisuuden keskiarvoon verrattuna.


Osaava henkilöstö yksi peruskivistä

– Henkilöstömme osaaminen on yksi kilpailukykymme peruskivistä. Yrityskulttuurissamme osaaminen ja osallistaminen ovat olleet korostuneesti yksiä elementeistä. Tästä syystä uudet rekrytoinnit pääsevät heti töihin niin sanotusti ”hands on”, ja he saavat työkavereiltaan heti tukea, jos tilanne prosessissa tulee eteen. Tämä malli omaksutaan, ja se siirtyy sitten eteenpäin. Seurauksena osaaminen tuotannossa säilyy ja kehittyy koko ajan, arvioi Kärkkäinen.
– Olemme saaneet hyvin rekrytoitua tarpeeseemme, mutta osaajista on isossa kuvassa pulaa – ja ammattilaisillehan löytyy aina töitä. Jos kiinnostaa elämä puhtaassa luonnossa Saimaan rannalla Kaakkois-Suomessa, Länsirannikolla tai Pirkanmaalla, niin hakemuksia voi laittaa rekry-kanavamme kautta nettisivuillamme.


Jatkuvaa kehitystä

– Investoimme tyypillisesti olemassa olevaan asiakastarpeeseen, sekä teemme tietysti korvausinvestointeja. Tällöin konekanta palvelee tehokkaimmin juuri oikeaa tarvetta. Tuotannossa tehdään jatkuvaa menetelmäkehitystä ja testataan uusia työkaluja, jotta saadaan kapasiteetista paras mahdollinen hyöty irti, sanoo Kärkkäinen.
– Tuotantomme perustuu pääasiassa automatisoituun (robotisoituun) tuotantoon. Tuotantoprosesseissa tehdään jatkuvaa kehitystyötä ja prosessia tehostetaan, jos löydetään kehityskohteita.
ITA Nordicin ISO 9001 ja ISO 14001 ovat auditoitu vuosittain DNV:n toimesta.
– Laaduntuottokykyyn yrityksessämme on investoitu vuosien varrella paljon. Tuotantomme on vahvasti laatuorientoitunut. Käytämme päivittäisessä toiminnassamme jo useita laatutyökaluja, vaikka asiakkaamme eivät niitä vaatisikaan.


Menestys tulee asiakkaiden menestyksestä

ITA Nordicin tuotanto pyörii tasaisella kuormalla kahdessa vuorossa.
– Tilauskantamme on vielä hyvä, mutta pientä varovaisuuden värinää on ilmassa. Ennusteet tulevasta ovat hiukan laskeneet, mutta ne ovat olleetkin melko korkealla.
– Hinnat ovat aina tiukat, koska ne tyypillisesti muodostuvat kustannusperusteisesti. Koronan jälkipyykin ja Ukrainan sodan tuomien kustannusten saaminen hintoihin on ollut hankalaa. Palkankorotukset alkavat vaikuttaa nyt myös kulupuolella. Tuskin raaka-ainepuolellakaan nähdään nopeasti hinnan alennuksia, vaikka kysynnässä tapahtuisikin muutoksia, miettii Kärkkäinen.
– Jos mietitään kokonaisuutta, pahimmat kilpailijat tulevat ulkomailta. Olemme asiakkaidemme kanssa samassa toimitusketjussa ja hyvin pitkälle riippuvaisia heidän menestyksestään. Olemme tietysti myös riippuvaisia omista toimittajistamme ja heidän kilpailukyvystään. Jos saatavuus huononee tai kustannustaso nousee, vaikuttaa se koko toimitusketjuun.


– ITA Nordic on parhaimmillaan silloin, kun tarvitaan toimituskykyä ja laaduntuottokykyä samassa paketissa. Tuotantomme pedantti asenne tuotantoprosessien tehokkuuteen ja toistotarkkuuteen luo tarjoaman, joka täyttää asiakkaiden odotukset. Tavoitteemme on, että viiden vuoden päästä ITA Nordic on tunnettu sopimusvalmistuskumppani kone- ja laitevalmistajille niin Suomessa kuin muissa Pohjoismaissakin, kertoo liiketoimintajohtaja Jari Kärkkäinen.

ITA Nordic Oy
liiketoimintajohtaja
Jari Kärkkäinen
puh. 050 554 7664
ww.itanordic.fi